Category Archives: Announcement

[Announcement] Serbisyong pangkalusugan sa panahon ng COVID-19 -PMPI

Sa mga mahal po naming mga kababayan,

Ang PMPI (Philippine-Misereor Partnesrship, Inc), isang network ng mga 250 CSO (civil society organization) ay magbibigay po ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad na sakop ng ating network.

Dahil sa katangian ng kinakaharap nating situwasyon, ang serbisyo po ay sa pamamagitan ng cell phone at ibang paraang online gamit ang social media (katulad ng Messenger, Facebook, Viber, o website).

Katuwang po natin sa serbisyong ito ang dalawa nating CSO – INAM Philippines (Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems [INAM] Philippines, Inc) at MAG (Medical Action Group, Inc).

INAM PHILIPPINES
Ang INAM Philippines po, sa pamamagitan ng ilang boluntaryong doktor at integrative medicine practitioner ay magbibigay ng direktang konsultasyon online o sa cell phone. Nasa ibaba po ang mga pangalan ng mga boluntaryo, at ng serbisyong puede nilang ibigay, iskedyul ng konsultasyon, at paraan ng pagkontak sa kanila.

May ilang datos lang po na hihingin ang mga boluntaryong manggagamot para sa ating rekord. Dito po ay hinihingi na namin ang inyong pahintulot na maisama ang mga datos ninyo sa aming rekord (Ito po ay bilang pagsunod sa ating Data Privacy Law). Wala naman pong problema kung hindi kayo magbigay ng datos (o ilang datos) kung hindi kayo sang-ayong magbigay. Patuloy pa rin po kayong pagsisilbihan ng mga boluntaryong manggagamot. Ang ilan pong mga datos ay gagamitin para sa statistics (o sa pagbibilang ng mga pasyente, edad nila, diagnosis, at iba pa) sa ating dokumentasyon at report.

ITO PO ANG MGA DATOS PARA SA ATING DOKUMENTASYON:

1. Pangalan ng pasyente

2. Edad

3. Kasarian

4. Tirahan [hindi po eksakto, puede na po ang bayan o distrito; halimbawa Taytay o Tondo)

5. Kontak (cell phone o email address; mahalaga po para sa follow-up)

6. Paano nalaman ang ating serbisyo (PMPI, organisasyon ninyo, Facebook, kaibigan, kapitbahay, o iba pa)

7. Diagnosis (manggagamot po ang magtutukoy, ayon sa kanyang pagsusuri)

8. Action (manggagamot din po ang magdedetermina; halimbawa po ay counselling, payo, reseta, referral, o iba pa) Mananatili pong kumpidensiyal ang mga datos; hindi tutukuyin ang inyong pangalan o anumang pagkakakilanlan sa anumang report.

MAG
Ang MAG ay nagbibigay din po ng serbisyo ng kanilang mga volunteer na doctor, psychologist, psychiatrist, neurologist, internist, pediatrician, at iba pang espesyalistang doktor.

Kontakin po si DR AMY NG-ABCEDE kung nais ninyong magpakonsulta.
CP: 09982369934; 09658907715
Website: https://www.facebook.com/medicalactiongroup

PMPI
Ang PMPI po ay may mga boluntaryo rin, na karamihan ay mga psychosocial counsellor (nagbibigay ng payo sa inyong mga alalahanin). Katulad po ng sa INAM (sa itaas) ang pagtrato natin sa mga datos. Nasa ibaba rin po ang lista ng mga boluntaryo ng PMPI, at ng serbisyong pwede nilang ibigay, iskedyul ng konsultasyon, at paraan ng pagkontak sa kanila.

Sana po ay mapangibabawan natin ang COVID sa lalong madaling panahon. Patuloy po nating payo sa ating lahat ang physical distancing (1 dipa ang layo sa ibang tao), handwashing, disinfection ng mga doorknob at ibang parating hinahawakan, at pagpapalakas ng resistensiya (8 oras na tulog, libangan, masustansiyang pagkain).

May mga detalyado rin pong impormasyon na inihanda ang INAM Philippines tungkol sa pag-iingat sa COVID-19. Ipagtanong po sa inyong samahan o bumisita sa facebook ng INAM: Integratib Medisin.

Mag-ingat po tayong lahat tuwina.

Padayon!

Pls download and share the following to your social media accounts:

HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

[Announcement] Call for Global NGO Masters Program(GNMP) -May 18 Memorial Foundation

The May 18 Memorial Foundation Is Now Recruiting the Members of the Class of 2022!

About the May 18 Memorial Foundation

The May 18 Memorial Foundation was founded in 1994 with the precious funds from the May 18 victims, Gwangju citizens, overseas Koreans and Korean citizens in Korea in order to continue and develop the democratic spirit and solidarity of the May 18 Democratization Movement. For more information, please visit http://eng.518.org

Introduction to the Global NGO Masters Program

Global NGO Master‘s Program (GNMP) is a fully-funded scholarship program. The May 18Memorial Foundation and the May 18 Institute at Chonnam University offer a master’s program for Global NGO activists with a full scholarship. The GNMP welcomes individuals who are passionately engaged with human rights, democracy, and peace and are eager to become professional NGO workers and leaders.

