[Literary] Debate sa RH BILL – Matang Apoy

DEBATE SA RH BILL
ni Gregorio V. Bituin Jr.
8 pantig bawat taludtod

(Hinggil sa debate sa ABS-CBN noong May 8,
at sa GMA 7 sa May 22, 2011)

ang hangarin ng babae
ay magpasya sa sarili
makinig kayong mabuti
sa adhika nila’t sabi

mga paring walang matris
bakit ninyo natitiis
ang babae’y iniinis
kayo din ba’y nagbubuntis

pakinggan ninyo ang sigaw
baka puso nyo’y matunaw
labing-isang nanay na raw
ang namatay bawat araw

dahil po sa kumplikasyon
ng pagbubuntis na iyon
RH Bill ipasa ngayon
baka ito’y makatulong

kalagayan ng babae
dadaanin sa debate
baka sakaling bumuti
ang lagay ng mga pobre?

“magparami kayo, bayan”
yaong turo ng simbahan
versus sa kababaihang
pagpapasya sa katawan

di ba kayo naaawa
labing-isang buhay nga
bawat araw ang nawala
di kayo mapagkalinga!

relihiyong mapang-api
ay dapat nang isantabi
aanhin pa ang debate
kung patay na ang babae

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.