Tag Archives: True Colors Coalition

[Statement] Pahayag ng True Colors Coalition (TCC) sa maagang pagpapalaya kay US military serviceman Joseph Pemberton mula sa pagkakakulong

Pahayag ng True Colors Coalition (TCC) sa maagang pagpapalaya kay US military serviceman Joseph Pemberton mula sa pagkakakulong

“𝘼𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙨𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙖𝙜𝙥𝙧𝙤𝙨𝙚𝙨𝙤 𝙨𝙖 𝙥𝙖𝙜𝙥𝙖𝙥𝙖𝙡𝙖𝙮𝙖 𝙠𝙖𝙮 𝙅𝙤𝙨𝙚𝙥𝙝 𝙋𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧𝙩𝙤𝙣 𝙖𝙮 𝙝𝙞𝙣𝙙𝙞 𝙪𝙨𝙖𝙥𝙞𝙣 𝙣𝙜 𝙠𝙖𝙣𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙖𝙜-𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙮 𝙨𝙖 𝙂𝙤𝙤𝙙 𝘾𝙤𝙣𝙙𝙪𝙘𝙩 𝙏𝙞𝙢𝙚 𝘼𝙡𝙡𝙤𝙬𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙤 𝙂𝘾𝙏𝘼. 𝙄𝙩𝙤 𝙖𝙮 𝙪𝙨𝙖𝙥𝙞𝙣 𝙣𝙜 𝙥𝙖𝙜𝙬𝙖𝙬𝙖𝙨𝙞𝙬𝙖𝙨 𝙣𝙜 𝙠𝙖𝙥𝙖𝙣𝙜𝙮𝙖𝙧𝙞𝙝𝙖𝙣, at 𝙨𝙖 𝙝𝙞𝙣𝙙𝙞 𝙥𝙖𝙣𝙩𝙖𝙮 𝙣𝙖 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙨𝙮𝙤𝙣 𝙨𝙖 𝙥𝙖𝙜𝙞𝙩𝙖𝙣 𝙣𝙜 𝙐𝙎 𝙖𝙩 𝙋𝙞𝙡𝙞𝙥𝙞𝙣𝙖𝙨.”

Sa sentensyang iginawad kay Pemberton na sampung taong pagkakakulong, ni minsan hindi siya dinala sa National Bilibid Prison kung saan dapat nakakulong ang sinumang nababaan na ng hatol sa krimeng kanilang ginawa. Simula’t simula pa lamang si Pemberton ay ipinuwesto sa isang pasilidad na idineklarang kustodiya ng US, kung atin pang babalikan, mas maaga pang yugto ng kaso ay ginagamit na ng US ang Visiting Forces Agreement (VFA) upang makuha ang kustodiya kay Pemberton. Iwinawasiwas ng US hanggang ngayon ang kanilang pagkubabaw sa atin gamit ang mga di-pantay na kasunduan at ginagamit ito upang tuluyang bawiin ang tagumpay ng ating hanay sa laban para sa hustisya kay Jennifer Laude.

Hindi natin dapat kalimutan na sa ginawang pagpatay kay Jennifer Laude at sa buong proseso ng ating paglaban upang makamit ang hustisya, kumatawan ito sa ating laban bilang isang soberanong bayan na patuloy na kinukubabawan ng US at itinuturing na kolonya. Huwag nating hayaan na ang ating laban para sa katarungan kay Jennifer Laude ay mabawi sa atin.

Sa halip na siya ay palayain ng maaga, mas nararapat na siya ay dalhin sa National Bilibid Prison at doon niya ganap na i-serve ang sentensya sa kanya. Siya ay nagkasala sa ating bansa, nilitis sa ilalim ng ating batas, nahatulan, at dapat niya itong pagbayaran ng nasa ilalim ng ating kustodiya.

Hinahamon ng buong True Colors Coalition (TCC) ang gubyernong Duterte, tindigan ninyo ang laban na ito ng sektor ng LGBTQ at ng buong mamamayan para sa katarungan kay Jennifer Laude. Patunayan ninyo ang pagiging isang soberanong bansa ng Pilipinas.

IGIIT ang ating Soberanya, IKULONG si Pemberton sa Bilibid, at IBASURA ang VFA-EDCA!

Tungkol sa TCC:
Ang TCC ay isang pulitikal na organisasyon ng mga LGBT activist na nauna nang sumama sa malawakang protesta noong 2014 laban sa madugong pagpatay kay transwoman Jennifer Laude sa Olongapo. Kabilang ito sa kampanyang palakasin ang kilusang LGBT para na karapatan, pagkakapantay pantay at kalayaan. Ang TCC ay bahagi ng network ng PAHRA at iDEFEND.

