[Blogger/Tula] Pabasa ng maralita, Abril 2012 ni Greg Bituin Jr.

Pabasa ng maralita, Abril 2012
ni Greg Bituin Jr.

(Nilikha ito upang gamitin sa Tatlong Tagpong Pasyon ng Maralita sa ika-3 ng Abril mula sa Espana, tuloy ng Bustillos, at magtatapos sa Mendiola sa maynila. Ang pabasang ito’y iniayon sa anyo ng pasyon, na may limang taludtod bawat saknong, at walong pantig bawat taludtod)

kami‘y mga maralita
ang buhay ay dusa’t luha
gutom lagi’t walang-wala
api na’t kinakawawa
bakit ganito ang dukha

kami ang mga obrero
kaybibigat ng trabaho
ngunit kaybaba ng sweldo
kapitalistang barbaro’y
ginigipit kaming todo

ang sinabi ng Pangulo:
“O, bayan, Kayo ang Boss ko”
ngunit anong ginawa mo
binubusabos ang tao
sa nagtataasang presyo

sadya ngang nakakatangis
tubo sa presyo ng langis
at el-pi-dyi’y labis-labis
lagi na bang magtitiis
itong bayang tinitikis

kami ngayo’y nananaghoy
nahan ka, Pangulong P-Noy
kay Grace Lee, ikaw ang playboy
habang masa’y tinataboy
at ginagawang palaboy

hihingi kami ng tulong
may patay sa ebakwasyon
pinabayaan na doon
walang pambiling kabaong
saan sila ibabaon

mga ina’y lumuluha
para sa anak na dukha
na may sakit na malubha
kami ba’y may mapapala
sa gubyernong kulang-pala

inutil ang pamunuan
sa ating pamahalaan
bingi, bulag at gahaman
halina’t ating palitan
silang kawatan sa bayan

wala tayong mapapala
sa lipunan ng kuhila
kaya gawin nating dukha
putulin ang tanikala
nitong pagdurusa’t luha

wakasan ang pandarahas
tahakin ang bagong landas
itatag ang bagong bukas
tungo sa bayang parehas
at isang lipunang patas

Source: matangapoy.blogspot.com

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.