[Off the shelf] 25 Tanong at Sagot hinggil sa Kalusugan at Karapatang Pantao -WHO

25 Tanong at Sagot hinggil sa Kalusugan at Karapatang Pantao

WHO
Gro Harlem Brundtland
Geneva, Hulyo 2002

Ang pagtatamasa ng pinakamataas na matatamong pamantayan sa kalusugan bilang pangunahing karapatan ng bawa’t tao ay nakapaloob sa Saligang Batas ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (World Health Organization o WHO) mahigit 50 taon na ang nakakaraan. Sa ating pang-araw-araw na gawain, sinisikap ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan na ang karapatang ito ay matamasa ng bawa’t isa, na may partikular na pagbibigay pansin sa pinakamahihirap at sa mga nasa bulnerableng kalagayan.

Ang diskurso sa karapatang pantao ay nagbibigay sa atin ng balangkas na nakakapagbigay ng inspirasyon at makabuluhang giya para sa pag-aanalisa at pagkilos. Ang mekanismo sa karapatang pantao ng mga Nagkakaisang Bansa (United Nations) ay nagbibigay ng mga mahahalagang daan tungo sa papalaking pananagutan sa kalusugan.

Read full article @www.who.int

 

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.