[Event] PINDUTAN NANAMAN! -9th Human Rights Pinduteros Choice Awards

“Human Rights Pinduteros Choice Awards season” nanaman! Sa ika-9 na taon, muling paparangalan at kikilalanin ang mga “online activities” ng mga “human rights defenders”, maging indibidwal o grupo man.

Sa layuning makatulong upang itambol ang paparating na taunang paggunita ng “Human Rights week” sa Disyembre. Dalawang buwan, mula ngayong Oktubre, ay gaganapin ang “Online polling” o botohan para sa inyong nais suportahan para sa pinaka-binasa o nakatanggap ng maraming “hits” o pindot sa mga “posts” na naitampok sa HRonlinePH.com (website).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.