[Statement] Pagpupugay at pasasalamat sa buhay na inialay sa pagtatanggol ng karapatang pantao | iDEFEND

#HumanRights #ChitoGascon

Pagpupugay at pasasalamat sa buhay na inialay sa pagtatanggol ng karapatang pantao

Nagluluksa ang iDEFEND kabilang ang komunidad ng mga human rights defenders sa biglang pagyao ng Chairperson ng Commission on Human Rights of the Philippines na si José Luis Martín C. Gascón. Kilala bilang Chair Chito, saksi ang iDEFEND sa kanyang dakilang buhay at paninindigan para sa kalayaan, demokrasya at karapatang pantao. Nakakadalo siya sa ating general assembly upang makipagtalakayan sa mga usapin ng ating bansa at himukin ang ibayong pagkilos, pagharap sa mga pagsubok at pagkakaisa.

Nagsilbing inspirasyon si Chair Chito sa mga henerasyon ng mga human rights defenders sa gitna ng delubyong hatid ng kasalukuyang krisis sa karapatang pantao. Ibinukas nya at inayos ang gusali ng CHR upang magsilbing venue ng mga pagtitipun tipon ng mga CSOs. Pinangunahan nya ang maraming programa at proyekto upang patingkarin ang kalayaan at karapatang pantao, kabilang na ang The Freedom Memorial Museum. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinuring ang Commission on Human Rights na isa sa pinakamahusay na national human rights institution sa buong rehiyon.

Hindi namin malilimot ang iyong ambag sa kilusan para sa demokrasya at karapatang pantao Chair Chito. Mamayapa ka sa pananalig na itataguyod namin ang pagtatanggol nito hanggang sa katapusan rin ng aming buhay. Lubos kaming nakikidalamhati sa iyong pamilya at sa Commission on Human Rights. At sa ngalan ng lahat ng bayani at martyr para sa kalayaan, katarungan at pagkakapantay pantay, ipapanalo namin ang karapatang pantao!

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.