[Featured Site] #BarangayHub

Ang #BarangayHub ay isang komunidad.

Bukas ito sa mga indibidwal at grupong nagsusulong na maging bahagi ng lipunang nagpapahalaga sa iba’t ibang kaalaman. Mahalaga ang inyong kontribusyon upang matugunan ang mga kinakaharap na isyu sa ating bayan.

Inaanyayahan ang lahat na sumali, magbigay ng impormasyon o kuru-kuro, at makialam. Ikaw ba ay mamamayan (concerned citizen), dalubhasa (expert), kawani (employee), manggagawa (worker), mamamahayag (journalist), vlogger, blogger, influencer, o netizen? Pwedeng-pwede kang maging bahagi ng #BarangayHub.

Dito sa #BarangayHub, tulung-tulong tayong magtanong, magtalakay, at magbigay-linaw tungkol sa mga paksang tulad ng mga sumusunod:

Mga bagay, pangyayari, o kaalamang makabuluhan at may kaugnayan sa iyo o sa inyong komunidad;

Kaalaman o kasayanan na kakailanganin para maging kapaki-pakinabang sa lipunan;

Kaalaman tungkol sa ating mga karapatan katulad ng kalayaan sa pamamahayag at pagkuha ng impormasyon (free speech and access to information).

Inihahatid ng Initiative for Media Freedom ang proyektong ito sa pangunguna ng Internews – Philippines, EngageMedia, Foundation for Media Alternatives (FMA), at Lyf Solutions Inc.

[This activity is organized under the Initiative for Media Freedom (IMF), a five-year program implemented by Internews and funded by the United States Agency for International Development (USAID) with the support of the American people.]

https://www.facebook.com/BarangayHub-100880694940556/

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.