[Statement] Pinagkakaitan, pinahihirapan tayo pero ang dami pala nating pera, perang ninanakaw sa Gubyerno!- Kilusang KonTRAPOrk

PAHAYAG NG KILUSANG KONTRAPORK

konTRAPOrk Photo by R Yamzon  copy

PINAGKAKAITAN, PINAHIHIRAPAN TAYO PERO ANG DAMI PALA NATING PERA, PERANG NINANAKAW SA GUBYERNO!
(Na-Pork-Nakaw, Pork-Lustay lang pala)

Tayo ngayon ay nagtitipon-tipon upang ipahayag ang ating nagkakaisang pagtutol at pagkilos laban sa walang pakundangan at walang kahihiyang pagnanakaw, pagwawaldas at pagbubulsa ng perang gobyerno na pinaghirapan at pinagpawisan nating mamamayan.

Ang mga nabulgar na P10 bilyong Napoles PDAF scam, ang P900 milyong Malampaya Fund Scam at patuloy nanabubunyag na mga PORK o butas-butas na sistemang pagbadyet at paggastos ng bilyun-bilyong pondong gobyerno na kalauna’y nahuhulog sa mga bulsa ng upisyal at pulitiko ay iilang kaso pa lamang ng malakihang pandarambong at katiwalian ngunit sapat nang makapagpasiklab ng ating kalooban!

Laluna’t karamihan sa atin ay patuloy na naghihirap at nagugutom. Nguni’t lagi na lang sinasabi ng mga nasa gobyerno na wala o kapos tayo sa pera para tugunan ang edukasyon, pa-ospital at gamot, kalusugan, pabahay, pang-rehabilitate at relief sa mga kalamidad, feeding sa mga bata at pagkain sa lugar ng kagutuman at gyera at ang repormang agraryo.

Ang daming pera pala, lakip na ang pondo ng Presidente at mga national government agencies na mas malaki.

YUN PALA, PINAGKAKAITAN AT PINAHIHIRAPAN TAYO NG SARILI NATING BUWIS—DAHIL NINANAKAW, BINUBULSA AT NILULUSTAY LANG PALA NILA!

TAYONG MGA KARANIWANG MAMAMAYAN – MGA MANGGAGAWA SA KOMUNIDAD, PABRIKA, PLANTASYON, MGA MAGBUBUKID, MGA KATUTUBO ANG HIGIT NA DAPAT MAGALIT AT MANINGIL! Tayo ang sinangkalan ng Napoles, Malampaya at iba pang scam. Tayo ang ginawang dahilan ng mga magnanakaw bakit kailangan nila ng pork. Gayong tayo ang pinagkakaitan at binigong makaahon sa kahirapan! Samantalang, tayong nakakarami—ang ating pinagsamang talino, pawis at hirap — ang lumikha ng yaman at pagsulong ng ekonomiya at bansang ito. Bukod pa, nagbabayad din tayo ng sari-saring buwis – withholding, sales tax, irrigation fees, prangkisa at iba pa.

MGA KABABAYAN: Ang nabubunyag ay hindi galaw lamang ng ilan o maraming mga upisyales ng bansa. Isa itong sistemang TRAPO—ng corruption at patronage na pinaglalaruan at winawaldas ang perang bayan at ang budget ng gobyerno para sa kanilang sarili, pamilya at dynasty.

Panahon nang wakasan ang bulok na sistemang ito. Magsimula tayo sa pag-alis ng lahat ng pork-congressional, presidential at lokal. At baguhin ang sistemang pagbabadyet ng pondo ng bansa. Unahin natin ang isang klaseng Universal Social Fund para tugunan nang sapat angedukasyon, kalusugan, pabahay, at iba pang pangangailangan ng karaniwang mamamayan. Gayun din ang para sa tunay na kaunlaran – ang pagbuhay at paglago ng ating mga industriya, agrikultura at serbisyong nakakalikha ng sapat, disente at regular na trabaho. At kayang tustusan ang ating sariling pag-unlad, hindi umaasa sa utang at pagbebenta ng ating lakas-paggawa sa labas ng bansa.

Kaming mga organisasyon, samahan at mga indibidwal na mga mamamayan ay nagsama-sama para ilunsad ang KILUSANG KONTRAPORK. Mula sa araw na ito, maglulunsad kami ng mga talakayan at pagkilos sa daan-daang komunidad sa buong bansa. Kasama ng mamayan, hindi kami titigil hangga’t hindi nalilikha ang isang malaking pagbabangon ng bayan para baguhin ang bulok na sistema ng ating pamamahala.

• ABOLISH LAHAT NG PORK!
• BUNGKALIN LAHAT, AUDIT LAHAT, IMBESTIGAHIN LAHAT NG PORK SCAMS!
• DALHIN SA HUSTISYA AT PAGBAYARIN ANG MGA NAGNAKAW SA PONDO NG BAYAN!
• BAGUHIN ANG SISTEMA NG BUDGET SA PAMBANSA AT LOKAL! IPAUNA ANG PARA SA UNIVERSAL SOCIAL FUND AT DEVELOPMENT NA BUBUHAY MULI SA ATING INDUSTRIYA AT AGRIKULTURA!
• LANSAGIN ANG PAGHAHARING TRAPO SA GUBYERNO!

Oktubre 1, 2013

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.