[Tula] Live Show -ni Rene Boy Abiva

Live Show
ni Rene Boy Abiva

” ‘Wag lalaki, may bayad ‘to halik. Handa ka bang makipaghalikan?”
– Presidente Duterte

“ Ganito na lang, halika, halika

‘di ka ba pwede?

alam mo…wala na bang iba?”

‘ika ni Kanor

habang nandudumilat ang kanyang mata

sa kumpol ng mga tao sa kanyang harapan.

Maingay.

Sumulpot sa kanyang likod ang dalawang babae

at agad nagtawanan ang mga tao.

Malakas. Malakas na malakas.

Inilapit ni Kanor ang kanyang bunganga sa mikropono.

“May dalawa dito,

umakyat kayo, kako dito

‘pag hindi you share share ha kayo

wala akong ano.

Guard paki-guide.

Para fair, basahin mo dito

dito mo na lang basahin

maybe after you, give it to her.”

“Yes sir,”sagot ng babaeng kasama ni Bea.

Tatango-tango ang babae

habang si Kanor,

‘di mailayo ang titig sa dalawang babae

lalung-lalo na kay Bea.

Muling nagtawanan ang mga tao nang malakas.

“Dapat… I’ll be sending…” ‘ika ni Kanor.

“Thank you…thank you po.”

“Bigay ko ‘to sa kanya.”

“Thank you po.”

Napayuko at nagkamayan ang tatlo.

“You can finish that in two nights, one night” ‘ika ni Kanor

sabay idinuro ang kanyang hintuturo sa dibdib ni Bea.

‘Di n’ya ‘to napansin.

“Hehehe…ahhh!”sabay talon si Bea.

“Haayyy…ahh,”nang iilad-ilad na si Bea.

“Thank you, thank you sir ah,” sabay mano at halik

sa kamay ni Kanor.

Bonga si Bea.

Nag-ayos pa ng buhok habang napapatalon sa kilig.

Nang paalis na ang dalawang babae’y muli silang tinawag ni Kanor.

“ ‘Wag kang mag-amin-amin ‘dyan. Halika ka dito. Huy!”

Bumalik ang dalawang babae habang hawak ang libro.

Niliyad-liyad ni Bea ang katawan at inayos ang kanyang bangs.

Paglao’y napahagod ang sariling dila sa bibig

at napalunok sa libog si Kanor.

Hinawakan muli ni Kanor ang kamay

ng babaeng kasama ni Bea.

“Alam mo naman ang matanda. Ang beso- beso?”

Liliyad-liyad muli si Bea sa kilig

napa-abante at akmang ipapalapa ang sarili kay Kanor.

Magkahalo ang kanyang kilig, takot at kaba

na waring mapapaihi sa tuwa.

“Beso na po sir, beso!” ‘ika ng kasama ni Bea

sabay haplos sa balikat ni Kanor.

Nagbeso-beso nga sila.

Habang si Bea nama’y halos tumimbuwang sa kilig.

Lumapit si Bea

at idinuldol ni Kanor ang kanyang hintuturo sa kanyang labi.

Anong ligaya ni Bea.

Halos takpan n’ya ang kanyang mukha

gamit ang hawak-hawak na pitakang itim.

Akmang lalapit si Bea kay Kanor.

Nagtilian ang mga tao.

Malakas ang hiyawan.

Malakas na malakas.

“Dalaga pa?” ‘ika ni Kanor.

“Hindi po, meron na po”sabay inayos ni Bea

ang kanyang mahaba at kulot na buhok.

“Andito?”sabay dinuroni Kanor

ang kanyang hintuturo sa libumbon ng mga tao sa kanilang harapan.

“Meron po,meron po,” maikli at nahihiyang sagot ni Bea.

“ ‘Di naman kayo hiwalay?”

“Hi-hindi naman po,” sabay iling ang ulo.

Napatili muli si Bea.

Liliyad-liyad.

“Pero kaya mong sabihin na biro lang?” muling tanong ni Kanor.

“O-opo,” sagot ni Bea sabay tango.

“Pero magkiss tayo?” at muling idinuldol ni Kanor

ang kanyang hintuturo sa kanyang bibig.

Sigawan ang mga tao.

Halos mahiga na si Bea sa sukol langit n’yang ligaya.

Matagal na napatitig si Kanor kay Bea.

Habang si Bea nama’y ‘di malaman ang gagawin

kung hahalik ba o maghuhubad na lamang.

“Sige na paselosin mo na,” ‘ika ni Kanor.

“Bwahhht…” usal nang titilitiling si Bea.

Sasakmalin na s’ya ni Kanor.

Papalapit na ang bibig ni Kanor nang biglang magtakip si Bea ng mukha.

Nagtatantyahan.

Sumesenyas si Kanor gamit ang kanyang nguso.

“Sige na, sige na.”

Napapapikit si Bea.

“Sabay tayo, na maglapit,”hirit ni Kanor.

Pumikit si Bea at nanatili sa kanyang posisyon.

Habang ang ulo ni Kanor nama’y waring ibong Kalaw sa haba.

Dumapo ang kanyang bibig sa bibig ni Bea.

Napapikit si Bea.

Nagsigawan ang mga manonood.

Malakas na malakas.

Habang si Kanor nama’y ngiting diablo

na animo’y ahas na tinutukoy sa Paraiso ni Eden

at pinunasan ang kumapit na lipistik

sa kanyang bibig

gamit ang hintuturo.

“Salamat po Sir,” muling usal ni Bea.

Lumapit si Kanor at agad niyakap si Bea.

Tinapik-tapik ni Kanor ang balikat ni Bea.

Iba ang ligaya ni Kanor

habang ang mga tao’y anong ingay.

Nang makababa na sa entablado si Bea

ay muling napakamot sa ulo si Kanor.

‘Di mailayo ang tingin, ngingiti-ngiti at mukhang kulang sa kanya

ang mga nangyari.

Muling inilapit ni Kanor ang kanyang bibig sa mikropono.

“Sunod balik ko magdala ako ng marami,” ‘ika na anong tamis ang ngiti.

Muling tumili, nagpalakpakan at naghiyawan ang mga tao.

Anong ligaya nilang makapanood ng kahalayan.

Anong ligaya nilang makapanood ng halik ni Kamatayan.

Kinabukasan, naghuhumiyaw ang mga headline sa diaryo,

blah, blah, blah, sealed with a kiss.

Kinagabihan, nagkahamunan ang dalawang persona.

Ang isa’y bumida na sa pelikulang Feng Shui

habang ang isa nama’y kilalang sexy dancer, porn star at advocate ng Kamasutra.

Mahaba ang kanilang bangayan at pinag-usapan ng buong bayan.

“Gusto mo ng kaaway, ako. I am ready anytime, anywhere, harapan,” ‘ika ni Kris.

-Hunyo 8, 2018
Lunsod ng Queson, Pilipinas

Ang may akda ay dating bilanggong politikal, awtor ng Tuligsa at iba pang mga tula at National Fellow ng Palihang Rogelio Sicat para sa kategoryang Maikling Kwento.

 

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.