[Right-up] Father Martyrs at ang Text ni Father Gerry -by Norman Novio

Father Martyrs at ang Text ni Father Gerry

Panahon yata ngayon na kapwa tao na natin at hindi ang Diyos ang nagpapasya kung papaano tayo mamamatay.

Sa kanyang pagninilay noong Sabado na itinext sa akin ni Father Gerardo F. Causapin o Father Gerry, na tubong Abra de Ilog at ngayon ay kura-paroko ng Parokya ni San Jose, ang Esposo sa Paluan, lakip ang panalangin na ang lahat ay iadya na huwag matakot na manindigan para sa pagsunod kay Hesus, katulad ng pagsunod ni Father Mark Anthony Ventura.

Ang bukal ng pagninilay na ito ni Father Gerry ay ang nasusulat sa Juan 15:18-21 na kung saan mababasa na sinabi ni Hesus, “Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapootan nila bago kayo.” Anong aklat pa nga ba ang mas mapang-hamon kaysa sa Bibliya matapos nating mabasa bilang halimbawa ang talatang ito? Ano ang ating nasasa-isip kapag may alagad ng Diyos, pari man o pastor, obispo o madre, ministro o diakono ang kinapootan at kapagdaka’y pinatay dahil sa kanilang espiritwalidad at misyon na naka-ugat sa panlipunang pagkilos?

Matatandaan na Si Father Mark Anthony Ventura, 37, ay pinagbabaril hanggang sa mamatay noong ika-29 ng Abril, matapos magmisa sa Gattaran, Cagayan. Kilala ang pari sa pakiki-isa niya sa mga katutubo sa pagtutol sa isang dambuhalang minahan sa kanilang lugar. Ang kayang pagkilos sa lipunan na nauwi sa kamatayan ay ang kanyang pinaka-dakilang homiliya. Kagaya ng kanilang Kinakatawan, ang mga Pilipinong martir na pinatay dahil sa kanilang pananampalataya ay hahanapin natin sa piling ng mga buhay at hindi sa mga patay at sa pamamagitan nito, pinipili natin ang buhay upang tayo ay mabuhay (Deut. 30:19).

Katulad ni Father Mark Anthony, si Father Gerry man ay tagapagtaguyod din ng kalikasan. Noong siya ay direktor pa ng Colegio De San Sebastian (CDSS) sa Sablayan, noong ika-24 ng Setyembre, 2009, katuwang si Ms Rosavilla Dalumpides, dean of academic affairs ng CDSS College Department, ay inilunsad ang isang malawakang symposium on mining na noon ay siyang nagtulak sa mga nasa-kolehiyo ng paaralan na makisangkot sa mga kontra minang pagkilos noon dahil ang mina ay mapamuksa.

Read full article @nanovio.blogspot.com

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s