[Tula] Sabi nila’y “Presente” ni Greg Bituin Jr.

“Presente”, ang sabi nilang may hawak na larawan
sa taunang Kalbaryo ng Kawalang Katarungan
patunay na ang mahal nila’y di nalilimutan
na winala noon, di na makita ang katawan

sila’y iwinala gayong pinaglaban ang tama
pagbabago ang adhika, bayan ay mapalaya
mula sa kuko ng mapagsamantala’t kuhila
hanggang ngayon, ang hinahanap na hustisya’y wala

“Presente” para sa lahat ng desaparesidos
ito rin ang sigaw kong nakikibaka ng lubos
sigaw rin ng ibang ang pakikibaka’y di tapos
na sa masa’y patuloy pang naglilingkod ng taos

tuloy ang paghahanap sa katawan at hustisya
ng mga nagmamahal at naulilang pamilya
hiling na kahit katawan sana’y matagpuan na
“Presente”, hustisyang asam nawa’y kamtin na nila

– gregbituinjr.
04.11.2020

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.