[Statement] Pahayag ng Church-Labor Conference hinggil sa pagtaas ng SSS pension

Pahayag ng Church-Labor Conference hinggil sa pagtaas ng SSS pension

CLCAng Church-Labor Conference ay sumusuporta at naninindigan sa paghiling na itaas ng P2,000 ang SSS pension para sa kapakinabangan ng SSS pensioners.

Nakakalungkot na tila walang malasakit ang kasalukuyang administrasyon sa mga umaasang Senior Citizens na maitaas ang kanilang pension. Ang pag-veto ni Pangulong Benigno Aquino III sa P2,000 pagtaas ng SSS pension ay pagpapakita niya ng kawalan ng malasakit sa kapakanan ng mga nakatatanda. Para sa kulturang Pilipino, ang pagbibigay malasakit sa mga nakatatanda (Senior Citizens) ay isa sa kaugaliang pinapahalagahan ng bawat pamilya. Ito ay paglalapit sa kanilang puso. Gayundin, ito ang hangad ng bawat mahirap na Pilipino — ng sila ay bigyang pansin at kalinga.

Sila na nangangailangan ng sapat na pagkain, medikasyon para sa kanilang kalusugan at pangangalaga. Dahil rin sa kahirapan, ang karamihan sa kanila ay itinutulong pa ang kanilang pension sa kanilang pamilya . Hindi sapat ang natatanggap ng karamihan dahil sa taas ng bilihin, serbisyong pangkalusugan at iba pang serbisyo sa pampubliko man o pribado. Ang minimum pension kada buwan na P1,200 ay P40 lang kada araw kumpara sa P50 kada araw na pagkain para sa mga preso sa kulungan. Ito ay matinding pagpapahirap sa mamamayan.Bakit nag-aalala ang Pangulo na maaaring ma-bankrupt ang SSS? Kung susuriin, maraming pagkakamali ang SSS upang masiguro ang pagiging matatag nito at makapagdulot ng serbisyo sa mga miyembro nito.

Una, ang pagbibigay ng matataas na sahod at bonus sa mga administrators at pamunuan nito. Hindi ba kayo nakukunsyensiya na pagsamantalahan ang pera ng mga manggagawa na nagbabanat ng buto para paghandaan ang kanilang retirement? Dugo, pawis at higit sa lahat buhay ang naging puhunan ng mga ito para mapaghandaan ang kanilang retirement. Pangalawa, ang hindi pagsisiguro ng koleksyon at pagpaparusa sa mga employers/kumpanya na hindi nagre-remit ng SSS ng kanilang mga empleyado/manggagawa. Maraming reklamo ang natatanggap hinggil dito. Pangatlo, maraming idle properties ang SSS na hindi napapakinabangan. Paano ba pinangangalagaan o pinapangasiwaan ng SSS ang pondo ng mga manggagawa?

Dahil dito, kaming kasapian ng Church-Labor Conference ay nananawagan sa pamahalaan na itaas ng P2,000 ang SSS pension. Nararapat lamang na mapakinabangan ng mga Senior Citizens ang kanilang pinaghirapan nung sila ay nagtatrabaho pa. Sa kanilang kasalukuyang estado, mas lalong kailangan nila ang pagtaas upang matugunan ang kanilang batayang pangangailangan.

Nananawagan rin kami na siguruhin ng pamahalaan ang mababang presyo ng bilihin; ang mababang presyo ng pampublikong serbisyo at de kalidad na serbisyo para sa lahat upang makapamuhay ng marangal ang karamihang mamamayang Pilipino. Nagkakaisa kami na susuporta sa lahat ng pagkilos at inisyatiba ng iba’t ibang grupo upang maisapasa ang pagtaas sa P2,000 ng SSS pension.

“Anak, kalingain mo ang iyong ama (ina) kapag siya’y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay…. Ang paglingap mo sa iyong ama (ina) ay di malilimutan, iyan ang magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan.” (Ecclesiastico 3:12.14)

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s