Tag Archives: DAP

[Statement] Isulong ang Karapatang Pantao, Bagong Pulitika, Bagong Ekonomiya, Bagong Sistema -FDC/PAHRA/KonTRAPOrk

Pahayag sa Okasyon ng 2014 State of the Nation Address (SONA) ni Presidente Benigno Aquin0 III.

Isulong ang Karapatang Pantao, Bagong Pulitika, Bagong Ekonomiya, Bagong Sistema
Bulok at Huwad ang “Tuwid na Daan”

SONA 2014. Photo by FDC

SONA 2014. Photo by FDC

Muling nagigising ang buong bayan samapanlinlang na panunungkulan ng gobyernong Aquino. Bulok at huwad ang “Tuwid na Daan.”Bigo ang masang Pilipinong makaahon mula sa gutom at kahirapan.Mula kay Cory na nangako ng tunay na demokrasya pagkabagsak ng diktadura,walang natupad sa mga pangako ng lahat ng mga administrasyong umupo sa Malacañang.Nananatiling pangarap ang pagtatamo ng kaginhawaan at katarungang panlipunan na nagtutulak sa mamamayan upang paigtingin ang pakikibaka para sa tunay na pagbabago sa pulitika, ekonomiya at sistemang panlipunan.

Ang Pangulong Noynoy (PNoy) na mismo ang sumira sa kanyang “Social Contract” sa taumbayan. Nabugok ang pangakong mabilis na pagpapatupad ng hustisya, trabaho para sa lahat at mga serbisyong panlipunan na magpapalaya sa madla mula sa kahirapan at inekwalidad. Umaalingasaw ngayon ang gobyerno sa iskandalo ng pangungulimbat at pandarambong sa pera ng bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Nitong huli, sa deklarasyon nitong ilegal ang Disbursement Acceleration Program (DAP) ni Aquino at Abad, ang Korte Suprema na ang naglantad sa tunay na anyo ng administrasyong Aquino bilang bulok, abusado, elitista at trapo.

Walang makabuluhang reporma at kaginhawaang natamo ang sambayanan sa ilalim ng gobyernong Aquino. Pinapasasaan ng iilan ang ekonomiya, bagsak ang mga sektor ng agrikultura at industriya, kakaunti ang mapagkukunan ng trabaho at kabuhayan, palpak ang reporma sa agraryo, laganap ang kagutuman at kahirapan, matindi ang inekwalidad, tumitingkad ang imperyalistang panghihimasok sa bansa, patuloy ang karahasan at paglabag sa karapatangpantao, lumalala ang pagkasira ng kalikasanat krisis sa klima. Ang epekto ng lahat ng ito ay lalong pinabigat ng malawakan at iskandalosong pandarambong sa pera ng bayan dulot ng grabeng katiwalian sa lahat ng antas ng pamahalaan.

Itinuloy ang Mapang-aping Neoliberal naKalakaran, Ekonomiya’yPinapakinabangan ng Iilan,
Karapatang Pantao ay Tinatamaan

Patuloy naibinukas ng administrasyong Aquino ang ekonomiya ng bansa sa kontrol ng mga dambuhalang korporasyon na ang pangunahing layunin ay pagkakitaan ng husto ang pagbebenta ng mga produkto at serbisyo sa mamamayan. Limampu’t pito (57) pang proyekto ang nakasalang sa programang Public-Private Partnership at kasama rito ang sektor ng serbisyo sa tubig, kuryente at transportasyon. Kaya, lumalago raw ang ekonomiyapero abot-langitang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa tubig, kuryente, kalusugan, edukasyon at pampublikong transportasyon. Samantala, sagad-lupa ang sweldo at laganap ang kontraktwalisasyon at kawalan ng trabaho.At dahil nakaasa sa mga malalaking pribadong korporasyon, hanggang ngayon ay hindi naglalaan si PNoy ng sapat na pondo para sa mga pinsala sa buhay at kabuhayan ng mamamayang biktima ng mga kalamidad na tulad ng superbagyong Yolanda.

Sa halip na paunlarin ang sektor ng industriya at agrikultura na pangunahing nagpapa-usbong ng bago o dagdag na yaman at trabaho, tila umaasa na lang ang administrasyong Aquino sa pagdagsa ng mga call centers, sa bilyun-bilyong dolyar na padala ng mga Overseas Filipino Worker (OFW) at sa paulit-ulit na pangungutang upangtakpan ang kakapusan nito sa pera para sa taunang pambansang budget.Kaya, mula 2010 hanggang 2013, lumobo ng 20.41 porsyento at umabot sa P7.5 trilyon ang utang ng Pilipinas. Ang perang inutang, kasama ang buwis ng mamamayan, bukod sa ipinambayad sa mga dating utang na hindi napakinabangan ng bayan, ay ginamit pang pangsuhol at ninakaw ng mga tiwaling opisyaltulad ng nangyari sa pamamagitan ng DAP at ni Napoles.Kakarampot at tira-tirang pondo ang napupunta para sa mga serbisyong panlipunan at pang-ekonomiya. Nitong huli, sa halip na manindigan ang administrasyong Aquino na kanselahin ang napakabigat na utang ng Pilipinas para sana ibuhos ang pampublikong pondo para sa rehabilitasyon ng mga sinalanta ni Yolanda, nangutang itong muli ng halos US$ 2 bilyon para sa mga proyektong hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ng mga biktima ng superbagyo.

Sinasalamin ng mga opisyal na datos ang mapait na katotohanang hinaharap ng mga mamamayan:

• Lugmok ang sektor ng agrikultura dahil sa kawalan ng suporta mula sa gobyerno. Ang kalagayang ito ay lalong pinalalala ng ampaw na pagpapatupad ng repormang agraryo at kawalan ng prayoridad sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-adaptasyon sa tumitinding epekto ng pagbabago ng klima (climate change). Nitong 2013, tinamo ng sektor ng agrikultura ang tinatayang 74 porsyento ng kabuoang pinsalang idinulot ng mga kalamidad. Mahigit 600,000 ektaryang sakahan ang nasirasapananalasa lang ng bagyong Yolanda. Hindi langkabuhayan ng mga magsasaka ang nawawasak, nanganganib din ang seguridad sa pagkain ng mamamayan.

• Tinatayang dalawa (2) sa bawat sampung mag-anak o 30 milyong katao ang mahirap batay sa sukatan ng gobyerno na kinakailangan ng P16,841 taunang sahod para matustusan ng pamilya ang mga pangangailangan nito (poverty threshold). Napakababa na ng sukatang ito. Iginigiit ng Partido ng Manggagawa na kailangan ngayon ang P1,200 arawang sweldo para mabuhay ng sapat at may dignidad ang bawat pamilyang Pilipino. Samantala, walang trabaho ang apat (4) sa bawat 10 Pilipinong kabilang sa lakas-paggawa at mahigit pitong (7) milyon ang underemployed. Umabot na sa 2.2 milyon noong 2012 ang nakipagsapalaran sa labas ng bansa, na nadagdagan pa ng 157,681 OFW mula Enero hanggang Marso nitong taon.

