[Statement] Reaksiyon ng TDC sa planong pagbubukas ng klase sa Agosto

Benjo Basas, National Chairperson, Teachers Dignity Coalition (TDC). Photo by Arnel Tuazon

Reaksiyon ng TDC sa planong pagbubukas ng klase sa Agosto

“Kinikilala namin ang hakbang ng Kagawaran ng Edukasyon upang kunin ang opinyon ng stakeholders nito ukol sa pagbubukas ng klase, nguinit hindi survey ang dapat maging batayan ng desisyon kundi ang sitwasyong pangkalusugan kaugnay ng COVID-19. Ang mga ahensiyang pang-agham at pangkalusugan ang nasa posisyon upang magbigay ng pagtataya at rekomendasyon kung kailan ligtas nang magbukas ng klase. Nakahanda kami na suportahan ang anumang hakbang ng DepEd upang maipagpatuloy ang edukasyon ng ating mga bata sa kabila ng krisis na ito. Gayunman, kung sakaling kakailanganin ang distant learning, dapat matiyak na ito’y episyente at accessible sa lahat.”

Para sa mga deatlye:
Benjo Basas, Pambansang Tagapangulo
09273356375

 

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.