[Featured site] www.facebook.com/KonTRAPOrk

KonTRAPOrk
Malawakang Progresibong Multi-Sektoral na
Kilusang Masa KONTRA PORK, KONTRA TRAPO
KonTRAPOrk logo1 small
Malawakang Progresibong Multi-Sektoral na
Kilusang Masa KONTRA PORK, KONTRA TRAPO.Ang pagkasiwalat ng P10Billion Napoles-Pork Scam ay parang PANDORA’S Box na nagbukas ng higit na malaganap at malalim na suliranin ng katiwalian sa loob ng pamahalaan at sa sistemang pulitika ng ating lipunan. Ang sunod-sunod at tuloy-tuloy na pagkilos at protesta ay patunay ng determinasyon ng mamamayan labanan ang SISTEMANG PORK, patunay ng pagnanasa sa makabuluhang pagbabago.

Ang PORK ay tanda ng bulok na sistemang TRAPO at nagpapalala sa patuloy na paglawak ng kahirapan ng masa at pagpapayaman ng iilan, Ang paglustay ng kabang bayan para sa interes ng iilan at kawalan ng batayang serbisyong panlipunan.

ANG LABAN SA PORK AY LABAN NG MASA!
LINISIN ANG GOBYERNO, WALISIN ANG TRAPO!

Makiisa! Like and share konTRAPOrk @ https://www.facebook.com/KonTRAPOrk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.