Being launched in 2016 as a theoretical and practical educational platform for NGO activists, the program aims to educate global NGO workers who work in the fields of social enterprises, international relations, social services, and advocacy and volunteer organizations in the world. We encourage anyone with the passion to bring positive changes to their societies through human rights activism, democratization, local community development, building solidarity across borders, and humanitarian acts.

The program also aims to share the May 18 Spirit and to expand knowledge about the May 18 Gwangju Democratization Uprising. During the school years, students will have an excellent chance to know and trace the May 18 Spirit and the history of the democracy movement in Korea as well. We believe that through NGO workers’ global networking and solidarity across borders a democratic civil society will become a reality.

Read more @eng.518.org

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Announcement] Front Line Defenders is recruiting for the position of Asia Fellow

Front Line Defenders is recruiting for the position of Asia Fellow: https://www.frontlinedefenders.org/en/research-and-admin-fellowship-asia

The selected candidate will work in close coordination with the Protection Coordinators for Asia, and will also provide administrative support to other relevant staff across other programme areas in relation to our work in the region, as required. The fellowship will be for nine months and based in Front Line Defenders’ office in Blackrock, Co. Dublin, Ireland.

The fellowship is designed to provide practical work experience in an international non-governmental organisation to recent graduates seeking a career in human rights. The fellow will learn about Human Rights Defenders; the UN Declaration on Human Rights Defenders; the mandate of the UN Special Rapporteur; the role of Front Line Defenders and other national and international organisations in the support and protection of human rights defenders; the specific situation and challenges facing human rights defenders in the region and advocacy at the EU level. They will be expected to fulfil administrative tasks as directed and to participate in induction, periodic reviews, weekly team and case meetings, and relevant out-of-hours events.

The successful candidate will be able to draft well and have good analytical skills. They will have some knowledge of the UN system, the EU system and international and human rights law. They will have some knowledge of the UN system and international and human rights law.

They will be able to work on own initiative and as a member of a team. They will have good oral and written communication skills and be computer literate. They will be flexible, have good interpersonal skills, good stress management skills and be cooperative. An ability to multitask and prioritize is a must. Previous work experience with organisations working in the field of human rights is desirable.

Basic terms of reference:

 • Provide support to the Protection Coordinators working on Asia, including dealing with queries and correspondence with human rights defenders;
 • Input HRD-related information on the Front Line Defenders’ database;
 • Undertake research on human rights defenders in countries in the region;
 • Compile and draft as requested briefings, country summaries, input to reports, urgent appeals, or other materials;
 • Support follow-up on cases taken up by Front Line Defenders;
 • Provide administrative support to staff across other programme areas in relation to activities carried out in the region, including in particular in the organisation of and follow-up on trainings;
 • Carry out administrative tasks as requested, including the taking of minutes in meetings;
 • Work on other specific projects and tasks relating to human rights defenders as requested.
 • Provide flexible support to the Rest and Respite programme, including, but not limited to, accompanying human rights defenders to events and translating where relevant.
 • Please include your CV and cover letter in the same attachment and title it as “last name_first name”.

Applications should be sent to Ed O’Donovan, Head or Protection, at recruit@frontlinedefenders.org by 3 April 2020. The next Research & Admin Fellowship – Asia will begin on 29 July 2020 for a period of nine months. Unfortunately due to the volume of applications, only shortlisted candidates will be contacted.

Front Line Defenders is able to provide a contribution to living costs of €1400 per month. Front Line Defenders will reimburse the successful candidate the cost of their flights to and from Dublin. Please note that the cost of living in Dublin is high and that you may need additional funds to sustain your stay in Ireland. Front Line Defenders will assist with the Irish visa application process if relevant.

Front Line Defenders is an Equal Opportunities Employer and welcomes applications from all sections of the community.

In providing protection and support to human rights defenders, Front Line Defenders and its staff, interns and volunteers are committed to:

 • focus on the primacy and centrality of defenders;
 • demonstrate profound respect and empathy for defenders;
 • meet the needs expressed by the defenders in a fast, flexible and relentless manner;
 • achieve tangible impact;
 • act with independence, impartiality and integrity;
 • perform with dedication, professionalism and accountability;
 • show transparency and openness;
 • develop participative and cooperative relations.

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Announcement] Focus on the Global South is hiring! Regional Program Coordinator & Content Creator and Outreach Coordinator

Focus on the Global South is a non-governmental organization with offices in Thailand, Cambodia, the Philippines, and India. Focus combines policy research, advocacy, activism, and grassroots capacity building in order to generate critical analysis and debates among social movements, civil society organizations, elected officials, government functionaries, and the general public on national and international policies related to corporate-led globalization, neoliberalism, and democratisation. Focus works at multiple levels (local to international) and with a wide array of partners.