• Papatindi ang inekwalidad sa ating lipunan. Napunta ang 60 porsyentong paglago sa ekonomiya noong 2013 sa iilang pamilyang bumubuo ng 15 porsyento ng buong populasyon ng Pilipinas. Kumikita ang mayayamang pamilyang ito ng mahigit sa 10 beses ng halaga ng poverty threshold.

• Nananatiling lubhang mababa sa itinakdangpandaigdigang pamantayan ang pondong inilalaan para sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan (6 porsyento ng GNP dapat para sa edukasyon at 5 porsyento ng GDP para sa kalusugan).Kaya,nanatiling 60 porsyento lamang ng kababayan natin ang nakakatapos sa mataas na paaralan at mahigit 50 porsyento ng gastos sa serbisyong pangkalusugan ay nanggagaling sa bulsa ng mamamayan.

• Itinuloy at pinalawak pa ni PNoy ang Pantawid Pamilyang Pilipino (4Ps o CCT) ni Arroyo upang diumano’y makatapos sa mataas na paaralan ang mga batang kasama sa programang ito. Maliban sainutang ang pondo para rito, nagtipid na naman ang gobyerno sa halip na magtakda ng porsyento mula sa GDP na sasapat para palakasin ang kapasidad ng mamamayan na makaahon sa kahirapan. Wala rin garantiyang makakahanap ng trabaho at matatag nakabuhayan ang mga pamilyang umaasa rito.

Hindi lang karapatan sa buhay na may dignidad ang nilalabag ng administrasyong Aquino, laganap pa rin ang pagyurak sa karapatang sibil at pulitikal.

• Tatlong taong pinaghirapan ng mga organisasyong nagtataguyod ng karapatang pantao ang National Human Rights Action Plan ngunit ibinasura ito ng pamahalaanat hindi sinuportahan ng Commission on Human Rights.
• Naipasa ang batas naAnti-Enforced or Involuntary Disappearance noong 2012 ngunit umaabot na sa 27 ang desaparecidos sa panahon ni PNoy.
• Naipasa angAnti-Torture Law noong 2010 ngunit patuloy ang mga insidente nito. Sa kalahatian pa lamang ng taong 2014 , 40 na ang torure cases sa Region IV pa lamang kasama ang 26 na biktima ng “Wheel of Torture” sa Laguna
• Mayroong batas para sa kumpensasyon ng mga biktima ng Martial Law ni Marcos ngunit ang itinalaga sa pamunuan ng Compensation Board ay isang heneral mula sa kapulisan at wala ring suporta ang gobyerno para sa pag-aasikaso ng mga kaso at dokumentasyon ng mga biktima.
• Hindibababa sa 10 ang mga Human Rights Defenders na nagtataguyod sa yaman ng kalikasan kasama na ang lumalaban sa malawakan at mapanirang pagmimina ang pinatay, kasama dito ang mga katutubo at mga misyonaryo ng simbahan

Mga Proyekto at Planong Itinago sa Publiko

Una, palihim na pumasok sa negosasyon at pinirmahan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na nagbigay ng legal na permiso para sa itayo sa buong Pilipinasang base militar ng mga Amerikano. Ito ay taliwas sa nakasaad sa Saligang Batas/Konstitusyon na nagbabawal sa pananatili sa bansa ng mga banyagang tropang militar at sa pagdadala at paggamit dito ng kanilang mga armas o sandatang pangdigma at nukleyar.

Ikalawa, walang kamalay-malay ang publiko at maging ang Kongreso sa Disbursement Acceleration Program (DAP) na naglipat ng budgetng bayan mula sa dapat nitong alokasyon papunta sa ibang proyektong piniling pondohan ni PNoy, kasama na ang sinasabing isinuhol sa mga Kongresista para patalsikin ang dating punong mahistrado ng Korte Suprema.

Sa parehong pagkakataon, walang naganap na konsultasyon sa publiko kahit ang mga isyung ito ay may kinalaman sa pangkalahatang interes ng mamamayan. Maliwanag angpanloloko at pang-aabuso sa kapangyarihan.Ano pa kaya ang mabahong bombang itinatago ng administrasyong Aquino na bigla na lamang sasambulat sa kaawa-kaawang masang Pilipino?

Tama na, Sobra na ang Apat na Taong Huwad na “Tuwid na Daan”

Gumigising na ang mamamayan mula sa mahabang panahong panloloko ng mga ilusyong ibinenta ng mahusay na propaganda ni PNoy. Bistado na ang mga kasinungalingan at buladas. Sapat na ang apat na taong pagtitimpi, paninimbang at pag-asa sa mapagkunwaring ginintuang itlog ng “pagbabago.” Penoy pala, bugok at huwad.

Tuluyan nang iwaksi ang mga ilusyon. Panahon na ng pagbangon, pagkilos at pakikipagtuos. Walang maasahang manunubos kundi ang sama-samang pagkilos ng mamamayan upang muling angkinin angkatarungan, kalayaan at kaginhawaan para sa lahat.

Isulong ang bagong pulitika, bagong ekonomiya, bagong sistema!
Itakwil ang elitista, tiwali at trapong Gobyernong Aquino!
28 Hulyo 2014

Para sa Ugnayan: Don Pangan, Media Liaison Coordinator, +63932 872 6168

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Blog] Mr. Aquino’s attack on the SC over its adverse ruling on the unconstitutionality of the DAP may lead to a Constitutional Crisis. By Jose Mario De Vega

Mr. Aquino’s unpresidential act of unprofessionally attacking the Supreme Court over its adverse ruling on the unconstitutionality of the DAP may lead to a Constitutional Crisis
By Jose Mario De Vega

I refer to the Philippine Daily Inquirer report, “Aquino warns SC of clash”, July 15th concerning the nationally televised address of Mr. Aquino defending his DAP.

I say that Mr. Aquino’s outburst is undeniably an unpresidential act of attacking the Highest Court (also a co-equal branch of the government) of this Republic.

Mario De Vega

I am not saying that the so-called Chief executive have no right or cannot question the said Court’s ruling, yet what I am disgusted was the method used and the manner utilized by Mr. Aquino in defending his economic vision and/or national financial blue-print which primarily anchored on DAP which the Court struck down last week — overwhelmingly for its contravention of the laws and for its constitutional incongruity!

Mr. Aquino used the said televised speech as a platform to castigate the Court and lampoon its ruling by using words which in my view is not only unprofessional, but irrefutably unpresidential, bullish, unworthy of a statesman, uncouth and unmistakably immoral!

His utter disregard of the moral authority of the Court and his unmistakable disrespect of its findings and judgment are acts unworthy of the president.

His arrogance and being stubborn betrays his ignorance and silly idiocy, not only of the laws, but also of the most basic tenets of political ethics and general public morality of civil governance.

