[Tula] Zaragosa ni Rene Boy Abiva

Zaragosa
ni Rene Boy Abiva

Lumuha ng dugo ang Birheng Niebe at Batang Kristo
nang mabuwal sa kanilang harapan ang alay na kordero.
Umagos at dumayukdok ang mga butil ng dugo
sa paanan ng kulay puti at gintong pulpito,
mula sa tatlong butas ng punglong
idinuldol sa kanyang bungo.

Nagapas ang kanyang hininga
‘di dahil sa talim ng espada, glotina o kutsilyo
o pagkakapako sa krus gaya sa Bundok Kalbaryo
na ugali ni Ceasar at ng buong bayan ng mga Romano.
Kundi sa paraang pataksil, duwag at barbaro
sa ‘sang pisil ng manhid at bayarang hintuturo
sa kalawanging bakal na gatilyo.

Ilang araw na nagdilim ang langit
ilang gabing ang uyaying nagpatahan sa mga umiiyak na sanggol
ay ang alulong ng magkasiping na luksa at hapis.
Sa bigat ng danas,
ay waring mabibiyak ang mga kumikislap na marmol
sa mga altar at ataul.

At sa pagka-ulila ng buong bayan ng mga magsasaka,
sisibol mula sa lupang binulidan ng mapula’t malapot n’yang dugo
ang nag-aalsa’t lumalagitik na mga dagitab
mula sa nag-isang puso at dalumat
ng mga nagsitindig na mga mananampalataya.

Dinggin ang gitaw ng mga dahon at palay sa bukirin t’wing dapit-hapon
na waring lumagitik na pakpak ng anghel .
Gumising at magbangon sa matagal na pagkakahimbing t’wing bukang-liwayway
at hayaang ang sanlaksang silahis ay waring dila ng apoy
na pupuksa sa mga halimaw.

Hunyo 17, 2018
Lunsod ng Queson, Pilipinas

*alay ang tulang ito kay Fr. Richmond Nilo. Martir ng simbahan, martir ng sambayanan.

Ang may akda ay dating bilanggong politikal, awtor ng Tuligsa at iba pang mga tula at National Fellow ng Palihang Rogelio Sicat para sa kategoryang Maikling Kwento.

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s