[Statement] Tuloy ang laban ni Andres Bonifacio -TDC

Tuloy ang laban ni Andres Bonifacio

Benjo Basas, National Chairperson, Teachers Dignity Coalition (TDC). Photo by Arnel Tuazon

“Itong Katagalugan na pinamamahalaan noong unang panahon ng ating tunay na mga kababayan, noong hindi pa tumutuntong sa mga lupaing ito ang mga Kastila, ay nabubuhay sa lubos na kasaganaan, at kaginhawaaan. Kasundo niya ang mga kapitbayan at lalung-lalo na ang mga taga-Hapon. Sila’y kabilihan at kapalitan ng mga kalakal, malabis ang pagyabong ng lahat ng pinagkakakitaan, kaya’t dahil dito’y mayaman ang kaasalan ng lahat. Bata’t matanda at sampung mga babae ay marunong bumasa at sumulat ng talagang pagsulat nating mga Tagalog.” Sa siping ito ng akdang “Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog” ay ipinakikita mismo ni Andres Bonifacio ang kalagayan n gating bansa bago dumating ang mga Kastila- maunlad, masagana, mapayapa at higit sa lahat, edukado.

Mahigit isang siglo at dalawang dekada mula nang sumiklab ang Himagsikang Pilipino sa pangunguna ni Bonifacio, ilan sa mga dahilan nito ay nananatiling ipinagkakait sa sambayanan- katarungang panlipunan, masaganang pamumuhay, ganap na kasarinlan at kapangyarihan sa mamamayan.

Hindi pa nga tapos ang laban ni Bonifacio sapagkat laganap pa rin ang hindi pagkakapantay-pantay. Nananatiling mailap ang hustisya sa maliliit. Nagdurusa sa karalitaan ang maraming Pilipino, patuloy na pinagdaramutan ng mga batayang serbisyo.

Ang kalagayang ito ay maipakikita rin sa kasalukuyang karanasan nating mga guro. Kapos tayo kabuhayan, maliit ang sahod at limitado ang karapatan. Salat sa mga serbisyo ng gobyerno – walang sariling bahay, baon sa utang, ni hindi maipagamot ang karamdaman.

Ang ating mga paaralan ay nasa abang kalagayan. Marami ang kakulangan- sa libro, klasrum, palikuran, upuan at iba pang mga kagamitan. Umaapaw sa bilang ang mga mag-aaral, hindi na sila makapag-aral nang maayos. Ang kurikulum ay nakahulma sa pangngailangan ng dayuhan kapital. Pinapatay ang mga araling magtuturo ng pagmamahal sa bayan at pambansang pagkakakilanlan. Binabalewala ang mga aral ng nakaraan, maging ang likas na mayamang mga wika, sining at panitikan.

Hindi pa nga ganap na nagtagumpay ang laban ni Andres Bonifacio at ng Katipunan. Tuloy pa rin ang laban ng para sa katarungang panlipunan sa kabuuan. Tuloy pa rin ang laban nating mga guro. Ang laban para sa pagpapatupad ng ating Magna Carta. Ang laban para sa makatarungang sahod. Ang laban upang ayusin ang polisiya ng GSIS. Ang laban para sa maayos na kalagayan ng mga guro sa araw-araw na pagtuturo.

Habang nasa abang kalagayan ang mayorya ng ating mga mamamayan gayundin ang mga guro ng bayan, mananatili ang pangangailangan sa laban ni Andres Bonifacio. #

For details:
Olivia De Guzman, TDC Secretary-General
Mobile # 0927-3383458
School: Morning Breeze Elementary School, Caloocan City

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.