Consider the very words expressed by this creature:

“My message to the Supreme Court: We do not want two equal branches of government to go head to head, needing a third branch to step in to intervene. We find it difficult to understand your decision. You had done something similar in the past, and you tried to do it again; there are even those of the opinion that what you attempted to commit was far graver. Abiding by the principle of “presumption of regularity,” we assumed that you did the right thing; after all, you are the ones who should ostensibly have a better understanding of the law. And now, when we use the same mechanism—which, you yourselves have admitted, benefit our countrymen—why is it then that we are wrong?”

Commentaries:

Mr. Aquino, you are wrong because even if your intention is good, but if the means you are using are against the provision of the Constitution, the Supreme Court will do its duty to invalidate and/or declare your “acts and practices” unconstitutional!

On the Question of Threat and Bullying

Mr. Aquino, I cannot help but sharply observed that within your speech, why are you, in a sense, threatening the Supreme Court?

To quote from the blog post of Atty. Harry Roque, dated July 17th:

“I could not believe my ears. There he was- the President of the Republic—acting like the head of the Sputnik gang, with apologies to the gang.

“Sure, no one likes to lose. But when you want to reconsider a loss, you should argue on the basis of law and reasons- at least if its the highest court that you need to convince. But no, the President threw both reason and law and instead acted like a bully telling the members of the Court that if they do not reverse themselves on the DAP, he will ask the Legislature to remove them from office. He even taunted them to a fight, as if the Justices, because of their sheer physical age, could stand up to him.”

On the issue of the legality of DAP

Mr. Aquino you also used that Monday night address to defend the legality of your DAP by quoting a provision on the Administrative Code (Book VI, Chapter 5, Section 39 of the 1987 Administrative Code of the Philippines) and by citing an illustration (the parking zone) which in my view is not only stupid but incontestably impertinent.

Again, let me quote the legal analysis of Atty. Roque to dispute your baseless contention:

“And why did he think the Court was wrong on the DAP? He identified at least two points, both of which do not hold water. One, the administrative code purportedly empowers him to realign funds even on a cross-border basis. The problem with this submission is the elementary principle of hierarchy of laws. Even assuming that the administrative code authorizes him to resort the DAP, all laws must still conform to the Constitution, the latter being the supreme law of the land. Those that do not are declared by the courts as null and void ab initio, or without legal effect from the beginning.

“Second, he argued that at most, the DAP is akin to parking at a no parking zone in order to bring a dying patient to a hospital. Really? Since when did a culpable breach of the Constitution become akin to a breach of a minor local ordinance? Moreover, the Court identified a major breach of the Constitution as basis for invalidating the DAP; that is, that it usurped the exclusive power of Congress over the purse. The DAP involved more than a violation of an ordinance that could result in a parking ticket. The DAP was about the very essence of representative democracy: that there will be no taxation without representation and its corollary, that there can be no spending of public funds without the consent of the people acting through their representatives. That was the full impact of the ruling of the Supreme Court when it reiterated the doctrine in Demetria vs. Alba that the Executive could only realign savings to augment an existing line item and only within the executive or that branch of government that incurred the saving. To sanction what the DAP purported to do, which was to replace projects identified by Congress with other projects identified by the Executive would infringe on the power of Congress to pass the appropriations law which incidentally, is also an important part of the system of checks and balances institutionalized by the Constitution by having three co-equal branches of government.”

If I may add, it is also written on Article 7 of Republic Act 386 also known as the Civil Code of the Philippines that:

“Art. 7. Laws are repealed only by subsequent ones, and their violation or non-observance shall not be excused by disuse, or custom or practice to the contrary.

“When the courts declared a law to be inconsistent with the Constitution, the former shall be void and the latter shall govern.

“Administrative or executive acts, orders and regulations shall be valid only when they are not contrary to the laws or the Constitution.”

Hence, Mr. Aquino, the fact that your DAP is inconsistent with the Constitution it was declared by the Court unanimously as unconstitutional, for the Constitution is the Highest Law of the land and it is always Supreme!

On the Aquino Regime

I cannot understand the fact that you and your family who suffered gravely under the Marcos dictatorship, with the rest of the Filipino people why are you now acting like a dictator and a bully!?

Why?

Is it the case that ‘a good man’ like you has already turned into a Darth Vader? Does power truly corrupts?

Another issue, if one will deeply analyze the principle of DAP, its inner mechanism and how it works, one can immediately see that the same is nothing but the legacy of Marcos.

Sad but true! The question now is: So, Mr. Aquino, are you now the new Makoy?

Question:

What are you going to do, if on your Motion for Reconsideration, still the Court affirms its ruling?

What can you say to those idiots in Congress who filed bill that seeks to abolish the Judiciary Development Fund?

How about the threat of some moronic Tongresmen of the possibility of impeaching some Justices of the Supreme Court?

I do not know whether you are aware of all these nefarious moves and idiotic acts of vengeance and vindictive hints, but let me warn you and your regime, your acts of bullying the Supreme Court may lead to a Constitutional Crisis!

Is that your so-called “tuwid na daan”?

Jose Mario Dolor De Vega

The Radical

 

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Press Release] P-Noy challenging SC on DAP sets bad example for violators – CTUHR

P-Noy challenging SC on DAP sets bad example for violators – CTUHR

The Center for Trade Union and Human Rights criticized President Aquino’s defense of the Disbursement Acceleration Program (DAP) and challenge to the Supreme Court’s (SC) ruling against DAP as “setting a bad example” for companies that violate labor rights and defy court decisions favoring workers.

CTUHR logo

Daisy Arago, CTUHR Executive Director said that President Aquino’s stubborn defense of DAP and challenge to the SC go beyond the issue of DAP itself as “it sets a bad example for rights violators, especially companies, that they may also also resist Supreme Court rulings that are favorable to workers.”

Arago also said that there have been many cases in the past wherein companies and individual capitalists have ignored court decisions that favor workers. The group cited the case of food giant Nestle which did not implement SC’s decision to include the retirement benefits in the collective bargaining agreement but instead offered the workers a meager settlement after more than a decade.

The group maintained that while not all SC decisions upheld workers interests, the challenged posed by the President to its co-equal body in effect undermines the rule of law and may have more harmful implications for groups seeking redress through judicial and legal means.

On July 14, President Aquino delivered a public speech defending DAP despite the Supreme Court’s unanimous vote on July 1 declaring the said program “unconstitutional” as the Executive usurped powers of the Congress when it realigned and allocated budget for items not in the General Appropriations. Malacañang has since received strong criticisms from groups and prominent individuals for its “arrogance” in contesting the power, mandate and judgment of the SC to interpret the law.

Lots of explaining to do

Meanwhile, CTUHR said that the Department of Labor and Employment (DOLE) also has a lot of explaining to do in relation to DAP as it also received at least P57.7 million pesos in 2012 to hire labor law compliance officers under DAP supposedly to “help identify and apprehend those abusing labor laws.”

