[Tula] SIYANAWA, SANTA CORONA -ni R.B. Abiva

Oh dinggin mo nawa
Ang laman ng mga trompa
Ang dasal ng Papa
Maging ng kaniyang mga Kura,
Madre, Jakuno, at Jakunesa

Oh tanawin mo nawa
Ang kalagayang kay aba
Nilang walang-wala
Ni mumo ng biyaya
Sa butas-kupasing bulsa

Oh dinggin din nawa
Itong aming apela
Sa bansang Alemanya
Na ilabas na sana
Ang iyong relikya

Siyanawa

At siyanawa
Itong iparada sa mga abenida
At nang itong pandemya
Ay magapi nawa

Na siyanawa
Ay mapawi na
Itong sakit na buhat pa sa Tsina
Na ngayo’y walang-awa
Kung umaani ng buhay sa Italya,
Espanya, Bulgaria, at Amerika

Oh Santa Corona
Na pinatay sa dalawang puno ng palma
Sa nasasakupang lupa
Ni Marcus Aurelius ng Roma-Syria
Dinggin mo nawa
Ang pagsamo ng mga kawawa
Ang pagsamo ng mga kaluluwa

Siyanawa
Siyanawa

Pahabol mahal na Santa Corona
Nawa’y ang mga lingkod-bayang alibugha
Na walang ibang minahal kundi pera,
Kapangyarihan, at pagsasamantala,
Nawa’y magtapos na
Ang paghahari nila

Siyanawa
Siyanawa
Siyanawa

 

26 ng Marso, 2020

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.