[Tula] Karapatang Pantao, Ikasampu ng Disyembre. Ni Gregorio V. Bituin Jr.

Karapatang Pantao, Ikasampu ng Disyembre
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

Karapatang Pantao, ikasampu ng Disyembre
Araw ng taon, paggunita sa dangal at puri
May proseso ang bawat pagkatao ng marami
Pagkat iba-iba ang kultura ng bawat lipi
Marapat nating ipagtanggol ang ating sarili
Laban sa sinumang sa atin ay nang-aaglahi
Ang ginawa ni V ay di dapat ibintang kay G
Iwaksi na yaong ang mga asal ay kadiri
Sa sala ni X, bakit nagdurusa’y si Y at Z
Hindi natin dapat ihasik yaong maling binhi
Dapat loob natin ay nabubuhay sa mabuti
Ito ang sa araw ng karapata’y aking bati!

Igalang ang karapatang pantao by Greg Bituin

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.