September 3, 2020

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc

 

[Statement] 𝙷𝚞𝚠𝚊𝚐 𝚐𝚊𝚖𝚒𝚝𝚒𝚗 𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚙𝚘𝚕𝚒𝚜𝚒𝚢𝚊 𝚜𝚊 𝚒𝚕𝚊𝚕𝚒𝚖 𝚗𝚐 𝚔𝚛𝚒𝚜𝚒𝚜 𝚜𝚊 𝚙𝚊𝚗𝚍𝚎𝚖𝚢𝚊 𝚙𝚊𝚛𝚊 𝚕𝚊𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚒𝚐𝚝𝚒𝚗𝚐𝚒𝚗 𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚜𝚔𝚛𝚒𝚖𝚒𝚗𝚊𝚜𝚢𝚘𝚗 𝚊𝚝 𝚔𝚊𝚛𝚊𝚑𝚊𝚜𝚊𝚗 𝚜𝚊 𝚖𝚐𝚊 𝙻𝙶𝙱𝚃 𝚊𝚝 𝚜𝚊 𝚖𝚊𝚖𝚊𝚖𝚊𝚢𝚊𝚗! -TCC

𝙷𝚞𝚠𝚊𝚐 𝚐𝚊𝚖𝚒𝚝𝚒𝚗 𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚙𝚘𝚕𝚒𝚜𝚒𝚢𝚊 𝚜𝚊 𝚒𝚕𝚊𝚕𝚒𝚖 𝚗𝚐 𝚔𝚛𝚒𝚜𝚒𝚜 𝚜𝚊 𝚙𝚊𝚗𝚍𝚎𝚖𝚢𝚊 𝚙𝚊𝚛𝚊 𝚕𝚊𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚒𝚐𝚝𝚒𝚗𝚐𝚒𝚗 𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚜𝚔𝚛𝚒𝚖𝚒𝚗𝚊𝚜𝚢𝚘𝚗 𝚊𝚝 𝚔𝚊𝚛𝚊𝚑𝚊𝚜𝚊𝚗 𝚜𝚊 𝚖𝚐𝚊 𝙻𝙶𝙱𝚃 𝚊𝚝 𝚜𝚊 𝚖𝚊𝚖𝚊𝚖𝚊𝚢𝚊𝚗!

Kinukundena ng True Colors Coalition (TCC) ang karahasan na ito ng isang barangay kapitan sa mga LGBT at sa mga kabataang nahuli sa curfew. Bilang opisyal, alam niya dapat kung hanggang saan ang pagpaparusa sa sinumang lumalabag, hindi ito dapat ginagamit para abusuhin ang kapangyarihan nila laban sa mga taong walang kalaban-laban.

Hinihimok namin ang aming mga kapatid na sampahan ng kaso ang kapitan na ito.

Patunay lamang ang insidenteng ito na mas lalong dapat ipaglabang maipasa ang Anti Discrimination Law sa ating bansa. Sa kalagitnaan ng krisis, ang maling paraan ng pagdidisiplina ay walang puwang, laluna ang marahas na paraan at pambabastos sa kapwa tao.

Sa barangay kapitan ng Pandacaqui, kailangan mong managot sa iyong kasalanan, kulang ang sorry sa iyong ginawa sa aming tatlong kapatid at sa iba pang mga kabataang iyong pinahirapan.

Iiwan namin sa iyo ang isang TAKNAYDAMU! All caps yan para ramdam na ramdam mo.

𝘼𝙣𝙩𝙞 𝘿𝙞𝙨𝙘𝙧𝙞𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙇𝙖𝙬 𝙉𝙊𝙒 𝙉𝘼!!!!
https://www.rappler.com/nation/257292-barangay-captain-lgbtq-quarantine-violators-lewd-acts-punishment?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook#Echobox=1586261742

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

[From the web] #PrideMonth2019 Higit sa Limampung Taong Pakikibaka ng LGBT sa Pagpapalaya ng Sarili at Pagpapalaya sa Bayan -TCC

TRUE COLORS COALITION – PILIPINAS

We forge on!

Ngayong taon, kasabay ng ika-50 taong paggunita sa Stonewall Riot na naganap sa New York, nagpapatuloy ang buong komunidad ng LGBT sa paglaban sa diskriminasyon at karahasang ginagawa sa ating buong komunidad.

