Nominated for 7th HR Pinduteros Choice for HR Featured Site

Nominated for 7th HR Pinduteros Choice for HR Featured Site

Iboto ang iyong 7th HR Pinduteros Choice para sa HR Featured Site

  1. Piliin ang iyong paboritong HR Featured Site sa poll sa ibaba
  2. Maari ring bumisita sa FB at i-like ang iyong choice sa HR Featured Site – click link @HRonlinePH
  3. I-share at ikampaniya sa mga kakilala upang manalo ang iyong pinili

Right to Life Facebook Page
https://hronlineph.com/2017/01/08/featured-site-right-to-life-facebook-page/

Paalam.org – Remembering the victims of drug war
https://hronlineph.com/2017/05/22/featured-site-paalam-org-remembering-the-victims-of-drug-war/