[From the web] Krus ng Sierra Madre -savesierramadre.ph

Krus ng Sierra Madre

savesierramadre.ph

Ang Krus ng Sierra Madre ay gawa sa mga pinagsama-samang drift woods ng punong mulawin na hinanap sa kabundukan ng Ingrid-Angelo na bahagi ng Sierra Madre sa Pantabangan, Nueva Ecija

Sinasagisag ng Krus na ito ang mga nasira at sinirang mga puno sa kabundukan. Sa kabilang dako ang krus ding ito ay sumasagisag ng pag-asa at tagumpay sa pagharap sa hamon na ipagtanggol ang nalalabi pang buhay at dangal ng kabundukan ng Sierra Madre.

Nabuo ang krus na ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng ilang katutubong Ifugao.

Ang Layunin ng Paglalakbay na ito ay ang mga sumusunod:
· Pukawin ang kamalayan ng mga mamamayan sa patuloy na nararanasang epekto ng pagkasira ng Sierra Madre dulot ng talamak na pagtotroso at pagmimina.

· Maibaba sa puso ng mga mamamayan ang diwang makakalikasan na nagpapahiwatig ng ating pagkakaugnay sa lahat ng may buhay at sa pagiging ISA ng lahat ng nilkha.

· Mahimok ang aktibong pakikiisa at pakikisangkot ng mga mamayan sa pangangalaga at pagtatanggol sa Sierra Madre na nagbubukal sa sa ating likas na pagiging Ka-manlilikha ng Dakilang Lumikha.

· Mapasigla ang pagsasabuhay ng mga mamayan sa misteryo ng Pagkakatawang tao, Pagpapakasakit at Muling Pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng Kanyang Misyon na padaluyin ang Pag-ibig at buhay ng Diyos sa sanilkha.

Read full article @ http://savesierramadre.ph/news/2012/04/krus-ng-sierra-madre/

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s