[Event] NEVER AGAIN TO MARTIAL LAW: PAGKILALA AT PASASALAMAT Sa mga bayani at martir ng Batas Militar -TFDP

PAGKILALA POSTER 1small

Malugod namin kayong inaanyayahan sa isang hapon ng

Pagbalik tanaw sa panunupil,
pagkilala sa kadakilaan at paggunita sa paglaban
ng mga bayani at martir sa Batas Militar

NEVER AGAIN TO MARTIAL LAW
Remember repression, remember courage, remember resistance
PAGKILALA AT
PASASALAMAT
Sa mga bayani at martir ng Batas Militar

Ika-19 ng Setyembre, 2014
4:00 ng hapon
Sa Aldaba Recital Hall
Unibersidad ng Pilipinas – Diliman

TFDP logo small

Ang pag-alala sa madilim na parte ng kasaysayan ng pagpataw ng batas militar sa ating bansa ay dapat na ituon sa kadakilaan ng mga bayani’t martir na sumuong at nakibaka laban dito. Dahil mahalagang bahagi ng pagkamit ng hustisya para sa kanila ay ang pagpapasalamat at pagkilala ng mga sumunod na henerasyong nakinabang sa pagbagsak ng diktaduryang dumahas sa karapatang pantao nang panahong iyon.

INIHAHANDOG NG:

TASK FORCE DETAINEES OF THE PHILIPPINES

Sa pakikiisa ng:
Ateneo Human Rights Center (AHRC)
AKBAYAN
Alyansa Tigil Mina (ATM)
BULIG VISAYAS
Collective Arts of Students and Thespians (CAST-University of Makati)
CLAIMANTS 1081
DAKILA
Freedom from Debt Coalition (FDC)
Families of Victims of Involuntary Disappearance (FIND)
Initiative for International Dialogue (IID)
KATARUNGAN
KILUSAN/ TEATRONG BAYAN
Medical Action Group (MAG)
NAMELESS HEROES AND MARTYRS, INC.
NEVER AGAIN: Marcos in 2016 FB group
Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
SANLAKAS
Student Council Alliance of the Philippines (SCAP)
SENTRO
Youth for Rights (Y4R)
University of the Philippines Institute for Human Rights (UP-IHR)
University of The Philippines – University Student Council
UP SAMASA Alumni Association

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s