[Statement] Kababaihan: Pangunahan ang isang siglo ng laban tungo sa ganap na paglaya at pagkakapantay pantay -iDEFEND

Dalawampu’t limang taon mula nang ipagtibay ng buong mundo sa pamamagitan ng Beijing Declaration and Platform for Action, ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian (gender equality) sa pangkalahatang kaunlarang panlipunan, pagkakapantay-pantay pa rin ang ating panawagan.

Tumataas ang bilang ng mga kababaihang nagpapalakad ng kabuhayan ng kanilang pamilya, o “women-headed households” (Philippine Commission on Women). Dalawang milyon sa tatlong milyong solo parents ay kababaihan (Philippine Statistics Authority). Ngunit mas malaking porsiyento ng kababaihan ang walang trabaho, mas mababa ang sahod kaysa kalalakihan at higit na nanganganib o bulnerable sa delikado at di-regular na trabaho, at abusong sekswal (Philippine Institute for Development Studies).

Ayon sa Global Gender Gap report, halos isang daang taon pa ang lilipas bago makita ang tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian sa buong mundo. Samantala malala pa rin ang mga balakid sa karapatan ng kababaihan at sa lipunang Pilipino patuloy itong namamayani. Simula sa pananalasa ng giyera laban sa droga hanggang sa pananalasa ng Build Build Build, dobleng hagupit ng karahasan, kahirapan, kaapihan ang tinatamo ng mga kababaihan.

Read more @idefend.ph

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.