“Violations of labor standards have not diminished instead the rate have increased from 30% in 2012 to 43% in 2013 and we haven’t heard of any violator of labor standards apprehended or penalized. The list of DAP projects also says this project of DOLE ‘seeks to avoid the abusive practice of renewing contracts every five months’ however, contractualization has never been more rampant today than before,” Arago said.

In support of the calls to hold the creators of DAP accountable, CTUHR reiterated its position to abolish all forms of pork barrel and discretionary funds. “President Aquino and Budget Secretary Abad are accountable for their illegal use of public funds through the DAP. The least they could have done was to explain and prove their claims that the money was used properly. However, the Executive’s reactions have been rather defensive and indignant. Such conceit and willfulness is untenable for in the end, the people are the judge and the President will have to brace himself for this greater challenge,” Arago added.###

For reference: Daisy Arago, Executive Director, CTUHR +632.411.0256

RELEASE
23 July 2014

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Press Release] Love without Justice and Integrity, Worthless, says labor group -BMP

Reaction to Aquino’s Address at the INC event:
Love without Justice and Integrity, Worthless, says labor group

A LABOR group assailed President Noynoy Aquino for his address at the inauguration of the Iglesia ni Cristo’s (INC) Philippine Arena in Bulacan where he took the opportunity to slam critics for being “un-Christian” and spreading dissent.

bmplogo

“Aquino’s speech was overflowing with hypocrisy and like any ordinary trapo (traditional opposition) he used the event to bolster his lagging popularity by citing religious passages when he himself is governing like a Pontius Pilate,” said Gie Relova of Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP).

The beleaguered chief executive was reported to have said, “Let me remind them, if we are fellow Christians it is our duty to love each other in the name of God instead of sowing doubt and discord”, in an effort to defend himself after a series of setbacks since the Supreme Court declared his administration’s Disbursement Acceleration Program unconstitutional.

Later, survey groups Pulse Asia and the Social Weather Station reported that Aquino suffered the biggest drop in his popularity rating since assuming the presidency in 2010.

Aquino’s political grip worsened further when public opinion on his televised address resisting the SC decision went against him. In a maneuver to drum up support, he called on his supporters to wear yellow ribbons but no spontaneous support came and back-tracked on the plea for support.

“His latest effort to regain lost political footing will be another flop. Love without justice and integrity is worthless,” the labor leader added.

“Love cannot come from thin air. Aquino’s “good governance” for the past four years has not translated to a bountiful and democratically mature society but only its exact opposite,” Relova asserted.

Relova cited double-digit unemployment rates, massive dislocation of informal settlers, price hikes on basic commodities, legalization of contractualization, demise of constitutionally-guaranteed labor rights, increase in self-rated poverty, collapse of the agrarian reform program, privatization of hospitals for indigent patients, supremacy of private corporations in essential services and the system-wide corrupt practices in all branches of government as the major issues that have paved way for the criticisms his administration is reaping.

The BMP believes that Aquino is only to blame for the country’s political crisis. “Aquino wasted his political capital by ramming through neo-liberal policies that were clearly anti-worker, anti-poor and benefited only an elite few of cronies and relatives.

The militant socialist labor group vowed to flood the streets with red shirt-wearing workers in Aquino’s 5th State of the Nation Address to push for his ouster from office and the establishment of a government genuinely of and for people.

Press Release
21 July 2014

Contact person:
Gie Relova- 0915 286 2555
Bukluran ng Manggagawang Pilipino

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Press Release] Urban poor denounce Roxas’ for claiming that DAP benefitted informal settlers -KPML

Urban poor denounce Roxas’ for claiming that DAP benefitted informal settlers

REACTING to claims made by Department of Interior and Local Government Secretary Mar Roxas that 10 billion pesos from the recently declared unconstitutional Disbursement Acceleration Program (DAP) were spent to relocate waterways communities, an urban poor federation leader says it is the exact opposite.

KPML

Roxas was reported to have said that, “The money was used for the welfare of the people. The interest of the people always prevails,” during the unveiling of the Zero-ISF Water Easement in Barangay Salapan in San Juan City.

“Roxas is trying his hardest but obviously failing to paint himself as to looking after the interests of the informal settlers when in fact, the relocation program of the government with or without DAP funds is not beneficial but also consequentially detrimental to the poor,” said Anthony Barnedo of Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML).

Barnedo branded that the socialized housing program of the government as “Rated: PG or Rated: Pure Gimmickry for all the housing officials want is to bulldoze us to far-flung areas for us to rot to death. It is not for the betterment of the poor when the government “saves” us from a danger zone, only to condemn us to a death zone,”

On Roxas’ statement, he clarified that, “It is categorically untrue that the usage of DAP funds were beneficial to the informal settlers along the waterways because the government’s housing units are not for free, poor families will still have to pay monthly mortgages out of their contractual jobs. The government will even profit out of our miseries through interests”.

“The DAP’s true beneficiaries are the real estate developers who cornered billions-worth of government low-cost housing contracts. The DAP is the milking cow of the likes of Noynoy Aquino’s former classmate, Chito Cruz of the National Housing Authority and Gerry Acuzar, owner of New San Jose Builders, Inc. and brother-in-law of Executive Secretary Paquito Ochoa,” the urban poor leader pointed out.

The KPML condemned Roxas for using the miseries of the poor to shield himself and Aquino from public accountability by justifying their usage of illegally juggled public funds.

“If there are available public funds and if both Aquino and Roxas truly stand for the welfare of the marginalized like they claim then provide free socialized housing and abandon their plans privatize public hospitals for indigents among others”, he asserted.

The militants believes that the government is heartless for it unjustly and forcibly uproots the informal settlers from their communities, work and school, only to be dumped to areas without even basic necessities and infrastructure such as schools, markets, day care centers, potable water, and steady supply of electricity and drainage pipes.

The most damaging, they say, “is the lack of jobs or opportunities to eke a living and pay their mortgages”.

The KPML together with ally Bukluran ng Manggagawang Pilipino just recently announced that they are now calling for the ouster of Aquino and the establishment of a government of the masses and not the constitutional succession of the Vice President.

The groups vows to mobilize thousands of its members and affiliates on July 28, Aquino’s 5th State of the Nation Address.

Press Release
20 July 2014
Contact Person:
Anthony Barnedo 0949-7518792
Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

 

[Press Release] Anti-Poverty group reiterate demand of full-disclosure of DAP projects’ details, says devil is in the details -KPML

Allege Massive Cronyism in DAP-infused Projects
Anti-Poverty group reiterate demand of full-disclosure of DAP projects’ details,
says devil is in the details

AN URBAN poor group called on Palace officials to reiterate their call for the full disclosure of the details of projects infused with Disbursement Acceleration Program (DAP) funds. They specifically wanted to know which companies were awarded with contracts stimulated by DAP.

KPML

The Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML) believes that the companies which were granted projects fueled with juggled public funds are heavily-connected with President Benigno Aquino III, they allege that they are either corporations identified with close associates and relatives.

Secretary Butch Abad of the Budget Department recently released a list containing 101 projects worth P144.4 billion that were implemented between 2011 and 2013 with the supposed economic stimulus program.