Focus is currently seeking to fill the positions of Regional Program Coordinator (RPC) and Content Creator and Outreach Coordinator (CCOC).

The RPC will work closely with Focus’ Executive Director and Management Team. The main areas of work of the RPC are: 1) anchor the preparation of reports and proposals to funders, and; 2) oversee the financial and administrative operations of the organization.

The CCOC will report directly to the Executive Director and will work closely with the Focus Management Team at various country offices. The main areas of work of the CCOC are: 1) work with other program staff and coordinate their initiatives for content design and creation, and; 2) design and lead the execution of plans for disseminating Focus’ knowledge and communication outputs.

For the complete job description and application process, please go to the following links:

RPC: https://focusweb.org/job-post-regional-program-coordinator/

CCOC: https://focusweb.org/job-post-content-creator-and-outreach-coordinato

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Announcement] Balay is looking for 2 Social Workers / Psychosocial Staff based in Metro Manila

Please submit your applications on or before January 31, 2020

We are looking for 2 Social Workers / Psychosocial Staff based in Metro Manila:

One (1) Community Based and one (1) Center based for a Three Year Project entitled Following the Child.

Requirements:

1. Licensed Social Worker

2. Minimum of one-year experience in doing case management especially for Children in Conflict with the Law and Children at Risk

3. Ability to communicate effectively both in oral and written form in English, Filipino and Cebuano

4. A strong human rights commitment

5. Can work in team with minimal supervision

6. Can work under pressure

7. Willing to travel in remote areas

Application Requirements:

1. Curriculum Vitae

2. Letter of intent (please include relevant experiences)

Interested applicants may submit CV and Letter of Intent to Ms. Josephine Lascano – Executive Director, Balay Rehabilitation Center and send to joy@balayph.net and balay@balayph.net. Please do not duplicate your applications and attached both documents in one email only. Put HRMD and the position you are applying for as subject of your email (e.g. HRMD: Project Manager). Shortlisted applicants will be contacted thru mobile and/or email. PLEASE NOTE that applications sent through Facebook will not be entertained.

https://www.facebook.com/balayrehab/

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

[Announcement] Vacancy Announcement: Human Rights Lawyer

Vacancy Announcement

Human Rights Lawyer

The World Organisation Against Torture (OMCT), and the Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), are currently seeking to recruit a Human Rights Lawyer for their joint Civil Society United Against Torture Project in Asia. The Human Rights Lawyer will be coordinating two regional Working Groups: the Litigators Working Group and the Violence against Women Working Group.

The Litigators Working Group composed of litigators from different countries in Asia will empower, mobilize, and mentor lawyers and partner organizations to use litigation more frequently and effectively to achieve accountability for torture victims. Members of the group will be able to learn from experiences form other anti-torture litigators in the region, facing comparable experiences and challenges.

The Violence against Women Working Group will consist of civil society experts from different countries in Asia and will produce a regional study setting out authoritative data on needs of women in terms of prevention and protection from violence, and defining policy a legal recommendations addressed to the national, regional and global levels. The study will further set out effective strategies on how to integrate a gender perspective into the anti-torture movement.

RESPONSIBILITIES:

Regarding the Litigators Working Group

Establishing, coordinating and mentoring a group of 15 litigators from different countries in Asia who litigate torture cases before national and international courts and bodies
Organize and conduct a one-week seminar covering the scope of universal anti-torture standards, legal interpretations, progressive concepts of documentation and investigation to secure success in litigation domestically and internationally, effective strategies of victim and witness protection and how to pursue remedies internationally
Mentor and support the litigators with their case files, in particular with drafting legal briefs, reviewing court submissions, advise on litigation strategies, developing advocacy plans and strategies surrounding individual case submissions, and provide expertise on international human rights standards

Regarding the Violence against Women Working Group

Establish and coordinate a working group of 9 civil society experts on violence against women from 9 different countries in Asia
Organize and conduct a 2-day meeting of the civil society experts on violence against women
Oversee the drafting of the violence against women report by providing feedback, revise and editing draft chapters
Coordinate and support the drafting and editing consultants, the civil society experts and academic advisors
Organize the launching of the report at the domestic, regional and international level

PROFILE

· University degree in law. A related master or post graduate degree in human rights is an asset;

· Demonstrated experience in litigating criminal or public law cases before domestic courts;

· Experience representing torture victims before domestic or international bodies

· Knowledge of international human rights law, and demonstrated knowledge of the UN procedures and regional mechanisms for the protection of human rights, preferably in the context of torture or other ill-treatment, including enforced disappearance, extrajudicial killing, prison conditions, summary execution;

· Excellent legal drafting and editing skills,

· Experience or interest in working on violence against women

· Experience working with civil society organisations an asset;

· Experience providing legal trainings an asset;

· Experience in mentorship and project management an asset;

· Ability to work under pressure to deadlines and to adapt to multidisciplinary work in the 
environment of a multicultural team;

· Good interpersonal and communication skills;

· Excellent oral and written English.

