[Statement] Peke ang SOT Bill ng administrasyon -BMP

Ngayong halos lahat ng labor group ay mayroon nang kritisismo laban sa pekeng Security of Tenure (SOT) Bill, na hindi naman nagbibigay ng seguridad sa trabaho sa mga manggagawa, laluna sa mga nakaempleyo sa tinaguriang trabahong “non-core”. Panahong nang likhain ang pinakamalawak na pagkakaisa ng manggagawa para ipaglaban ang repormang totoong pupuksa sa salot na kontraktwalisasyon.

Ang palsipikadong SOT Bill, na pumasa sa dalawang kamara matapos ayunan ng mga kongresista ang Senate Bill 1826 (End Endo bill), ay mas konsesyon sa mga kapitalista kaysa reporma para sa mga manggagawa. Hindi na ito kinontra ng mga kapitalista (sa katauhan ng mga mambabatas na nasa kanilang bulsa). Sapagkat nakuha naman ng kapital ang kanilang ninanais – ang gawing ligal o kilalanin bilang “legitimate contracting” ang pagkokontrata sa mga trabahong “non core” sa operasyon ng mga prinsipal na employer. Nanaig dito ang kanilang paghahangad ng mura at maamong manggagawa, na hindi nila direktang empleyado kundi magiging regular na trabahador ng kanilang mga service provider.

Narito ang buod ng aming kritisismo sa naturang batas.

1) Inalis ang kapangyarihan ng DOLE Secretary na i-prohibit ang contracting kung ito ay nakakasama sa karapatan at kagalingan ng manggagawa;
2) Pinatili nito ang trilateral work arrangements;
3) Ininstitusyonalisa ang pagkokontrata sa trabahong “non core” kahit ito ay “usually necessary or desirable”;
4) Nagbabalatkayo sa pangalang “security of tenure” ngunit, dahil hindi binuwag ang mga trilateral arrangement, ay nagpapanatili sa salot na kontraktwalisasyon.

Hindi pa tapos ang laban! Yamang ang panukala ay iaakyat na sa mesa ng pangulo, ipaglaban ang pagbasura sa pekeng SOT Bill. Konsentrahan ng presyur ang Malacanang. Patuloy na igiit ang executive order para sa prohibisyon ng pagkokontrata ng trabaho.

At kapag pinirmahan na ni Duterte ang batas na kunwari’y sa seguridad sa trabaho, organisahin ang mga manggagawa sa trabahong “non-core”. Sigurado tayong walang pagbabago sa kanilang katayuan gaya nang sa ngayong sila ay kontraktwal na mga empleyado ng kani-kanyang mga agency. Palagiang may banta ng pagtatanggal tulad ng nangyari sa Asia Brewery/Waterich kung saan itinapos ng principal employer ang kanilang kontrata ng contractor bilang tugon sa pag-oorganisa ng mga kontraktwal na isang unyon.

At higit sa lahat, higit sa lahat, tiyak tayong mas mura ang kanilang pasweldo direct-hire na nasa sa “core” na trabaho ng mga prinsipal na employer (kahit pa maging regular sila sa kani-kanilang mga agency).

Kongkretong mga laban ng mga manggagawang “non core” ang pinakaepektibong paraan ng paglalantad sa hungkag na batas. Ang mga labang ito ang maglalatag ng mga batayan para sa isang mas malakas at nagkakaisang kilusang paggawa na maghahapag ng mga repormang totoong magtataguyod at magtatanggol sa ating konstitusyunal na karapatan para sa seguridad sa trabaho.

https://www.facebook.com/notes/bukluran-ng-manggagawang-pilipino/peke-ang-sot-bill-ng-administrasyon/2318776551549609/

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.