[Event] Halina at magsama-sama tayo sa linggo ng pandaigdigang paggunita sa karapatang pantao -Kagulong

#HumanRights #HRweek2020 Halina at magsama-sama tayo sa linggo ng pandaigdigang paggunita sa karapatang pantao

Ang ating karapatan bilang tao ang siyang salalayan ng ating mga karapatan bilang mga mananakay ng motorsiklo.

Kung wala tayong karapatan, hindi natin mararanasang bumiyahe ng malaya at ligtas. Ang ating mga karapatan ay siyang nagsisilbing proteksyon natin sa diskriminasyon at pang-aabuso.

Kaya sa Ika-6 ng Disyembre ganap na 7:00 ng umaga ay magkita-kita tayo sa Bantayog ng mga Bayani, kanto ng Quezon Avenue at EDSA. Magkakaroon tayo ng maikling programa at tayo ay magsasagawa ng unity ride.

GEAR UP! STAND UP! LET’S RIDE FOR HUMAN RIGHTS!

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.