OTHER DETAILS

Location: Secretariat office of PAHRA in Quezon City, Philippines

Dates and duration: 1 July 2018 to 30 December 2020.

This position is a full time (100%) position.

Applications for this position should be sent (by email only) to Rosemarie Trajano, Secretary General, PAHRA at pahra@philippinehumanrights.org by June 15, 2018. For consideration, please send a résumé, cover letter and the contact details of two professional references, indicating “HUMAN RIGHTS LAWYER” as your message subject. Only shortlisted candidates will be contacted.

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Announcement] TDC-LENTE HOTLINE FOR BARANGAY ELECTIONS

TDC-LENTE HOTLINE FOR BARANGAY ELECTIONS

Location: TDC Office, Door E, 2/F, Diam cor. Gen T. De Leon St., Valenzuela City
LENTE Office, 1680, E. Rodriguez Ave., Cubao, Quezon City

Details:

1. The Teachers’ Dignity Coalition (TDC) office in Valenzuela City and the LENTE Office in Quezon City will serve as the command post/monitoring center for the Barangay and SK Elections and will document reports . complaints and feedback of teachers and the general public from May 13 to 15;

2. Dubbed as Balita Sumbong Katanungan (BSK) Teachers’ and Voters’ Election Hotline, both TDC and LENTE have established one telephone and two mobile numbers each as well as Facebook accounts where teachers and voters can report any untoward incidents like harassment, cheating, intimidation, emergency situation or any election-related concerns, especially for members of the electoral board;

3. The command post will closely coordinate with government and private agencies specifically the Department of Education (DepEd), Commission on Elections (Comelec), law enforcement units, election watchdogs and the media;

4. Teachers who will not sit in Board of Election Tellers (BET) and some lawyers from LENTE will man the offices and are tasked to monitor and document the field situation and provide any possible assistance from organization and concerned agencies.

5. For TDC and LENTE, 2018 Barangay and SK elections will be very significant because this is the first time that the law allowing the voluntary service of public school teachers will be implemented and tested.

________________________

For details and coordination with teachers assigned in the field, please contact :
Benjo Basas, TDC Chair, 09273356375

For LENTE accessibility of legal advisers, please contact:
Atty. Rona Ann Caritos, LENTE Executive Director, 0917-5760810

TDC HOTLINE NUMBERS:

Landline: (02) 4446564

Mobile: 0999-9744612

0916-6126739

LENTE HOTLINE NUMBERS

Landline: (02) 5021591

Mobile: 0917-1066265

0947-1644158

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Announcement] 11.11.11. Job Ad – Synergy Program Facilitator

11.11.11. Job Ad – Synergy Program Facilitator

The Synergy Program supported by the Province of West Flanders in Belgium is looking for an experienced and dynamic Program Facilitator to oversee and ensure the implementation of the activities. The post will be based in Quezon City.

Please send your application letter stating why you are qualified for the post in reference to the tasks mentioned in the attached document, your Curriculum Vitae, and a sample written work in English by email to programfacilitatorapplication@gmail.com.

Application deadline is on May 11, 2018. Only short-listed applicants will be contacted on May 16. Interview of short-listed applicants will be conducted on May 21 and 22.

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Announcement] ATM Media and Communication Officer

MEDIA AND COMMUNICATION OFFICER

We are Alyansa Tigil Mina (ATM), an alliance of mining-affected communities and their support organizations, challenging the aggressive promotion of destructive large-scale mining in the Philippines. As a national campaign, we are working with more than a hundred local and national groups.

We are looking for someone who will lead our communication and media work as a full-time staff.

We need someone who will:

 • Be responsible for the production and coordination of communication materials for campaigns and advocacy projects such as articles, stories, publications and similar information resources.
 • Manage and maintain our website and other social media platforms
 • Coordinate with individuals and organization on the collection, archival and retrieval of media and communication resources
 • Assist in research work and other field documentation requirements
 • Work with our media partners and coordinate campaign actions and events

If you are:

 • A graduate of any communication or community development courses or any related
 • Experienced in a similar role in preparing media content and working with media
 • Familiar with social media, blogging and website maintenance;
 • Interested on issues around the environment, natural resources, indigenous peoples and human rights;
 • Computer literate on office/productivity systems;
 • Knowledge in imaging, video or lay-out software is an advantage;
 • Willing to work long hours, travel as part of the work, team player, and able to work under pressure;
 • Team player

Submit resume, application letter and two sample articles to nc@alyansatigilmina.net on or

before Apr. 30, 2018. Only short-listed applicants will be contacted.

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Event] Film and Media for Human Rights Advocacy Workshop -DAKILA

Film and Media for Human Rights Advocacy Workshop

Can film and media really make a difference?

Here’s your chance to be part of this one of a kind workshop that marries your art with your advocacy.

The Film and Media for Human Rights Advocacy Workshop offers a unique opportunity to filmmakers, film enthusiasts, media practitioners, students, educators, and professionals of NGOs, the arts community and advocacy sector from all over the Philippines and Southeast Asia to develop ideas and projects for the Human Rights advocacy and to work with international and regional experts on film, media and Human Rights.

