Nominated for 7th HR Pinduteros Choice for HR Video

Nominated for 7th HR Pinduteros Choice for HR Video

Iboto ang iyong 7th HR Pinduteros Choice para sa HR Video

  1. Piliin ang iyong paboritong HR Video sa poll sa ibaba
  2. Maari ring bumisita sa FB at i-like ang iyong choice sa HR Video – click link @HRonlinePH
  3. I-share at ikampaniya sa mga kakilala upang manalo ang iyong pinili

Shackled — domestic workers in UK-by Joy Anne Icayan and Tingna Wang
https://hronlineph.com/2017/03/21/video-shackled-domestic-workers-in-uk/

Hayaan Mo Ako -by Lapis
https://hronlineph.com/2017/10/30/video-hayaan-mo-ako-lapis/

End Impunity Now! – Focus on the Global South / iDEFEND
https://hronlineph.com/2017/11/16/video-end-impunity-now-focus-on-the-global-south-idefend/