[Off-the-shelf] Pork Barrel Primer By Pilipinong KonTRAPOrk

Pork Barrel Primer
Tanong-Sagot ukol sa Priority Development Assistance Fund (PDAF), Disbursement Acceleration Program (DAP) at katiwalian sa gobyerno

Pork Barrel Praymer

Ang praymer na “Tanong-Sagot ukol sa Pork Barrel” ay inilathala upang maging gabay sa mga magtatalakay ng naturang isyu sa batayang masa – sa manggagawa’t maralita sa lungsod at kanayunan.

Ito ay sinulat ni “Pilipinong KonTRAPOrk” para sa Partido Lakas ng Masa (PLM), Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) at SANLAKAS. Ang nasabing mga organisasyon ay aktibong kasapi ng Kilusang KonTRAPOrk, isang kilusan laban sa trapong pulitika at katiwalian sa gobyerno. Maari siyang makontak sa pamamagitan ng email: pilipinongkontrapork@gmail.com.

Binubuo ito ng siyam (9) na seksyon, kung saan, bawat paksa ay sinimulan sa sumusunod na mga tanong:
Ano ang Pork Barrel?
Sino-sino ang may Pork Barrel?
Magkano ang Pork Barrel?
Saan Nagmumula ang Pork Barrel?
Ano ang Epekto ng Pork Barrel?
Totoo bang Nakikinabang ang Taumbayan sa Pork Barrel?
Ano ang Ugat ng Pork Barrel?
Ano ang Dapat Gawin sa Pork Barrel (at Pagbabadyet ng Gobyerno)?
Ano ang maari mong gawin para labanan ang “Pork Barrel”?
Naniniwala tayong ang pag-asa ng paglakas ng kilusan ng mamamayan laban sa katiwalian ay nakasalalay sa pagkilos ng naghihirap na seksyon ng populasyon, na siyang mayorya ng lipunang Pilipino.

Tumungo sa mga pabrika’t plantasyon, komunidad ng urban/rural poor, iskwelahan at simbahan. Mulatin, pakilusin at organisahin ang mamamayan para sa tunay na pagrereporma sa badyet ng gobyerno at sa paglaban sa bulok na pulitika ng mga trapo.

Read full primer @http://pork-barrel-primer.blogspot.com/

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.