Co-organized by DAKILA through its Active Vista Center for Human Rights Education and the Cinema, Human Rights and Advocacy with the support of the Bertha Fund in partnership with WITNESS, the University of the Philippines Film Institute and the Ateneo Human Rights Center, the training offers an exciting programme of lectures, film screenings, discussions and working groups that combine human rights expertise, media and film studies and art advocacy strategies. The core sessions develop issues relating to the Universal Declaration of Human Rights illustrated in Films, a History of Human Rights Cinema, Freedom of Expression and Censorship, the Role of the Media in Advancing Human Rights Causes, the Use of Video in Human Rights Documentation and Advocacy, Production and Distribution of Human Rights Films and Social Documentaries and Film Project Development.

There are only 25 slots available. Don’t miss this opportunity. For more information, visit http://www.activevista.ph/workshop. Apply now at http://bit.ly/FilmMediaHRWorkshop

For inquiries, contact activevista@dakila.org.ph or Khrisma at mobile number +639984858646.

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Announcement] Access Now Digital Security Helpline is Hiring!

Access Now Digital Security Helpline is Hiring!

 

 

 

 

Access Now has recently posted an open position for a Security Incident
Handler in Asia!

We’re extremely excited about this position which represents an
important part of our 24/7 Digital Security Helpline and our ongoing
work in providing digital security support to the region. Through the
Helpline, the Security Incident Handler will be responsible for
providing digital security advice and emergency incident response to
civil society groups around the world.

As you may know, Access Now has had a presence in Manila, the
Philippines, for the past two years, (in 2015 we held RightsCon in
Manila!) – working primarily on Helpline activities. While we’ll
continue this work via the Manila presence, our search for additional
capacity in the region is extended beyond the Philippines.

We are hoping you could help us spread the word about the position, or
let us know of anyone who might be interested. We’re keen to hear!

Job description link:
https://www.accessnow.org/security-incident-handler-manila-2018/

For inquiries, questions, comments, please email jobs@accessnow.org

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Event] KROKIS: Kreativ Komons Kamp – Lapis

KROKIS: Kreativ Komons Kamp for aspiring filmmakers and songwriters! [If interested, please follow/like our page for updates, thank you.]

 

For more details pls visit https://www.facebook.com/lapis.ph/

Follow LAPIS @
Email: lapis.newmedia@gmail.com
Website: http://www.lapis.ph
Facebook: @lapis.ph

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc

[Announcement] The nomination process for the 2018 Front Line Defenders Award for Human Rights Defenders at Risk is now open.

The nomination process for the 2018 Front Line Defenders Award for Human Rights Defenders at Risk is now open.

Front Line Defenders is currently accepting nominations for the 2018 Front Line Defenders Award for Human Rights Defenders at Risk.

The annual Front Line Defenders Award was established in 2005 to honour the work of a human rights defender who, through non-violent work, is courageously making an outstanding contribution to the promotion and protection of the human rights of others, often at great personal risk to themselves.

The Award seeks to focus international attention on the human rights defender’s work, thus contributing to the recipient’s personal security.

If you would like to nominate a human rights defender for the 2018 Front Line Defenders Award for Human Rights Defenders at Risk, please follow this link: 2018 Front Line Defenders Award – Secure Online Nomination Form 

Please note that the nomination process will remain open until midnight (12am GMT) on Friday, 19th January 2018.

Please also note that nominations can be submitted in English, French, Spanish, Russian and Arabic via the Front Line Defenders website.

For more details pls click  www.frontlinedefenders.org

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc

[Announcement] Job opening at Alyansa Tigil Mina

Alyansa Tigil Mina (ATM), is looking for qualified applicants for the following full-time, project-based positions:

1. Project Coordinator –Advocacy and Lobbying Project
2. Monitoring, Evaluation & Learning (MEAL) Officer
3. Policy Research and Advocacy Officer (PRAO) Kindly refer to the job descriptions and qualifications for each position below.

Please send your resumes and application letters to both the following emails: nc@alyansatigilmina.net and policy@alyansatigilmina.net. Please indicate in the subject header the position that you are applying for. DEADLINE of APPICATION is Oct. 6, 2017

Project Coordinator for Advocacy and Lobbying Project

Job Description:

 

1. Act as Project Coordinator for the advocacy and lobbying project of the organization

2. Perform lead role in planning, implementing and monitoring the project activities

3. Supervise the staff and volunteers involved in the project

4. Lead role in producing and coordinating the documentation, reporting and assessment of the project

5. Represent the organization in networking, linkaging and alliance-building efforts related to the advocacy and lobbying track of the organization

6. Work closely with the ATM secretariat and other pertinent individuals regarding other matters that will enhance the over-all execution and conduct of the project activities for the period.

Qualifications:

At least a Bachelor’s degree in public administration, community development, statistics, social or development related studies; If undergraduate, commensurate work experience in developing and managing M&E programs and interventions will also be considered. Post-graduate degree an advantage.

