[Video] 10 (women) Kababaihan at ang COVID-19 Crisis

Kasabay ng pag-alala sa Buwan ng kababaihan, ngayong Marso rin ay humarap ang mga Pilipino sa hamon ng umiigting na COVID19 crisis.

Ano nga ba ang sinasabi ng mga kababaihan hinggil sa hambalos ng krisis na hinaharap natin sa kasalukuyan?

Kaya naman, kinulumpon natin ang sampung Quotes mula sa mga akda ng mga kababaihang hindi natakot na magpahayag hinggil sa pagtatanggol ng Karapatan ng lahat sa gitna ng COVID19 crisis na naipaskil sa HRonlinePH.com.

1. Judy Ann Miranda, Secretary General, Partdo Mangagawa (PM)
2. Nymia Pimentel Simbulan, Chairperson, Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
3. Women of World March of Women (WMW)
4. Rochelle Porras, Executive Director, Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER)
5. Tita Flor Santos, President of Oriang
6. Katutubong kababaihan ng Didipio, Nueva Viscaya
7. Rose Trajano, Convenor, In Defense of Human Rights and Dignity Movement (iDEFEND)
8. Judy Pasimio, National Coordinator, Purple Action for Indigenous Women’s Rights (Lilak)
9. Virgie Suarez, Chairperson, Pagkakaisa ng Kababaihan Para sa Kalayaan (KAISA-KA)
10. Edel Hernandez, Executive Director, Medical Action Group (MAG)

Pls watch and don’t forget to SUBSCRIBE to our Youtube Channel.

Photos CTTO

Panuorin ang video sa

Panuorin rin ang video ng 10 (Women) Babaeng WAGI sa puso ng mga Pinduteros at Pinduteras

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.