[Tula] Panawagan ng Maralita | ni Greg Bituin Jr.

Panawagan ng Maralita

tingni ang tarpolin nila’t kaytinding panawagan
na talagang ikaw mismo’y mapapaisip naman
krisis daw sa pagkain, trabaho at kabuhayan
ay marapat daw lutasin para sa mamamayan

ipaglaban din ang karapatan sa makatao
at abot kayang pabahay, panawagang totoo
pahayag nilang ito’y tumitimo sa puso ko
na di sila dapat maapi sa panahong ito

kahilingan nila’y dapat lang ipaglabang tunay
lalo’t panawagan nila’y di kusang ibibigay
tanging sama-samang pagkilos ang kanilang taglay
upang kamtin ang adhikang di basta nahihintay

magpatuloy kayo, maralita, sa inyong misyon
sabihin ang inyong hangad kung may pagkakataon
baka hiling n’yo’y ibigay agad pag nagkataon
tara’t magbakasakali upang kamtin ang layon

  • gregoriovbituinjr.
    08.27.2021
  • litratong kuha ng makatang gala noong SONA 2021

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.