“The fiscal abuse hatched by the Palace could easily translate to anomalous and highly-dubious transactions since it did not go through budget deliberations in Congress for scrutiny. If not, then why did they not go through standard operating procedure and be a fiscal dictator,” said KPML leader, Orly Gallano.

“The fleshy features of each transaction using DAP funds are what the people want to know. As the most religious taxpayers, we have the right to know where our taxes were spent, how and to whom they were awarded. The devilish side of DAP lies in the details,” he asserted.

Despite the clamor for disclosure the Palace officials have not budged despite the obvious discrepancies with the document they submitted before the Supreme Court before it was declared unconstitutional and those recently released.

Documents submitted before the high court indicated that the Palace spent more than P177 billion.

The urban poor leader alleged that, “No amount of sanitizing could hide the fact that the DAP was used for political patronage, undermining of supposed co-equal branches of government, corruption and amassing of wealth of Aquino cronies and relatives through anomalous deals”.

“The more Aquino and Abad refuse to heed the demands of the people for full disclosure and deny the people justice, will only fuel their emotions and heighten the clamor for his ouster and establishment of a political system that will genuinely serve the interest of the nation’s poor majority,” Gallano added.

The KPML together with ally Bukluran ng Manggagawang Pilipino just recently announced that they are now calling for the ouster of Aquino and the establishment of a government of the masses and not the constitutional takeover of the Vice President.

The groups vows to mobilize thousands of its members and affiliates on July 28, Aquino’s 5th State of the Nation Address.

Press Release
19 July 2014
Contact Person:
Orly Gallano 0999 9552046
Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Press Release] Labor tells Lacierda to “shut up” on DAP without audit and investigation -BMP

Labor tells Lacierda to “shut up” on DAP without audit and investigation

A LABOR group assailed Presidential Spokesperson Edwin Lacierda for clearing Budget Secretary Butch Abad on any wrongdoing in the implementation of his brainchild, the Disbursement Acceleration Program or the DAP, this after Lacierda claimed that the Executive branch’s allotment of 91% of the entire DAP was accounted.

bmplogo

The Supreme Court en banc has decided that the DAP to be partly unconstitutional last week.

“It seems that Lacierda is on automatic deception mode. Whenever there are inquiries to the disbursement of public funds by the Executive branch, he is quick to denying any violations whatsoever without any proof or investigation, said Gie Relova of Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP).

The Commission on Audit recently found disclosed that there are irregularities in the usage of the 1.1 billion peso DAP budget of the TESDA in 2011. The TESDA is headed by Liberal Party member Joel Villanueva.

He added that, “It is not difficult to conclude that Lacierda may have been given the blanket authority by the President himself to vouch for Abad and other cabinet members. Lacierda’s assurance is all gibberish and a clear waste of taxpayers’ money”.

Abad issued National Budget Circular No. 541 and other issuances, authorizing the use of unused public funds.

The group noted that without any impartial investigation by state agencies or any independent body, the Palace spokespersons have been covering for Abad and President Noynoy Aquino ever since the DAP was first disclosed in a privilege speech of Senator Jinggoy Estrada in September last year.

“May I remind Mr. Lacierda that he is a Presidential spokesperson and he must be prudent enough before releasing irresponsible and leading statements to the public without a formal impartial investigation,” the labor leader warned.

The group also said that with the way the Palace has been mishandling the issue, people have grown wary of the prospects in achieving justice for the wholesale and systematic abuse of power by Executive officials led by Aquino and Abad.

The BMP likewise claimed that besides the gross abuse of the authority, state agencies must also divulge the personalities and companies involved in the DAP-funded “fast-moving projects”.

“In the world of auditing, the devil is in the details. The nation wants to know who Aquino’s cronies are,” Relova said.

He insisted that the public must be informed where the funds were spent and who were awarded and those who benefitted from such projects because, “clearly no amount of Lacierda’s words will be enough to assure the back-breaking work of the tax-paying public.

Contact person:
Gie Relova- 0915-2862555
Secretary-General Bukluran ng Manggagawang Pilipino-NCRR

Press Release
10 July 2014

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Statement] CBCP supports the People’s Initiative to abolish the pork barrel system -PIAP

CBCP supports the People’s Initiative to abolish the pork barrel system

The people’s initiative to abolish the pork barrel system got a big boost from the recently concluded plenary assembly of the Catholic Bishops Conference of the Philippines.

The Catholic Bishops agreed to support the people’s initiative, which aims to enact a law that abolishes presidential and congressional pork barrel, prohibits and criminalizes appropriation and use of lump sum discretionary funds and mandates line item budgeting.

The CBCP’s decision comes at a time when the Catholics nationwide are celebrating 2014 as “The Year of the Laity”.

During the discussion of various issues under the CBCP Committee on the Laity, Cebu Archbishop Jose Palma appealed to his colleagues to give moral blessing and backing to two people’s initiatives – that of the People’s Initiative to Abolish Pork Barrel and the People’s Initiative Against Political Dynasties.

“In order to put a final lid on the pork barrel system, specifically in the legislative and executive branches of government, we support the proposal from anti-pork barrel groups in the whole country that the sovereign people use the 1987 Philippine Constitution provision on the passage of a law through the people’s initiative,” Archbishop Palma said.

The anti-pork people’s initiative is being spearheaded by the newly formed coalition, the People’s Initiative to Abolish Pork Barrel (PIAP).

PIAP includes the Abolish Pork Movement, Cebu Coalition Against Pork Barrel, Church People Against Pork Barrel, E-Pirma, Makabayan, Scrap Pork Network and Solidarity.

Many organizations also stand behind the people’s initiative in pushing to define and prohibit political dynasties. The CBCP had issued a pastoral statement in January 2013, denouncing the worsening problem of political dynasties nationwide.

After a discussion in the CBCP plenary, a consensus emerged to focus first and ensure the success of the people’s initiative to abolish the pork barrel system and next, the people’s initiative against political dynasty.

The CBCP saw the pork barrel as a burning and pressing issue that has sparked people’s outrage, providing favorable conditions for the initiative to end congressional and presidential pork barrel, a big source of corruption and patronage politics.

The Bishops agreed to back the August 23, 2014 People’s Congress being called by the coalition PIAP. The People’s Congress will finalize the people’s initiative proposed law against pork barrel and firm up plans for nationwide education and signature campaign. A kick-off rally will be held at Plaza Independencia on the same day to start the nationwide signature drive.

PRESS STATEMENT
July 8, 2014
For Reference: Sr. Mary John Mananzan (09178980637) * Marc Canton (09273493409) * Mae Paner (09178106145) * Atty. Alex Lacson (09285500712) * Manny SD Lopez (09179582735) * Fr. Ben Alforque (09178263496)

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

 

[Press Release] Labor group seeks special audit for DAP -PM

Labor group seeks special audit for DAP

The labor group Partido ng Manggagawa (PM) today added its voice to the mounting call to have the Disbursement Acceleration Program (DAP) subjected to a special audit after the Supreme Court declared it unconstitutional.

pmLogo1

PM said Malacañang’s defense that there was nothing wrong in it since it was done in good faith is flatly self-serving as DAP’s worth needs to be proven beyond the realm of motives or intentions.

