[Statement] Pahayag ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) sa Pagkaka Aresto kay Maria Ressa ng Rappler

Pahayag ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) sa Pagkaka Aresto kay Maria Ressa ng Rappler

Malinaw na ang pag aresto sa isang mamahayag dahil sa paggampan ng kanyang tungkulin ay gawain ng isang Duwag at Diktador. Si Maria Ressa ng Rappler ay inaresto sa kasong Cyberlibel na hindi pa naisasabatas noong nangyari ang sinasabing insidente. Maliwanag pa sa araw na pinilit ang kaso sa tangkang siya at ang kanyang mga kasamahan ay patahimikin.

Bago mangyari ang mga ito, ang Rappler ay kritikal at tuloy-tuloy na nag-ulat patungkol sa madugo at brutal na kampanyang “war on drugs” ng gobyernong Duterte, na sa kasalukuyan ay umaabot na sa daang libong naging biktima ng extra-judicial killing (EJK), illegal na pag-aresto, tortyur at ibang uri ng paglabag sa karapatang pantao. Dahil dito, noong 2016, ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay kinuwestyon at hiningi ang mga dokumento ng Rappler upang patunayan na mga Pilipino ang mga nagmamayari nito, salungat sa pahayag ni Duterte na mga dayuhan. Ang kanilang license to operate ay pansamantalang binawi. Hindi pa nakuntento, di pinayagang makapag cover sa Palasyo ng Malacanan ang kanilang mga mamahayag. Inanunsyo din ng gobyerno na iimbestigahan ang Rappler sa kadahilanang hindi pagbayad ng $2.5m na buwis.

Maliban sa Rappler, nauna nang tinarget ni Duterte ang Philippine Daily Inquirer na pangunahing naglabas ng “Kill List”, na layuning idokumento ang mga pangalan ng mga biktima ng EJK. Hindi rin nakaligtas ang ABS-CBN, na binantaang hindi papayagang muling mag renew ng kanilang prangkisa.

Si Duterte ay determinadong kontrolin ang mga balita at itago ang kototohanan – ang patuloy na EJKs, ang korupsyon sa gobyerno at ang pagnanasa niyang maging diktador.

Ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) ay muling naninindigan na ang karapatan sa malayang pagpapahayag ay isa sa mga karapatang pantaong nakasaad sa Article 19 ng Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Ito rin ay ginagarantiya ng ating Saligang Batas, Article III Section 4. Ito ay ilan lang sa mga pamantayang dapat irespeto, pangalagaan at isakatuparan bilang obligasyon ng ating pamahalaan. Subalit imbes na ito ay protektahan, lantarang ang paglabag dito ng gobyernong Duterte.

Hindi lamang pag-aresto kay Ressa at iba pang mga kritiko ang nagaganap. Bagkus patuloy pa rin ang mga pananakot, pagbabanta at pagpatay sa mga lider komunidad at tagapagtanggol ng karapatang pantao. Ito ay bahagi ng isang disenyo ng gobyernong Duterte na maikubli ang katotohanan, at ipagpatuloy kabuktutan ng rehimeng ito.

Hindi akma sa panahong ito ang pananahimik. Bagkus, patuloy na ipahayag ang wasto, manindigan sa katotohanan at ilantad ang mga kasinungalingan upang hindi manaig ang karahasan at kasamaan.

Kung di tayo kikibo, sino ang kikibo? Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos?
Lumaban, Huwag Matakot!

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.