[From the web] #PrideMonth2019 Higit sa Limampung Taong Pakikibaka ng LGBT sa Pagpapalaya ng Sarili at Pagpapalaya sa Bayan -TCC

TRUE COLORS COALITION – PILIPINAS

We forge on!

Ngayong taon, kasabay ng ika-50 taong paggunita sa Stonewall Riot na naganap sa New York, nagpapatuloy ang buong komunidad ng LGBT sa paglaban sa diskriminasyon at karahasang ginagawa sa ating buong komunidad.

Bago pa man ang mismong Stonewall Riot, pinatunayan na ng mga LGBT ang ating di-matatawarang katapangan at paglaban di lamang para sa karapatan ng bawat kasapi ng komunidad ng LGBT kundi para rin sa karapatan ng marami pang mamamayan. Kasabay ng paggunita natin sa mga magigiting na LGBT na lumaban sa Stonewall Riot, kinikilala at binibigyang-pugay rin natin ang mga nauna pa sa kanila.

Balikan natin ang ilan sa mga matitingkad na ambag ng ating komunidad para sa paglaban sa karapatan ng mamamayan sa Pilipinas at sa maraming panig ng daigdig:

Marso 27, 1943 – Sinugod at pinasabog ng grupong pinamumunuan ni Willem Arondeus, isang lantad na bading, ang Civil Registry Office ng Amsterdam upang mapigilan ang mga Nazi na tukuyin ang mga Jews sa panahon ng pamumuno ni Hitler. Nahuli at pinatawan ng parusang kamatayan sa Arondeus, kasama ng 13 pa niyang ka-grupo – kasama rito ang dalawa pang homosekswal na sina Bakker at Brouwer. Bago sila patayin, sinabihan ni Arondeus ang kanilang abogado na sabihin sa lahat ng tao na ang mga homosekswal ay hindi duwag.

November 11, 1950 – Ginanap ang unang pulong ng Society of Fools, kalaunang tinawag na Mattachine Society, sa pangunguna nina Harry Hay kasama sina Rudi Gernreich – na kanyang partner, Dale Jennings, at ang mag-partner na sina Bob Hull at at Chuck Rowland. Sumapi naman sa grupo sina James Gruber at Konrad Stevens ng sumunod na taon, kasabay nito ang pagpapalit ng pangalan at naging Mattachine Society. Naging aktibo ang Mattachine Society sa paglaban sa diskriminasyon sa trabaho at pandarahas ng mga pulis sa mga lugar tipunan ng mga homosekswal sa panahong iyon.

Oktubre 1955 – Itinatag ang Daughters of Bilitis (DOB) sa pangunguna ng magkarelasyong Del Martin at Phyllis Lyon kasama ang tatlo pang magkakarelasyong lesbyana. Nagsimula ang grupo bilang isang safe space para sa mga lesbyana – isang alternatibong social club upang makaiwas sa mga raid at pandarahas ng mga pulis sa mga lugar tipunan ng mga lesbyana, nang lumaon ang DOB ay nagbigay suporta sa mga lesbyanang takot na lumantad, itinuro nila ang mga karapatan ng mga lesbyana at ang kasaysayan ng homosekswal.

1963– Malaki ang naging papel ni Bayard Rustin, isang bading na lider ng kilusan ng mamamayan sa US, bilang mayor na organisador ng pinakamalaking martsa ng mga mamamayang Amerikano kung saan nagtalumpati si Martin Luther King, Jr. Ang martsang ito ay nanawagan para sa trabaho at kalayaan ng mga mamamayan laluna ng mga African-American.

Hunyo 28, 1969 – Sa araw na ito naganap ang Stonewall Riot. Ang riot na ito ang nagbunsod ng makabagong era ng pakikibaka para sa LGBT rights. Sa loob ng tatlong gabi ay tuluy-tuloy na ni-raid at dinahas ng mga pulis ang Stonewall Inn, isang kilalang tipunan ng mga LGBT at kanilang mga kaibigan. Sa pangunguna ng isang African-American transgender woman na si Marsha P. Johnson at ng isang Latina transgender woman na si Sylvia Ray Rivera lumaban ang mga LGBT sa mga pulis na walang tigil na nadarahas sa kanila. Dahil sa pangyayaring ito, nabuo ang Gay Liberation Front (GLF). Ang organisasyong ito ay naglayon na lumaban sa patuloy na diskiriminasyon at karahasang dinaranas ng komunidad ng LGBT. Kasunod nitong nabuo ang Gay Activist Alliance (GAA). Ang riot rin na ito ang nagbunsod ng pinaka-unang Pride March na nilahukan ng mahigit sa 100,00 na mga LGBT bilang protesta laban sa diskriminasyon at karahasan.

Click the link to read more:

https://www.facebook.com/notes/true-colors-coalition-pilipinas/pridemonth2019-higit-sa-limampung-taong-pakikibaka-ng-lgbt-sa-pagpapalaya-ng-sar/2516439815042597/

 

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.