Likewise the claim that DAP boasted our economic growth is even more fallacious.

“We leave the legal issues to lawyers, the moral intentions to priests, and the political flavor of it, for a while, to rival politicians. Our main and immediate interest here is to know whether DAP money had gone in the same manner PDAF had been squandered,” stated PM chairperson Renato Magtubo.

Magtubo said the political context when DAP was concocted and eventually released has overly been discussed. “What we want to know now is whether a DAP released to a lawmaker’s left hand is better spent than a PDAF released to his/her right hand.”

The former partylist representative said a special audit for used and unused DAP funds may either clear many issues or uncover the same pattern of fraud committed under PDAF. Or may be worse.

“Assuming the crime was repeated, the political discussion should therefore lead to a conclusion that the whole system is terribly wrong,” said Magtubo.

The group believes that funds released under DAP and received by the same hands that made PDAF their personal piggy banks are tainted with corruption. Thus the need for a special audit, perhaps deeper and wider than the audit made on PDAF.

At the height of the pork barrel scam PM had pushed for, as part of reforms in the budget system, the concept of a universal social protection fund with a clearly defined social purpose yet completely isolated from the hands of corrupt politicians.

PRESS RELEASE
Partido ng Manggagawa
4 July 2014
Contact: Renato Magtubo @ 09178232905

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Press Release] Labor group hits DAP defenders, tells lawmakers to abide by the SC decision -BMP

Labor group hits DAP defenders, tells lawmakers to abide by the SC decision

A LABOR group reacted to the avalanche of statements made publicly on the recently concluded Disbursement Acceleration Program by the Supreme Court (SC). The statements, the group says is tantamount to the refusal of Palace allies to act in accordance with the decision and shield Aquino and themselves from accountability.

bmplogo

Among the lawmakers and public personalities which defended the DAP were Senator Antonio Trillanes, Representatives Walden Bello of Akbayan partylist, Ben Evardone of Eastern Samar, Winston Castelo of Quezon City, Miro Quimbo of Marikina and renowned constitutionalist Joaquin Bernas S.J.

“Now that the SC has decided, these so-called representatives of the people have revealed that they are not of the people but representatives of Aquino. They are obviously parroting the statements and positions of Palace officials,” said Gie Relova of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP).

“After fattening themselves, the least they could do is shut up and abide by the SC decision. Though we expect them to be kapal-muks, they should instead start admitting their roles in the illegal disbursement of public funds” he added.

The lawmakers’ statements ranged from a mere “administrative lapse” to “done in good faith”, also the statement issued by Presidential spokesperson Edwin Lacierda.

Relova noted that most of the statements made by the lawmakers in defense of the DAP was also contiguous to their positions to whether President Aquino would be held accountable for the juggling public funds without going through Congress.

BMP took exception at the opinion of Joaquin Bernas who was reported to have said that, “It seems to me it’s more of ignorance of the Constitution, and ignorance is not a ground for impeachment”.

“For a veteran constitutionalist and professor of the law, the good Father maybe suffering from mental lapses. Ignorance of the law maybe applicable for petty infringements such as traffic violations since traffic routes are often altered. But the Constitution has not been changed since 1987” he said.

Relova further explained that, “How can Bernas claim Aquino’s ignorance of the DAP’s constitutional violations, when then Senator Aquino filed Senate Bill 3121 or the Budget Impoundment Control Act in March 4, 2009, in his Explanatory Note Aquino cited Article VI Section 25 of the 1987 Constitution acknowledging its existence and limitations of the power of the Executive. The very same provision the Supreme Court says the DAP of Aquino, Abad and Purissima violated in its decision”.

Article VI Section 25 of the 1987 Constitution stipulates that, “Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the Government as specified in the budget. The form, content and manner of preparation of the budget shall be prescribed by law”.

“Bernas is acting as a modern-day Padre Damaso in his defense of Aquino and his abuses’” Relova held.

The militants insisted that Aquino and all the bureaucratic technocrats such as Budget Secretary Butch Abad, Finance Secretary Cesar Purisima, Treasury officials Roberto Tan and Rosalia de Leon for they willfully committed blatant constitutional violations and should be held liable.

“We all know that they are not honorable and will not resign from their posts, so the only option remaining for the nation to achieve justice is to oust them from office. No matter the cost, if that is the only way to regain our dignity,” Relova concluded.

Press Release
03 July 2014
Contact Person:
Mr. Gie Relova
0915-2862555

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Statement] Cebu Coalition Against the Pork Barrel System Statement Against Corruption

Cebu Coalition Against the Pork Barrel System

Statement Against Corruption
February 1, 2014

We, members of the Cebu Coalition Against the Pork Barrel System, guided by our respective beliefs and by our love for the Philippines, reiterate our call to abolish the pork barrel system in all its forms.

Cebu Coalition Against the Pork Barrel System

We maintain our firm unity and unwavering stand in condemning corruption!

1. On the Supreme Court (SC) Ruling on the Priority Development Assistance Fund (PDAF)

We applaud the Supreme Court’s decision declaring unconstitutional the Congressional Pork Barrel, the Presidential use of the Malampaya Funds and the President’s Social Fund.

However, we oppose mechanisms that continuously capacitate legislators to have sole discretion in realigning their pork funds into other items under various agencies of the Executive department.

In essence, the label “PDAF” is gone but the power of individual discretion of the legislators is retained together with the pork funds that are now in the hands of the President.

We condemn this kind of political maneuvering and call for the absolute dissolution of pork funds in the national budget.

We support the call to remove lump-sum discretionary spending and off budget items.

2. On the Disbursement Acceleration Program (DAP)

We believe that funds withdrawn in the middle of the fiscal year and funds taken from unreleased appropriations and unobligated allotments are illegal and unconstitutional.

The DAP violates Constitutional provisions expressing the Congress’ “power of the purse” since there is also no law that has been passed to legalize or authorize the DAP or the funds released under such mechanism since its conception in 2011.

We believe that the DAP is part of the President’s pork barrel where he has the sole discretion to where the funds will go. It has become a tool in which the executive can control and influence the legislature and other agencies contravening the entire system of checks and balances.

We support the Supreme Court petitions calling to strike down these acts violating our Constitution. We ask the Supreme Court to make a ruling against the DAP and not to treat it merely as moot and academic.

We propose that all unobligated and unreleased funds be returned to the General Fund in order to avoid the repeat of DAP.

3. Punish the Scammers

We demand that the respective judicial bodies be duty-bound to give justice to the people by immediately prosecuting those who are charged of using the people’s money for personal gain.

We demand the immediate resignation of public servants who are formally charged by the Department of Justice and the Ombudsman.

We demand the punishment of convicted pork barrel scammers and the return of their loot to the coffers of the people.

