[Video] iDEFEND LIVE STREAM : Mining & Disaster: 25th year of Marcopper Mining Tragedy – THEN AND NOW

Makibahagi!

March 04,2021
4:00PM

FOLLOW LINKS:

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/iDEFENDoffic…​

TWITTER:
https://www.twitter.com/iDEFENDhr​

Samahan ang Alyansa Tigil Mina sa talakayan ukol sa masama at mapaminsalang epekto ng pagmimina sa bansa at trahedyang tulad ng mining disaster nangyari sa Marinduque dulot ng Marcopper mining dawampu’t-limang taon na ang nakakalipas—karanasan at mukha ng pagkasira ng kalikasan at mga pamayanan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan.

Dalawamput limang taong paghihirap, wakasan na!

Ating tunghayan ang mga lider na lumalaban sa isyu paukol sa masamang dulot ng pagmimina sa bansa.

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.