2. Minimum of 3 years relevant experience, with at least 1 year supervisory role

3. Familiarity with NGOs and development work an advantage

4. Familiarity with environmental issues, natural resources management and rights-based approach to development

5. Knowledge or experience in disaster-response, risk-reduction and relief/emergency, rehabilitation projects an advantage

6. Must be smart, articulate, fast-learner, hardworking, and good in public relations

7. With excellent written and verbal communication skills.

8. A good team player

9. Must be willing to travel outside of Manila

PROJECT MONITORING, EVALUATION and LEARNING (PMEL) OFFICER

Job Description:

Lead role in designing and implementing a monitoring, inspection and evaluation procedures for the project

Ensure the timely gathering, recording and reporting of data and information during project implementation to be used for assessment, evaluation and planning exercises of the project management team

Provide feedback to the project management team on the strategies and activities of the project, as well as inputs on the efficiency and effectiveness of project implementation

Produce the semi-annual and annual reports that capture and describe the progress of the project

Participate in project review activities, including planning workshops

Assist the project team and other project staff in using the M&E tools of the project

Organize and coordinate lessons generated by workshops and reviews of project work 
plans with partners and other stakeholders.

Facilitate documentation and reporting of assessments, program data, lessons learnt 
and best practices for internal and external sharing.

Coordinate with monitoring specialist for reporting and documentation purposes

Act as a focal person for communication in the project, especially in coordinating 
information request and documentation of best practices for internal and external sharing.

Qualifications

At least a Bachelor’s degree in public administration, community development, statistics, social or development related studies; If undergraduate, commensurate work experience in developing and managing M&E programs and interventions will also be considered. Post-graduate degree an advantage.

Ability to work under pressure.

At least one (1) year direct experience on monitoring and evaluation work.

Very good analytical skills, and possess mature judgment combined with a proactive, 
energetic approach to problem solving.

Very good English language proficiency (written and spoken)

Good knowledge of Programme Cycle Management and Development.

Very good communication and analytical skills.

Team-worker

Must be willing and physically able to travel.

Knowledge of information systems an advantage

Skills in graphic designing and publication management an advantage

POLICY RESEARCH and ADVOCACY OFFICER (PRAO)

Job Description:

1. Lead role in policy research and advocacy activities of the advocacy project

2. Assist to develop, coordinate, and implement advocacy strategies

3. Conduct policy researches on identified advocacy issues, including development of research design and gathering of accurate and up-to date information

4. Coordinate with multi-stakeholders (i.e. government, non-government, businesses, and local communities) with regards to policy formulation, information exchange and other learning sessions

5. Support role in information-education-communication (IEC) production and dissemination activities

6. Support role in legislative lobbying function (Congress, Senate and Executive Agencies)

7. Support role in media and public-relations activities and interventions of the advocacy project

8. Act as Resource Person in major local, national and international events related to the advocacy project

9. Coordinate with local and national partners on policy-research related concerns

Qualifications:

1. Must be a graduate of any social science, research or development course

2. Minimum of 2 years relevant experience related to the job requirements, with at least 1 year in supervisory role

3. Familiarity with NGOs and development work an advantage

4. Familiarity with environmental issues, natural resources management and rights-based approach to development, an advantage

5. Familiarity with legislative work and engaging other national government agencies, an advantage

6. Must be smart, articulate, fast-learner, hardworking, and good in public relations

7. Very good English language proficiency (written and spoken)

8. Very good communication and analytical skills.

9. Team-worker

10. Must be willing and physically able to travel.

11. Skills in graphic designing and publication management an advantage

Please send your resumes and application letters to both the following emails: nc@alyansatigilmina.net and policy@alyansatigilmina.net.

Please indicate in the subject header the position that you are applying for. DEADLINE of APPICATION is Oct. 6, 2017

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally
published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or
change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and
original source/s of information are retained including the URL contained within the
tagline and byline of the articles, news information, photos etc

ANNOUNCEMENT: AFAD CALL FOR EXTERNAL EVALUATORS

ANNOUNCEMENT: AFAD CALL FOR EXTERNAL EVALUATORS

The Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), a human rights network of human rights organizations working directly on the issue of enforced disappearances in Asia, is in need of an External Evaluator for its two (2) regional projects. The qualifications for the said External Evaluator include the following:

·         At least 10 years of experience in project evaluation work
·         Must demonstrate knowledge of qualitative and quantitative evaluation methods
·         Must demonstrate knowledge and experience in the treatment of relevant cross-cutting issues
·         Speaks and understands English and preferably, other languages in the Asian region
·         Must demonstrate satisfactory interpersonal skills and experience in dealing with target groups and partners
·         Preferably, with knowledge of human rights and development work
·         Preferably, with experience in evaluation of regional projects

AFAD has allocated One Million One Hundred Sixty Thousand Pesos (PhP 1,160,000.00) as total budget for the external evaluation. This comprise of the external evaluator’s professional fee, and incremental expenses of the external evaluation, including local and international transportation costs, accommodation and meals of evaluator and of the accompanying staff in the preparatory, actual, and post-evaluation process.

