[Tula/Literary] Salus Populi Est Suprema Lex – matangapoy.blogspot.com

SALUS POPULI EST SUPREMA LEX
tula ni greg bituin jr.
matangapoy.blogspot.com

(nilikha sa Paralegal Training on Labor Relations, Book V of the Labor Code, na ginanap sa Pansol, Calamba City, Laguna, mula Hunyo 1-3 at Hunyo 21-23, 2011)

ang kapakanan ng sambayanan
ang pinakamataas na batas
dapat itong tandaan ninuman
nang di sila maapi’t madahas

salus populi est suprema lex
kapakanan ng tao ang salik
kung karahasan ang hinasik
inapi’y dapat lang maghimagsik

at kung ang batas ay butas-butas
dapat itong ayusing tuluyan
upang mga problema’y malutas
ng mabilis at makatarungan

mga inaapi’y nasasabik
na karapatan nila’y mabalik
upang sila’y di na maghimagsik
salus populi est suprema lex

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.