4. People’s Initiative to Abolish the Pork Barrel System

We reiterate our call for legislation through People’s Initiative as the MOST EFFECTIVE SYSTEMIC ALTERNATIVE to abolish the present pork barrel system. By conducting this People’s Initiative, we are voicing our commitment for transformation. With other national organizations, we move forward with renewed courage in standing for our rights and working for change.

SIGNED BY
MSGR. ROMUALDO G. KINTANAR
Convenor
Cebu Coalition Against the Pork Barrel System

And Representatives from 30 member organizations of the Cebu Coalition during the Cebu Coalition Against the Pork Barrel System General Assembly on February 1, 2014 at the SPFY Function Room, Archbishop’s Residence Compound, Cebu City

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Statement] To junk the pork and trapo politics, we need to junk the Presidential pork -Kilusang KonTRAPOrk

To junk the pork and trapo politics, we need to junk the Presidential pork

Photo by FDC

Photo by FDC

The struggle against the pork is not yet over, in fact it is just intensifying.

Today, the so-called “Disbursement Acceleration Program” (DAP)—or one of the components of the president’s pork—is up for scrutiny by the Supreme Court during the scheduled oral argumentations. However, before we get lost in the tangle of legal jargon and partisan mudslinging, we must remind ourselves that the DAP issue is not simply, as the Aquino media team tried to spin it last year, an issue of whether or not the funds were embezzled, nor is it just an issue of whether or not President’s influence peddling during the impeachment of the former Chief Justice Renato Corona is ethical or illegal. Neither is it a mere “distraction” from the prosecution of the perpetrators of the Napoles PDAF Scam. It is not even just about the Executive branch’s unconstitutional usurpation of the Legislative’s power of the purse. It is far bigger than that.

KonTRAPOrk logo1 small

Ultimately and more importantly, the DAP controversy is about trapo politics, and the lack of transparency and accountability—if not the utter impunity—in the way the sitting President and our political elites use the toiling masses’ money to promote their narrow political agenda and political careers.

DAP was born out of the Executive’s distortion of the already constitutionally infirm and democratically repugnant provisions in the 1987 Revised Administrative Code (E0 292) – the President’s power of impoundment (Section 38, Book VI) and power to re-align savings (Section 39, Book VI).

On one hand, by twisting the meaning of these provisions, the sitting President can and has artificially created PDAF-like funds, discretionary and lump-sum funds that he/she can distribute to Congressmen and Senators, and use to buy off their political support. Thus, the peculiar controversy with the Presidential pork has less to do with its size, although its magnitude is undeniable, than with its tendency give birth to new forms of pork. During President Gloria Macapagal Arroyo’s term, for example, the administration had been borrowing more than it should and reporting the excess as “savings.” Under the Aquino administration, we have the DAP. The President, through the Department of Budget and Management (DBM), asked individual legislators to “endorse” projects and programs that will be funded by the DAP. How the politicians were picked and what standards were used, is subject to the unrestrained discretion of and remain to be undisclosed by the Executive.

On the other hand, the Senators and Congressmen will again be able to acquire funds for more scholarships and medical aid, or substandard roads and unfinished bridges, to buy off their poor constituencies’ electoral support. This is how pork and political dynasties continue to prosper. This is how trapo politics thrives.

Hence, essential to the emancipation of the people from patronage system and to the dismantling of trapo politics, is the scrapping of the President’s pork, including the controversial DAP.

We have seen the abuse and impunity happen in the past, as in the case of PGMA. We saw these happen under the Aquino administration, through the DAP. Without addressing the vulnerabilities of our budgetary processes and the failure of our democratic system, these will happen again under the succeeding administrations.

By defending the DAP and the Presidential pork, President Aquino is the one who put himself on the other side of this fight, the side against a more accountable, democratic and empowering use of the people’s money.

PROTEKTAHAN ANG KABAN NG BAYAN! DAP AT TRAPO POLITICS IBASURA!

KILUSANG KONTRAPORK
AKBAYAN, Aniban ng Manggagawa sa Agrikultura (AMA), APL-SENTRO, Bukluran sa Ikauunlad ng Sosyalistang Isip at Gawa (BISIG), Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), CPVA, Faith-based Congress Against Immoral Debts (FCAID), Freedom from Debt Coalition (FDC), FRC, Kampanya para sa Makataong Pamumuhay (KAMP), KAISA KA, KAISA UP, Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML), KMBM, KULAY, KUMPAS, KATARUNGAN, KILUSAN, LPLU, MATINIK, Medical Action Group (MAG), Metro Manila Vendors Association (MMVA), NAGKAISA, PIGLAS-KABABAIHAN, Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan (PKKK), Partido Lakas ng Masa (PLM), Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT), Partido ng Manggagawa (PM), Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ), Samahang Maralitang Nagtitinda (SAMANA), SARILAYA, SANLAKAS, Sanlakas Youth, Task Force Detainees of the Philippines (TFDP), Woman Health Philippines, Youth for Nationalism and Democracy (YND)

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[From the web] Clipping the President’s fiscal powers: A short-term sacrifice to ensure the long-term gain of the people -Akbayan

Clipping the President’s fiscal powers: A short-term sacrifice to ensure the long-term gain of the people

Akbayan welcomes President Benigno Aquino III‘s attempt to elucidate some of the issues that have since surfaced because of the pork barrel scam in his recent public address. We also welcome his resolve to make accountable the pork barrel plunderers and apply the full weight of the law to all those who have robbed the people of their money. At a time when there are attempts to obfuscate the people’s anti-pork, anti-corruption campaign from those who stand to lose much from it, we are glad that President Aquino has heeded the public’s call for clarity and transparency by making himself open to public engagement.

akbayan_logo

In the same spirit of openness, Akbayan conveys to President Aquino some of the points where it diverges from his public address on the pork barrel issue. First, even as we recognize his effort to explain the Disbursement Acceleration Program (DAP), we assert that this must go hand in hand with the commitment to clip the fiscal powers of the Executive to further reform the country’s budget system. We remind the President that the DAP is one the facets of such vast and unbridled fiscal powers of the Executive–powers that have been gravely abused in the past and coveted by
some of those who seek to replace him after his term.

Second, the President must realize that not all those who are expressing their concern on DAP are diverting the issue away from the PDAF plunderers. Even though there is a need to remind the public of the important and pressing tasks of the anti-pork campaign, it is wrong to dismiss DAP, more so the executive’s fiscal powers as non-issues in the over-all reform process. Of all people, President Aquino knows too well the dire consequences of the unregulated fiscal powers of the executive having filed a Budget Impoundment Control bill when he was still a Senator during Gloria Macapagal Arroyo‘s pillage of the people’s fund.

Lastly, President Aquino must understand the necessity of implementing under his term deeper reforms particularly those that address the Executive’s unregulated fiscal powers. It is not enough to say that he has not stolen a single cent from the nation’s coffers. It is also severely inadequate for the people to solely rely on an incorruptible leader to assuage their fears that the nation’s coffers will not be abused while our budget system remains prone to corruption and other abuses. President Aquino must make necessary steps to ensure that future administrations will not abuse the people’s fund to entrench their interests, such as what have been displayed in the past.

