[Tula] (AN)ANIB -ni R.B. Abiva

“Pika a maiwekwek iti bakrang/ dayta dilam a naabasan ken napatirad/ kadagiti proberbio nga inka insalsalikad.”- Roy Vadil Aragon, Ukom (2019)

Bago lumagom ang malamig na gabi
at lisanin ng alinsangang mula sa hininga
ng Sol ang ibabaw ng mga pinitak-banos,
isinuot kita nang sa gayo’y makita ko sila
kahit pa sa lalim ng dilim, at kahit pa
nababalutihan sila ng balat ng palaka,
wala silang panama, walang-wala!
Maging ang kanilang mga bala!
Sapagkat suot-suot ko ang kampilan sa paggawa
hindi lamang sa aking laman kundi maging sa
kaibuturan ng aking nagbabagang kaluluwa.

Nobyembre 27, 2019
Lungsod Quezon, Maynila

Mga Tala:
An-anib- iluko ng agimat.
Sol- latin ng araw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.