[Video] Hugas kamay (#TugTugPak) – YND

YES WE’RE MAKING REKLAMO.

Because that is called citizens participation in governance.

We want to make ambag kahit wala kaming balak maging presidente.”

Totoo.

Kailangan panghawakan natin hindi lang ang kalayaang magpahayag kundi lalo na ang karapatang igiit na maging bahagi tayo ng pag-gu-gubyerno.

Dahil tayo ang nakatitiyak ng ating pangangailangan. Tayo ang nakakararanas ng bunton ng hirap sa gitna ng krisis. At kailangang mapakinggan ang boses natin bilang mamamayang tunay na may hawak ng kapangyarihang iguhit ang landas ng bansa.
At mapanagot ang dapat mapanagot sa mga polisiya, pasya at hakbang na hindi sumasalamin sa ating interes.

At alalahaning may mabuting uri ng paghuhugas kamay.

At meron din namang masama.

#TugTugPak
#HindiKamiMananahimik
#AristangBayanMagingay
#TatambayDiTatahimik
#SafeNeverSilent
#MassTestingNowPH
#AyudaParaSaMasa

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.