[Statement] #KarapatDapat na agenda ang disenteng trabaho at tuldukan ang ENDO -PAHRA/iDEFEND

Pahayag ng iDEFEND at PAHRA sa pandaigdigang araw ng Paggawa

Ayon sa Philippine Statistics Office mahigit 2 milliong Pilipino ang walang trabaho sa nakaraang taon. Higit 75% nito ay nasa edad na 15 to 34 taon. Ang pinakamalaking bahagi ng mga manggagawa ang nasa sektor ng services at pangangalakal, pangalawang pinakamalaki ang nasa agrikultura at pangatlo ang nasa industrya. Higit sa kalahati ng namamasukan sa 31,277 establisyamento ang kontraktual o sadlak sa trabahong “endo”.

Ang tuloy tuloy na pananalasa ng trabahong ENDO (kontraktual, ‘end-of-contract’) ay labag sa karapatan ng manggagawa sa disente, regular at ligtas na paggawa. Isa ito sa pinakamalaking balakid sa pag unlad ng bansa sapagkat hindi naaabot ng karamihan ng mamamayan ang maayos na antas ng seguridad at kabuhayan. Dahil sa ENDO nakasadlak sa alanganin ang paggulong ng ekonomiyang kinakailangan upang mapagtapos ng pag aaral ang mga kabataan, maitawid ang rehabilitasyon ng mga biktima ng sakuna, masuportahan ang lokal na produksyon at agrikultura, at mag engganyo ng maliliit na negosyo.

Sa ika-1 ng Mayo 2019 panawagan ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) at ng In Defense of Human Rights and Dignity Movement (iDEFEND) ang pagtuldok sa ENDO bilang #KarapatDapat na agenda ng mamamayan sa darating na halalan. Kasama rito ang pagpapatupad ng lahat ng panuntunan ng International Labor Organization (ILO) kaugnay sa disenteng trabaho kabilang na ang sapat na sahod, regular at ligtas na trabaho, karapatan sa loob ng pinapasukan, gender equality, social protection at disenteng pabahay.

Hinahamon ng PAHRA at iDEFEND ang mga kandidato sa nalalapit na halalan na suportahan ang 10 puntong #KarapatDapat na agenda tungo sa paggugubyernong maka-karapatang pantao na tutugon sa karapatan ng manggagawa. Hinihimok rin ang manggagawang Pilipino na bumoto sa mga kandidatong tumatalima sa agendang ito. Huwag iboto ang mga kandidatong may record ng pang-aabuso, pagsisinungaling, pandarambong at pagmamalabis sa kapangyarihan. Ang kandidatong maka-karapatang pantao ay siguradong lalaban na wakasan ang ENDO, ipatupad ang ganap na pagtalima sa disenteng paggawa at iba pang karapatang pang ekonomiya, sosyal at pangkultural.

REFERENCE:
MS. ROSE TRAJANO, PAHRA SECRETARY GENERAL; Mobile: 09173082409; E-mail: pahra@philippinehumanrights.org
MR. ELLECER CARLOS, IDEFEND Coordinator; Mobile: 09176494065

Support #KarapatDapat na Agenda campaign! Click the video to know more.

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.