[Statement] Timuay Justice and Governance (TJG) Statement Condemning the Death of MSI Lencio Arig

Timuay Justice and Governance (TJG) Statement Condemning the Death of MSI Lencio Arig

BUKAS NA PAHAYAG TUNGKOL SA PAGKAMATAY NI MSI LENCIO ARIG
OCTOBER 6, 2014

Si Minted Sa Inged (MSI) LENCIO ARIG ay dating opisyal sa Mamalo Descendants Organization (MDO) at na install bilang myembro ng TJG Minted sa Inged noong October 3-4, 2010 Timfada Limud (TJG Congress) na ginanap sa Upi Municipal Gymnasium sa Nuro, Upi, Maguindanao. Ang nagtulak sa kanyang pagiging Minted sa Inged ay ang kanyang aktibong partisipasyon sa pakikibaka ng Teduray at Lambangian sa pagpalakas ng sariling pamamahala sa tribo, ang delineation ng ancestral domains claim ng Teduray, Lambangian at Dulangan Manobo sa mga bahagi ng Maguindanao, sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM).

Si Minted sa Inged LENCIO ARIG ay kilala sa Timuay Justice and Governance (TJG) bilang tagapaguyod sa mapayapang pagresolba sa mga tunggalian. Mas lalaong napalalim ang kanyang pag-intindi sa mga dinamiko ng mga tunggalian at di pagkakasunduan noong siya ay napasama sa mga special courses on peace tulad ng Grassroots Peace Learning Center (GPLC) ng Catholic Relief Services at Peace and Security Summit na inorganisa ng Balay Mindanao.

Sa kasalukuyan, aktibo sa kanyang partisipasyon si MSI Lencio Arig sa patuloy na paggiit sa karapatan ng mga katutubo sa Bangsamoro Basic Law (BBL). Bukod pa dito, siya rin ay magiting na tagataguyod sa pangangalaga ng kalikasan kung saan siya ay isa sa mga lider na mariing tumutuligsa sa kasalukuyang ginagawang EXPLORATION ng mining lalo na sa Sitio Datar Bulawan, Ranao Pilayan ng Upi, Maguindanao.

Ang liderato ng Timuay Justice and Governance (TJG) ay lubos na nagulat at nalulungkot sa karahasang ginawa kay MSI Lencio Arig at nagluluksa sa pagkawala ng isang iginagalang na lider. Sa kabila ng kanyang mahabang karanasan sa PEACEFUL settlement ng mga tunggalian, kakatwang siya ngayon ay BIKTIMA sa isang marahas na kamatayan.

Dahil dito, ang pamunuan ng TIMUAY JUSTICE AND GOVERNANCE (TJG) ay mariin na kinikondena ang nangyaring PAGPASLANG KAY MSI LENCIO ARIG noong October 2, 2014 sa Sitio Keninan, Ramongaob, South Upi, Maguindanao. Naniniwala kami na ito ay hindi ordinaryong krimen kundi isang hakbang upang patahimikin ang mga lider-katutubo na manindigan at patuloy na nanindigan sa kanilang mga karapatan. Malinaw na nagpapatuloy ang kawalan ng hustisya sa mga tribong Teduray, Lambangian at Dulangan Manobo dito sa ARMM na ngayon ay core area ng Bangsamoro.

Kami ay nananawagan sa lahat ng Baglalan ng Timuay Justice and Governance (TJG) na manindigan at huwag sana tayong hinaan ng loob nang sa gayon ang kamatayan ni MSI Lencio Arig ay hindi maging walang kabuluhan. Ipagpatuloy at paigtingin pa natin ang sinimulan nating mga gawain na siya ring dahilan ng kamatayan ni MSI Lencio.

Sa mga AUTORIDAD, kami ay manawagan na sana ang pagkamatay ni MSI Lencio Arig ay mabigyan ng HUSTISYA at managot sa batas ang may kasalanan. Kung tutuong may demokrasya at hustisya sa bansa, sana ay mapatunayan natin ito sa paglutas ng kasong ito sa pinakamadaling panahon.

Sa mga iba’t-ibang mekanismo sa usapang-pangkapayapaan sa Bangsamoro lalong-lalo na ang Transitional Justice and Reconciliation ng CAB bigyan ng malalimang pagtingin ang lahat ng kawalan ng hustisya sa mga katutubo sa loob ng Bangsamoro ng sa gayon ay magkaroon ng tunay na kapayapayaan na nakabatay sa katarungan para sa lahat.

(Sgd) Timuay Sannie Bello
Timuay Labi
Timuay Justice and Governance

(Sgd)Timuay Santos Unsad (Sgd)Timuay Letecio Datuwata
Titay Bleyen Titay Bleyen
Timuay Justice and Governance Timuay Justice and Governance

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s