[Tula] Lahat ng tao’y may karapatan – matangapoy.blogspot.com

We are posting Greg Bituin’s poem or tula in celebration of Labor day. Greg  is a poet, a writer, a socialist and a human rights activist who expresses his advocacy for the promotion and defense of human rights of the oppressed through his writings, organizing and joining mass actions.

You can see more of Greg’s literary works in his blog “Matang Apoy”  at http://matangapoy.blogspot.com/

Lahat ng tao’y may karapatan

tayo’y hindi dapat magpaapi na lamang
sa sinumang taong pawang mga gahaman
dapat matuto ngang sa kanila’y lumaban
pagkat mga tulad nila’y pawang iilan

lahat ng tao sa mundo’y may karapatan
na mabuhay sa mundo ng may kalayaan
‘di niya karapatang maapi ninuman
at ‘di rin karapatang mapagsamantalahan

ngunit karapatan niyang makipaglaban
at huwag mabuhay sa takot kaninuman
kaya nga maraming bayaning nagsulputan
para sa paglaya’y nakikipagpatayan

sa sama-sama’y may lakas tayo, kabayan
ipakita natin ang ating kalakasan
ating babaguhin ang bulok na lipunan
at ating dudurugin ang ating kalaban

13 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.