Interested applicants should send a Letter of Intent and Curriculum Vitae. Please kindly address the letter to Ms. Mary Aileen D. Bacalso, Secretary-General of AFAD. Please kindly send your applications on or before 13 June 2017.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally
published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or
change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and
original source/s of information are retained including the URL contained within the
tagline and byline of the articles, news information, photos etc

[Announcement] ISHR 2017 training for human rights defenders: now open for applicants!

ISHR 2017 training for human rights defenders: now open for applicants!

ISHRISHR is calling for applications for its flagship Human Rights Defenders Advocacy Program in 2017 – the extensive training programme for human rights defenders, so if you are a human rights defender keen to increase your interaction with the UN system, apply now!

The training will take place in Geneva between 29 May and 9 June 2017 and provides defenders with opportunities to put their advocacy skills directly into action at the 35th session of the UN Human Rights Council.

ISHR’s Human Rights Defender Advocacy Programme (HRDAP) equips defenders with the knowledge and skills to make strategic use of the international human rights system. It also provides an opportunity for participants to directly engage in lobbying and advocacy activities at the UN level to effect change on the ground back home.

As well as receiving training modules on all the UN human rights mechanisms from a range of experts, participants will also have the opportunity to build networks in Geneva and around the world, carry out lobbying of UN member States and UN staff, and learn from peers from a range of regions working on a range of human rights issues.

At the end of last year’s training, 99% of participants were either “very satisfied” or “satisfied” with the overall programme, whilst 62% of participants felt they had fully achieved their objectives and another 31% felt they had at least partially achieved them. ISHR will look to build upon this success this year.

Read full announcement @www.ishr.ch

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally
published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or
change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and
original source/s of information are retained including the URL contained within the
tagline and byline of the articles, news information, photos etc

[Advisory] Year-end incentives for Public School Teachers and Government Employees -TDC

ADVISORY
November 5, 2016

Year-end incentives for Public School Teachers and Government Employees

TDCThis year, public school teachers and government employees would be expecting bonuses in unprecedented amount.
1. Performance-Based Bonus (PBB)- amounting to P5, 000 to P35, 000 and should have been released last October (latest statement from Sec. Briones assures that the PBB will be given within November)
2. Year-end Bonus (YEB)- equivalent to one month salary to be given within November
3. Cash gift- P5, 000 to be given along with the YEB
4. Productivity Enhancement Incentive (PEI)- P5, 000 to be given not earlier than December 15

Thus, an entry level teacher (Teacher I, Step 1) with a basic salary of P19, 077 will receive a minimum of P34, 077 this year-end 2016. With this breakdown:
PBB- 5, 000 (minimum)
YEB- 19, 077
Cash gift- 5, 000
PEI- 5, 000
Total: P34, 077

If a teacher will receive a maximum of P35, 000 PBB, his total earnings would be P64, 077 (though only 2% of the total teaching force of DepEd would probably get this amount).

Attached is matrix-of-year-end-benefits-of-teachers-and-government-employees

——————————-
For other details: Benjo Basas, TDC Chair, 09273356375

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally
published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or
change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and
original source/s of information are retained including the URL contained within the
tagline and byline of the articles, news information, photos etc

[Job announcement] FDC is looking for Communications and Media Officer/Staff

FDC is looking for staff that would passionately pursue its peoples agenda. FDC is in need of:

FDC1. Communications and Media Officer/Staff

FDC offers competitive compensation. For more information on FDC’s work, kindly visit http://www.fdc.ph.
Please send your applications (CV and cover letter clarifying how you meet the job requirements, by email or fax addressed to the FDC Secretary General, on or before November 1, 2016. Please use the email addresses : anabelj_fdc@yahoo.com.ph , anabelajulian@gmail.com ) FDC’s fax number is: (+632)924.6399.

New graduates or graduating students with experiences in the social movements are also encouraged to apply, but will be considered applicants for the entry-level positions.

A.  Communications and Media Officer /Staff

Responsibilities:

1.  FDC Liaison to the Media – Establishes, develops and maintains relations with members of the Media (print, radio and TV). Gathers  and constantly updates pertinent information and database on the media  contacts and linkages  in the media industry.

2. Ensures regular and timely circulation of FDC materials, information and position to media network, nationwide.

3. Works with the Advocacy and Campaign program staff in preparing press statements and press releases; Organizes press conferences.

4. Works with advocacy and campaign staff to provide FDC officers  briefs and materials for their media interviews and appearances, and press conferences.

