[Literary] Bawat karapatan ay butil na ginto – matangapoy.blogspot.com

ni Gregorio V. Bituin Jr.
12 pantig bawat taludtod

http://matangapoy.blogspot.com/

mamamayan tayong di dapat matanso
ng sinumang taong may utak na liko
bawat karapatan ay butil ng ginto
sinumang aagaw ay dapat masugpo

karapatan nati’y kasabay pagsilang
at dapat magamit hanggang kamatayan
kaya karapatan ay dapat igalang
ng sinumang tao, gobyerno’t lipunan

karapatan natin ang makapagpahayag
ito’y karapatang di dapat malabag
isang moog itong di dapat matibag
tanganan ito’t di tayo patitinag

karapatan natin ang mag-organisa
ng manggagawa at karaniwang masa
sa mga samahan, unyon at iba pa
ng may isang layon at pagkakaisa

karapatan natin ang tayo’y mabuhay
may trabahong sapat at nakabubuhay
ng ating pamilya, meron ding pabahay
at tatlong beses ding kakain ng sabay

karapatan nating maging malulusog
di nagkakasakit, sa buhay pa’y busog
asikasong pantay-pantay di man irog
tinatanggap kahit ospital ma’y bantog

nakatala itong mga karapatan
sa mga deklarasyong pandaigdigan
na dapat basahin at maunawaan
ng lahat ng bansa at pamahalaan

pag sinaling itong karapatang buo
ipagtatanggol diligin man ng dugo
pagkat karapatan ay butil ng ginto
di tayo papayag na tayo’y matanso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.