[Blog] THE SABAH ISSUE: The Betrayal to the Republic of the Philippines of Mr. Aquino by Jose Mario De Vega

THE SABAH ISSUE: The Betrayal to the Republic of the Philippines of Mr. Aquino I concur with the statement of the Anonymous Philippines (February 28th) that President Aquino‘s February 26, 2013 statement on Sabah issue is problematic. In fact, I will even argue that the pronouncement of Mr. Aquino is unpatriotic and treasonous. Whatever little…

[Tula] Patula ng Pandaigdigang Pahayag ng Karapatang Pantao ni Greg Bituin

PATULA NG PANDAIGDIGANG PAHAYAG NG KARAPATANG PANTAO ni Gregorio V. Bituin Jr. PAMBUNGAD Sa ikasampu ng Disyembre ng taon Labingsiyam, apatnapu’t walo noon Nang yaong pangkalahatang asambliya Ng Nagkakaisang Bansa’y magkaisa Nang pinagtibay nila’t ipinahayag Ang inakdang Pandaigdigang Pahayag Ng Karapatang Pantao sa daigdig Upang tao’y di basta-basta malupig. Kasunod ng makasaysayang pahayag Sa mga…