5. Monitors over-all media coverage of FDC.

6.    Prepares assessments, proposals and reports on FDC’s media work.

7.   Manages the posting of information and materials at the FDC website and works  with the website manager for the maintenance of the website

8.    Schedules/books FDC Officers and other spokesperson for  radio interviews

9.    Sets up systems and develops FDC’s capability for efficient and effective media work.

10.   Writes and edits FDC media material including feature articles, opinion pieces and  analytical materials.

11.   Facilitates video documentation,  and lay outing of publications.

12.   Ensures  accomplishment of  other related tasks as may be assigned by the Secretary General.

Qualifications:

1.      Possess demonstrable capacity, skills and experiences in  writing for media, media liaison work, social media, lay-out and publishing, multimedia production of campaign materials and  a good grasp of the media requirements of  mass campaigns and advocacies.

2.      A background in the social movements.

3.  A considerable experience in public campaigns, advocacy and research, with knowledge and understanding of debt and public finance, at the  minimum.

4. Background and experiences in the various aspects of program work and management (ie., assessment, design, implementation, monitoring, evaluation, reporting and fund resource management)

5. Major in journalism, mass communication and preferably with an academic background in economics, public administration, or banking and finance.

6. Strong commitment to and affinity with gender equity.

7. Planning and very good communication (written and verbal) skills.

8. Strong personal initiative and self-motivation, with ability to work well in a team and   independently.

9. Strong work ethics and discipline, and results-oriented

10.  Problem solver.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally
published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or
change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and
original source/s of information are retained including the URL contained within the
tagline and byline of the articles, news information, photos etc

[Announcement] Call for Applications – FORUM-ASIA Regional Training of Trainers on the ASEAN Human Rights Mechanisms 2016

Call for Applications – FORUM-ASIA Regional Training of Trainers on the ASEAN Human Rights Mechanisms 2016

ForumAsia LogoThe Regional Training of Trainers on the ASEAN Human Rights Mechanisms is a training initiated by FORUM-ASIA since 2010. The training was designed as a tool to impart and to strengthen skills and knowledge of civil society organizations (CSOs) and human rights defenders (HRDs) in Southeast Asia region about the existing ASEAN human rights mechanism, particularly the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), and the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC).

Six years after the establishment of the AICHR (2009) and the ACWC (2010), knowledge and skills about the use of the ASEAN Human Rights Mechanisms remain limited among CSOs and HRDs. The limited mandates for addressing human rights cases maybe one of the reasons for CSOs’ hesitation to use these mechanisms. However, the lack of knowledge and skills may also be the reason that dissuades CSOs and HRDs to engage with the ASEAN human rights mechanisms. FORUM-ASIA views that CSOs participation in these mechanisms is important both to benefit for whatever limited protection they have to offer and also to reassure and strengthen the work of these human rights bodies. To this end, FORUM-ASIA facilitates capacity building for CSOs and HRDs by conducting a regional training of trainers on annual basis.

The Regional Training of Trainers on the ASEAN Human Rights Mechanisms 2016 (ASEAN HR ToT 2016) aims to produce a pool of trainers who would, following the ToT, conduct trainings in ASEAN countries among CSOs and their networks. The new batch of trainers will add to the efforts being made by the alumni of the previous trainings, who are now providing training on human rights and ASEAN human rights mechanisms in the ASEAN region.

Prominent trainers on ASEAN and human rights issues will facilitate the ToT. AICHR and ACWC commissioners, ASEAN diplomats and experts in diverse fields of human rights will also be invited to facilitate specific sessions. Jakarta has been chosen as the venue since the training includes a study visit to the ASEAN Secretariat in Jakarta.

SCHOLARSHIP

FORUM-ASIA will provide scholarships for CSOs and HRDs from ASEAN countries on the basis of following criteria:

1)     At least 2 years of experience of work with CSOs in the ASEAN region;

2)     Some experience of prior engagement with the ASEAN human rights mechanisms, ASEAN institutions, and/or CSO advocacy on ASEAN;

3)     Strong commitment to conduct capacity development activities for national and local CSOs;

Selection of participants will take into consideration gender equality and diversity. Participants with special needs (person with disability) will be given priority.

The training will be conducted in English and no translation support will be provided. The organizer does not require a formal English proficiency test, but a proof of English proficiency will be preferable.

The scholarship covers: travel cost from home country to Jakarta, accommodation and meals during the training

HOW TO APPLY

Interested candidates are required to fill out the application form (annex 1) and send the application to asean@forum-asia.org (Please put subject email as: Application ASEAN HR TOT 2016 – your name). Completed application must be received by 31 October 2016.

SELECTION PROCESS

All applications will be acknowledged by email. Incomplete applications may result in a low possibility of acceptance. Gender balance, participants with special needs (person with disability), and diversity of sectors/ issues will be duly taken into account when selecting candidates. Applicants will be informed of their final selection at the latest by 5 November 2016.

For more details about the training program and requirement please see the brochure and application form attached.

For any query, please contact:  asean@forum-asia.org

Call for Applications – FORUM-ASIA Regional Training of Trainers on the ASEAN Human Rights Mechanisms 2016 (Jakarta, Indonesia, 26-30 November 2016)

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally
published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or
change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and
original source/s of information are retained including the URL contained within the
tagline and byline of the articles, news information, photos etc

« Older Entries