[Statement] Where’s our bonus? Teachers ask DEPED, DBM -TDC

Where’s our bonus? Teachers ask DEPED, DBM

While the DepEd defended the bonuses provided by the government to its employees since 2012, the Teachers’ Dignity Coalition (TDC) reiterated its opposition to the performance-based bonus (PBB) scheme under the Aquino government’s performance-based incentive system (PBIS) which President Noynoy Aquino decreed in his Executive Order No. 80 in 2012.

TDC

Under the system, teachers and government employees will be entitled to an across the board productivity enhancement incentive (PEI) in the amount of P5000 and a performance-based bonus (PBB) which the amount ranges from P5000 to P35, 000 depending on the employees performance.

However, the teachers felt they were deceived by the government’s pronouncement because the maximum P35, 000 PBB will only be given to the “best” one percent of all the employees in the government. They instead call for the president and the DBM to increase the PEI to P15, 000 per employee or just retain the previous amount of P10, 000, which according to them would be more practical, fair and reasonable.

The PBB’s implementation for 2012 has become very controversial because the DepEd measured the performance of the teachers based on the school performance in national achievement test (NAT), drop our rate and financial reports. Thus, leaving the great majority of teachers, especially in secondary and major elementary schools in disadvantaged situation, where most of them only received the minimum P5000.

The TDC revealed that the supposed PBB for 2012 was only released in July 2013, and worse, the DepEd has yet to come up with the guidelines on how to distribute the PBB for 2013, a proof that the PBB, according to the group is naturally complicated. The TDC early this month has formally asked the DepEd and the DBM on the status of the PBB. Part of the letter says, “May we humbly appeal to your good office that this scheme be deferred to give ample time for the formulation of clear cut policies and guidelines that would be fair and equal. May we further appeal that an across-the-board incentive in the form of productivity enhancement incentive (PEI) in the amount of P15, 000.00 be given to all the employees.”

On Monday, President Aquino will deliver his fourth state of the nation address (SONA) and the teachers would want to hear good news like his support for the P10, 000 across-the-board increase, the deferment of PBB scheme and the suspension of the K-12 program.

Reference:
Benjo Basas, national chairperson, 09205740241
Tagalog version:

TANONG NG MGA GURO SA DEPED AT DBM, NASAAN NA ANG BONUS NAMIN?
Bagamat ipinagtanggol ng Department of Education (DepEd) ang gobyerno sa pgbibigay nito ng bonus sa mga guro at kawani mula taong 2012, patuloy na inirehistro ng Teachers’ Dignity Coalition (TDC) ang kanilang pagtutol sa iskema ng performance-based bonus (PBB) sa ilalim performance-based incentive system (PBIS) na bahagi naman ng Executive Order No. 80 na nilagdan ng Pangulong Noynoy Aquino noong 2012.

Sa ilalim kasi ng PBIS, makatatanggap ang mga guro at kawani ng pamahalaan ng across-the-board na productivity enhancement incentive (PEI) na nagkakahalaga ng P5000 at ng karagdagang performance-based bonus (PBB) na mula P5000 hanggang P35, 000 batay sa kanilang performance.

Gayunman ay tila nalinlang umano ang mga guro sa pahayag ng gobyerno sapagkat tanging isang porsiyento (1%) lamang ng lahat ng mga kawani ang maaaring makatanggap ng P35, 000 na PBB gaano man magsikap ang lahat na paghusayin ang kanilang trabaho. Sa halip, nanawagan ang TDC kay Pangulong Aquino at sa DBM na panatilihin na lamang ang P10, 000 PEI kung hindi ito maitataas sa P15, 000 kada empleyado. Ayon pa sa grupo, ito’y mas praktikal, patas at matipid at hindi magiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga kawani.

Matatandaan na noong nakaraang taon ay naging kontrobersiyal ang pagpapatupad ng PBB sapagkat sinukat ng DepEd ang performance ng mga guro batay sa nakuhang marka ng kanilang paaralan sa national achievement test (NAT), drop out rate at sa pag-uulat nito sa pinansiya. Ito umano ang naging sanhi ng hindi patas na distribusyon ng PBB kung saan, ang mas malalaking paaralan gaya ng mga sekundarya at mga central schools ay nakakuha lamang ng minimum na P5000.

Ibinunyag din ng TDC na ang dapat sana’y PBB noong taong 2012 ay naibigay lamang sa kanila noong Hulyo 2013 at ang mas masaklap, ang PBB para sa taong 2013 ay wala pa ring mga panuntuan kung paano ipamamahagi sa taong ito, patunay umano na komplikado ang sistemang ito. Nauna nang sumulat ang TDC sa DepEd at DBM upang malinawan ang mga guro hinggil sa kalagayan ng kanilang PBB. Narito ang ilang bahagi ng sulat ni Benjo Basas, tagapangulo ng grupo sa mga kalihim na sina Sec. Butch Abad ng DBM at Bro. Armin Luistro ng DepEd, “May we humbly appeal to your good office that this scheme be deferred to give ample time for the formulation of clear cut policies and guidelines that would be fair and equal. May we further appeal that an across-the-board incentive in the form of productivity enhancement incentive (PEI) in the amount of P15, 000.00 be given to all the employees.”

Sa Lunes, Hulyo 28 ay bibigkasin ng Pangulong Aquino ang kanyang ikaapat na state of the nation address (SONA) at nais umano ng mga guro na makarining ng magandang balita gaya ng kanyang suporta sa kahilingan nilang P10, 000 across-the-board increase, pagpapaliban sa PBB scheme at ang suspensiyon ng K-12 program. #

Reference:
Benjo Basas, national chairperson, 09205740241

STATEMENT
July 25, 2014

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s