[Event] ‘SAGOT MO BA AKO’ Project on the Respect, Protect and Fulfill principle of Human Rights obligations for the May 2013 Mid-Term Philippine Election

‘SAGOT MO BA AKO’ Project on the Respect, Protect and Fulfill principle of Human Rights obligations for the May 2013 Mid-Term Philippine Election

945886_10151547076778400_491129882_n


amnesty-international-imageRespect – Marapat lamang na kilalanin at irespeto ng lahat, estado at mamamayan, ang mga batayang mga karapatang pantao sa isang lipunang sibil at may antas ng pagpapahalaga sa kapwa tao.

Ang ‘SMBA Project’ ay nakatuon sa kung anu para sa indibidwal na botante/mamamayan ang mga isyus na nais niyang masagot sa kanyang sarili, at pati na ng mga kandidatong nagnanais bitbitin ang kaniyang mga hinaing. Nakasentro ito sa mga usaping pangkarapatang pantao na dapat nirerespeto, ipinagtatanggol at tinutupad

Protect – Pangunahing responsibilidad ng estado na pangalagaan at ipagtanggol ang mga batayang mga karapatan ng kanyang mamamayan sa anumang posibleng magaganap na paglabag dito.

Walang humpay na kinakampanya ng AIPh ang mga isyung pumapatungkol sa mga karapatang pantao lalo na sa mga nagaganap na mga paglabag dito, halimbawa ay sa mga isyu ng torture, sapilitang pagkawala, diskriminasyon, LGBT at Indigenous Peoples rights.

Fulfill – Magaganap lamang ang puspusang paggampan ng mga obligasyon sa mga karapatang pantao para sa lahat kung ito ay totohanang ipatutupad bilang mga katungkulang sinumpaan ng mga namumuno sa pamahalaan.

Ang mga isyus ng mamamayan at mga botante ay mga lehitimong sibil at pulitikal na usapin para sa pagrespeto, pagtatanggol at pagtupad, pati na sa mga posibleng paglabag sa mga karapatang pantao ay dapat lamang maging hamon sa mga kandidato at sa mga lalahok sa darating na eleksyon sa kanilang mga magiging obligasyon hinggil dito.

Tinitingnan ng AIPh na isang magandang pagkakataon ang eleksyon sa Pilipinas para sa pagpapatingkad at pagtalakay ng mga isyung may kinalaman sa karapatang pantao lalo na kapag ito ay naka-ugnay sa mga responsibilidad at obligasyon ng mga tumatakbong kandidato at yung mga mahahalal sa pwesto para sa kanilang pagkilala, pagtatanggol at pagtupad ng mga karapatang ito.

Join Amnesty International – Sa pagkakataong ito, hinihikayat ang lahat ng mga mamamayang may pagkilala sa mga karapatan para sa lahat at pagkilos para sa pagsasabuhay nito na sumali sa Amnesty International para maging kabahagi sa pagtataguyod ng mga prinsipyo para sa karapatang pantao.

http://www.amnesty.org.ph/join.php

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.