Thus, we reiterate our call to the President to certify as urgent the passage of House Bill No. 2256 or the Savings and Augmentation Bill, House Bill No. 2257 or the Budget Impoundment Control Bill and House Bill No. 3128 or the Budget Reform Bill to regulate the Executive’s fiscal powers
and further democratize the budget system.

President Aquino must not only persevere and be courageous in punishing the pork barrel plunderers. He must go beyond courage and make the short-term sacrifice of clipping his own fiscal powers to ensure the long-term gain of the people. ###

Source: akbayan.org.ph

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Statement] You miss the point, Mr. President, pork is essentially patronage, not only fund misuse -Kilusang #KonTRAPOrk

You miss the point, Mr. President, pork is essentially patronage, not only fund misuse

President Aquino’s televised address to the nation last night, October 30, 2013 on the issue of pork is a big disappointment.

P-Noy’s defense of the the Disbursement Acceleration Program ( DAP ) only shows that the President misses the essential point about the pork barrel issue – essential to transparent, accountable and honest governance. And that is – that pork, whether congressional or presidential- is a tool for patronage politics that breeds corruption and perpetuates elite dynasties in power.

KonTRAPOrk logo1 small

We have no dispute with the need for the Executive to have a level of discretionary funds for contingencies, emergencies and disaster relief. However, there should be clear parameters in the amounts and how they are going to be spent. This should make the use and the auditing that follows less vulnerable to manipulation.

To attribute the many-sided and enlightening public discussion on DAPas the handiwork of those guilty of pocketing hundreds of millions, even billions of pesos of congressional pork , is as misleading as if not more than the attempts of congressional thieves to confuse the issues and muddle accountabilities.

The call to bring to justice all those who misused PDAF and other pork has always accompanied the demand to abolish all pork. That has been resounding from Luneta to Edsa to Makati to the increasing number of local assemblies and protest marches throughout the country. What concerns all is that justice may be thwarted in the labyrinth of the judicial system and the horse-trading between Malacanang and Congress.

What we expected from P-Noy last night was a list of needed reforms in the public finance system of the country, beginning with the elimination of all pork What we got was a shrouded defense of pork.
###

Press Statement of KILUSANG KONTRAPORK with FREEDOM FROM DEBT COALITION
In Response to Pres. Benigno Simeon C. Aquino III’s Address to Nation
(during the primetime telecast on October 30, 2013)

Follow and Like #KonTRAPOrk @https://www.facebook.com/KonTRAPOrk

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Off-the-shelf] Pork Barrel Primer By Pilipinong KonTRAPOrk

Pork Barrel Primer
Tanong-Sagot ukol sa Priority Development Assistance Fund (PDAF), Disbursement Acceleration Program (DAP) at katiwalian sa gobyerno

Pork Barrel Praymer

Ang praymer na “Tanong-Sagot ukol sa Pork Barrel” ay inilathala upang maging gabay sa mga magtatalakay ng naturang isyu sa batayang masa – sa manggagawa’t maralita sa lungsod at kanayunan.

Ito ay sinulat ni “Pilipinong KonTRAPOrk” para sa Partido Lakas ng Masa (PLM), Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) at SANLAKAS. Ang nasabing mga organisasyon ay aktibong kasapi ng Kilusang KonTRAPOrk, isang kilusan laban sa trapong pulitika at katiwalian sa gobyerno. Maari siyang makontak sa pamamagitan ng email: pilipinongkontrapork@gmail.com.

Binubuo ito ng siyam (9) na seksyon, kung saan, bawat paksa ay sinimulan sa sumusunod na mga tanong:
Ano ang Pork Barrel?
Sino-sino ang may Pork Barrel?
Magkano ang Pork Barrel?
Saan Nagmumula ang Pork Barrel?
Ano ang Epekto ng Pork Barrel?
Totoo bang Nakikinabang ang Taumbayan sa Pork Barrel?
Ano ang Ugat ng Pork Barrel?
Ano ang Dapat Gawin sa Pork Barrel (at Pagbabadyet ng Gobyerno)?
Ano ang maari mong gawin para labanan ang “Pork Barrel”?
Naniniwala tayong ang pag-asa ng paglakas ng kilusan ng mamamayan laban sa katiwalian ay nakasalalay sa pagkilos ng naghihirap na seksyon ng populasyon, na siyang mayorya ng lipunang Pilipino.

Tumungo sa mga pabrika’t plantasyon, komunidad ng urban/rural poor, iskwelahan at simbahan. Mulatin, pakilusin at organisahin ang mamamayan para sa tunay na pagrereporma sa badyet ng gobyerno at sa paglaban sa bulok na pulitika ng mga trapo.

Read full primer @http://pork-barrel-primer.blogspot.com/

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Press Release] Controversial DAP strengthens calls to abolish pork system – CTUHR

Controversial DAP strengthens calls to abolish pork system – CTUHR

In reaction to the recent controversy on the so-called Disbursement Acceleration Program (DAP), the Center for Trade Union and Human Rights said that such improper use of government funds by the Executive only strengthens the calls to abolish the pork barrel system including the presidential pork.

CTUHR logo

“The controversial DAP only reinforces the urgent need to abolish the pork barrel system especially the presidential pork as it is used not just for political patronage but also to subvert institutional checks and balances fundamental in democratic processes,” said Daisy Arago, Executive Director of the labor NGO.

Arago explained that the DAP was only made known to the public after it was exposed that funds between P50 to P100 million was disbursed to 20 senators, 19 of whom voted for the conviction of former Supreme Court Chief Justice Renato Corona in the latter’s impeachment trial in 2012.

Budget Secretary Abad defended the funds given to the Senators a few months after the Corona impeachment saying it was not bribe but part of the DAP. However, Senator Miriam Santiago and former Senator Joker Arroyo hit the Executive, saying DAP is unconstitutional and illegal as it did not go through budget deliberations in Congress.

“Like PDAF, DAP and the presidential pork are tools to gain political leverage against government critics, buy-off support . Ultimately, these discretionary funds of the Executive reinforce political patronage,” Arago said.

“And similar to what the Arroyo administration did, DAP and funds that are at the sole discretion of the President Aquino are diverted to fund projects only to create a good public image under the pretext of boosting the economy and in support of the poor,” Arago added.

President Aquino’s pork barrel fund in 2014 is estimated at P900 billion at the minimum. This is equivalent to almost half of the 2014 national budget amounting to P2.268 trillion.

The group said that if the Aquino government is truly sincere in combating corruption and promoting transparency and accountability in the government, it must abolish all kinds of pork barrel, including the presidential pork. The group then challenged the administration to instead directly allocate these pork funds to social service sectors through the general appropriations.

For reference: Daisy Arago, Executive Director CTUHR. (02) 411.0256. 0917.248.4876

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.