[Right-Up] DAMAY -ni NC

DAMAY

Ni NC

[This article is an official entry to “Write Up for Right-UP challenge” a special category for the 6th Human Rights Pindoteros Choice Awards.
We invited our partners and networks to write human right articles that can help in the awareness raising campaign for the public about human rights by sharing their opinions and views on a selected human rights issue.

The topic that HRonlinePH.com selected for this challenge is the spate of extra judicial killings (EJK) as a result of the government’s war on drugs campaign.

Scores of winning entries will be based on result of the combined judges’ scores
A special award will be given to the most clicked entry

SUPPORT THIS ARTICLE, PLEASE LIKE AND SHARE.]

Napatayangapatnataonggulangnasi Althea sa buy-bust operation labansatatayniya.

Hindi akomaiyak…

Binarilsi Danica Mae, limangtaonggulang, ngmgalalakingtinatargetangloloniya.

Hindi akomaiyak…

Binarilsa jeep ang 26 anyosnasiLauren Cristel Rosalesna gusto sanangbumiyahesa Japan sadaratingnataon para makakitang cherry blossoms.

Hindi akomaiyak…

Tinaliangkamay at piniringanangmatang 22-anyos nasi Rowena Tiamzonbagoitopinatay at itinaponsaPangasinan.Gagraduatesanangiskolarsi Rowena ng mass communication nitongOktubre.Ipinagtulakanngnanayni Rowena angbangkaynganaksapulisupanginspeksyunin kung may katitingnadrogasakatawan, sapagkatsiguradosiyanghindiadikanganak.

 

Hindi akomaiyak…

 

Iskolar din ng criminology ang 20 anyosnaulilangsi Jefferson Bunuan, gustongmagingpulispara imbestigahanangpagkamatayngkanyangama. Nadamaysiyasapamamarilngkanyangpinsannapinagbintangangnanlabansaumaarestongpulis.

 

Hindi akomaiyak…

 

IsangbangkayngbatangpaslitangnakahandusaysaharapanngSt. Scholastica’s Academy sa Marikina nanakitangmgabatangnagsisipasoksaumagangiyon. Itsurangnakataliangmgakamay at paa.

 

Hindi akomakaiyak…

 

Sunudsunodnapananambangangginawasamgamusmos at kabataangpunosanangpangarap at pag-asasakinabukasan.Kahitisasamgasalarinwalangnaimbestigahan, nakasuhan o naparusahan. Angtawagsakanila- collateral damage.

Hindi akomaiiyak…hanggathindinakakamitangkatarunganngbawatisa.Uutanginkoanghinagpis at hikbingmgamagulangnanagulantang.  Iiimbaksaakingpusonapunongpoot.

Walaakongkarapatangipatakangluhasalupangkanilanglinisannangnapakaaga, habangnahihimbinganglipunansapagtanggapnaito’ykaraniwan, malas, sayang.

 

 

25 Nobyembre 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s