Bago pa man ang mismong Stonewall Riot, pinatunayan na ng mga LGBT ang ating di-matatawarang katapangan at paglaban di lamang para sa karapatan ng bawat kasapi ng komunidad ng LGBT kundi para rin sa karapatan ng marami pang mamamayan. Kasabay ng paggunita natin sa mga magigiting na LGBT na lumaban sa Stonewall Riot, kinikilala at binibigyang-pugay rin natin ang mga nauna pa sa kanila.

Balikan natin ang ilan sa mga matitingkad na ambag ng ating komunidad para sa paglaban sa karapatan ng mamamayan sa Pilipinas at sa maraming panig ng daigdig:

Marso 27, 1943 – Sinugod at pinasabog ng grupong pinamumunuan ni Willem Arondeus, isang lantad na bading, ang Civil Registry Office ng Amsterdam upang mapigilan ang mga Nazi na tukuyin ang mga Jews sa panahon ng pamumuno ni Hitler. Nahuli at pinatawan ng parusang kamatayan sa Arondeus, kasama ng 13 pa niyang ka-grupo – kasama rito ang dalawa pang homosekswal na sina Bakker at Brouwer. Bago sila patayin, sinabihan ni Arondeus ang kanilang abogado na sabihin sa lahat ng tao na ang mga homosekswal ay hindi duwag.

November 11, 1950 – Ginanap ang unang pulong ng Society of Fools, kalaunang tinawag na Mattachine Society, sa pangunguna nina Harry Hay kasama sina Rudi Gernreich – na kanyang partner, Dale Jennings, at ang mag-partner na sina Bob Hull at at Chuck Rowland. Sumapi naman sa grupo sina James Gruber at Konrad Stevens ng sumunod na taon, kasabay nito ang pagpapalit ng pangalan at naging Mattachine Society. Naging aktibo ang Mattachine Society sa paglaban sa diskriminasyon sa trabaho at pandarahas ng mga pulis sa mga lugar tipunan ng mga homosekswal sa panahong iyon.

Oktubre 1955 – Itinatag ang Daughters of Bilitis (DOB) sa pangunguna ng magkarelasyong Del Martin at Phyllis Lyon kasama ang tatlo pang magkakarelasyong lesbyana. Nagsimula ang grupo bilang isang safe space para sa mga lesbyana – isang alternatibong social club upang makaiwas sa mga raid at pandarahas ng mga pulis sa mga lugar tipunan ng mga lesbyana, nang lumaon ang DOB ay nagbigay suporta sa mga lesbyanang takot na lumantad, itinuro nila ang mga karapatan ng mga lesbyana at ang kasaysayan ng homosekswal.

1963– Malaki ang naging papel ni Bayard Rustin, isang bading na lider ng kilusan ng mamamayan sa US, bilang mayor na organisador ng pinakamalaking martsa ng mga mamamayang Amerikano kung saan nagtalumpati si Martin Luther King, Jr. Ang martsang ito ay nanawagan para sa trabaho at kalayaan ng mga mamamayan laluna ng mga African-American.

Hunyo 28, 1969 – Sa araw na ito naganap ang Stonewall Riot. Ang riot na ito ang nagbunsod ng makabagong era ng pakikibaka para sa LGBT rights. Sa loob ng tatlong gabi ay tuluy-tuloy na ni-raid at dinahas ng mga pulis ang Stonewall Inn, isang kilalang tipunan ng mga LGBT at kanilang mga kaibigan. Sa pangunguna ng isang African-American transgender woman na si Marsha P. Johnson at ng isang Latina transgender woman na si Sylvia Ray Rivera lumaban ang mga LGBT sa mga pulis na walang tigil na nadarahas sa kanila. Dahil sa pangyayaring ito, nabuo ang Gay Liberation Front (GLF). Ang organisasyong ito ay naglayon na lumaban sa patuloy na diskiriminasyon at karahasang dinaranas ng komunidad ng LGBT. Kasunod nitong nabuo ang Gay Activist Alliance (GAA). Ang riot rin na ito ang nagbunsod ng pinaka-unang Pride March na nilahukan ng mahigit sa 100,00 na mga LGBT bilang protesta laban sa diskriminasyon at karahasan.

Click the link to read more:

https://www.facebook.com/notes/true-colors-coalition-pilipinas/pridemonth2019-higit-sa-limampung-taong-pakikibaka-ng-lgbt-sa-pagpapalaya-ng-sar/2516439815042597/

 

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.