[Statement] Paglapastangan sa kasaysayan at pambansang pagkakakilanlan -TDC

PAHAYAG
November 15, 2018

Paglapastangan sa kasaysayan at pambansang pagkakakilanlan

Benjo Basas, National Chairperson, Teachers Dignity Coalition (TDC). Photo by Arnel Tuazon

Tila isang sistematikong pagbubura ng mayamang kasaysayan, wika at panitikan at pambansang patrimonya sa kamalayan ng kabataang Pilipino ang nagaganap. Matapos na alisin ng DepEd sa kurikulum pansekundarya ang pagtuturo ng Kasaysayan ng Pilipinas ay tinanggal naman ng CHED sa General Education Curriculum sa kolehiyo ang pagtuturo ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Ang masaklap, mismong Korte Suprema ay umayon sa ginawang ito ng CHED.

Nakalulungkot sapagkat katatapos lamang nating ipagdiwang ang Buwan ng Wika at Pambansang Araw ng mga Bayani noong Agosto- kapwa kumikilala sa kadakilaan ng wika at panitikang Pilipino at kagitingan ng ating mga ninuno na ibinuwis ang buhay para sa kalayaan ng bayan. Gayundin ang pag-alala sa Araw ng Nagkakaisang mga Bansa (United Nations Day) nito lamang Oktubre, kung saan ay ipinagdiriwang ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba (Unity in Diversity).

Ang mga pangyayaring ito ay lubhang dudurog sa puso ni Andres Bonifacio* kung siya ay nabubuhay pa. Ngayong Nobyembre 30 ay muli nating gugunitain ang Araw ni Andres Bonifacio- ang pinadakilang halimbawa ng kagitingan ng Pilpilino at nagpapatunay sa kasaysayan na mahalaga ang sariling wika upang pagkaisahin ang bansa.

Ayon kay Benjo Basas, Pambansang Tagapangulo ng TDC, “Si Andres Bonifacio ay hindi lamang isang matapang na bayani, higit pa rito siya ay isang makata, manunulat at pantas. Nagawa niyang pagkaisahin ang mga Pilipino sa pamamagitan ng iisang wika na ginamit ng Katipunan, habang kinikilala ang iba pang mga wikang sa bawat lalawigan. Binalikan niya ang nakaraan at masigasig na pinag-aralan ang kasayayan ng bansa bago pa man ito sakupin ng mga dayuhan. Naging masugid siyang mambabasa ng mga akdang pampanitikan ng mga naunang manunulat gaya nina Rizal at Balagtas. Matapos ito’y siya mismo ay sumulat ng mga tula at sanaysay sa wikang Tagalog na naunawaan ng lahat ng mga Pilipino noon. Ganito kahalaga ang wika, panitikan at kasayayan ng Pilipinas- ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila ni Andres Bonifacio at ipa pang mga bayani ang naghawan ng landas para sa ating kalayaan.”

Kaya naman, malaking paglapastangan sa ating kasaysayan at pambansang pagkakakilanlan ang tandisang pambabalewala ng mga ahensiyang ito na siyang dapat na mangangalaga sa pagpapaunlad pang lalo ng ating sariling kalinangan.

Kung para sa Korte Suprema ay legal at konstitusyunal ang hakbang na ito, mas lalong hindi paglabag sa batas kung itatama ng DepEd at CHED ang kanilang mga pagkakamali.

Nananawagan kami sa DepEd na ibalik na ang pagtuturo ng Kasaysayan ng Pilipinas at ang lalo pang pagpapalakas sa Panitikang Pilipino sa High School. Gayundin sa CHED na marapat lamang makinig sa taumbayan at huwag tuluyang patayin bilang wikang pang-akademya ang Filipino at lalo pang paunlarin ang pagtuturo ng ating panitikan. #

For details: Benjo Basas, TDC National Chairperson, 0927-3356375

(Si Benjo Basas ay nagturo ng Araling Panlipunan sa Baesa High School mula 2002 hanggang 2018, higit sa kalahati ng panahong ito ay Kasaysayan ng Pilipinas ang kanyang asignaturang itinuturo. Sa kasalukuyan ay nag-aaral siya ng MA Malikhaing Pagsulat sa UP Diliman, Kolehiyo ng Arte at Literatura)

TEACHERS’ DIGNITY COALITION (TDC)
Mobile: 0916-6126739/ 0927-3356375
Email Ad. teachersdignity@yahoo.com.ph
https://www.facebook.com/teachers.dignity/
4443 BCL Homes, Independence St., Gen.T. De Leon, Valenzuela City

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s