[Tula] May bukas pa -ni Pinong

HAWIIN ANG LAMBONG NG DILIM, MAY BUKAS PA KASAMA.

Sa higit isang buwan ng lockdown, madaming nabago sa takbo ng pag-iral ng ating buhay. Normal ang pagkabagot, pagkabalisa at matakot sa kahihinatnan ng buhay at kabuhayan pagkatapos ng lockdown.

Walang katapusang gutom at paghihintay sa ayuda, paulit-ulit tayong hinahaplit ng kahirapan, at ang walang pakundangang karahasan at kawalang pananagutan ng gubyerno sa mamamayan.

Sa lahat ng panahon, manatiling ligtas, magsilbing liwanag at pag-asa. May bukas na dapat tanawin at may panibagong lipunan tayong papandayin!

#TugTugPak
#HindiKamiMananahimik
#AristangBayanMagingay
#TatambayDiTatahimik
#SafeNeverSilent
#MassTestingNowPH
#AyudaParaSaMasa

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.