[Blog] Ang CHED memorandum Blg. 20 bilang akto ng Pagtataksil sa Bansa at hakbang ng Pagpatay sa Kaluluwa ng mga Mamamayang Pilipino. By Jose Mario De Vega

Ang CHED memorandum Blg. 20 bilang akto ng Pagtataksil sa Bansa at hakbang ng Pagpatay sa Kaluluwa ng mga Mamamayang Pilipino
By Jose Mario De Vega

Ang munti kong sanaysay na ito ay hinggil sa ulat ng ANC na may titulong, “Is Filipino being kicked out of college?”, na may petsang Hunyo a-disisiete ukol sa impertinente, estupido at sa aking pananaw ay pinakagago at pinakatarantadong memo na inilabas ng nasabing “komisyon”.

Mario De Vega

Isinasaad ng nasabing memo na epektibo nang tinatanggal ang asignaturang Filipino sa general education curriculum ng ating sistemang pang-edukasyon sa antas pangpamantasan.

Pinanghahawakan kong hindi lamang imoral at labag sa batas ang nasabing memo, sapagkat maliwanag ang probisyon hinggil sa ating Pambansang Wika o Lengguwahe sa Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas, kundi ito rin ay isang akto ng pagtataksil sa Bansa at hakbang na ang tanging layunin ay patayin o dili kaya ay kitilin ang Kaluluwa ng mga mamamayang Pilipino.

Palaging sinasabi na ang buwan ng Hunyo ay lubhang makasaysayan para sa ating bansa, sapagkat ito ang buwan kung saan ginugunita natin ang dakilang araw ng ating Kasarinlan (a-dose) at gayundin ang dakilang araw ng kapanganakan ng ating Pambansang Bayani na si Dr. Jose Rizal (a-disinueve).

Tanong:

Katatapos lamang na gunitain ng buong bansa ang Araw ng ating Kasarinlan, ngayon, ito ba ang inabot ng ating bayan bilang isang malayang bansa? Ang patayin ang ating Pambansang Wika?

PUTANG-INA NAMAN OH!

Kung buhay kaya ngayon si Lolo Pepe Rizal, ano kaya ang magiging reaksyon niya sa kalapastanganan at kahayupan ng CHED?

Muli, sipiin natin ang tanyag na tula, “Sa Aking Mga Kababata” ng ating Bayani noong siya ay bata pa:

Kapagka ang baya’y sadyang umiibig
Sa kanyang salitang kaloob ng langit,
Sanglang kalayaan nasa ring masapit
Katulad ng ibong nasa himpapawid.

Pagka’t ang salita’y isang kahatulan
Sa bayan, sa nayo’t mga kaharian,
At ang isang tao’y katulad, kabagay
Ng alin mang likha noong kalayaan.

Ang hindi magmahal sa kanyang salita
Mahigit sa hayop at malansang isda,
Kaya ang marapat pagyamaning kusa
Na tulad sa inang tunay na nagpala.

Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin
Sa Ingles, Kastila at salitang anghel,
Sapagka’t ang Poong maalam tumingin
Ang siyang naggawad, nagbigay sa atin.

Ang salita nati’y huwad din sa iba
Na may alfabeto at sariling letra,
Na kaya nawala’y dinatnan ng sigwa
Ang lunday sa lawa noong dakong una.

Ito naman ang pahayag ng ating Bayani sa pamamagitan ng isa niyang tauhan sa kanyang nobelang EL Filibusterismo:

“Nalilimot ng bawat isa sa inyo na habang napag-iingatan ang isang bayan ang kaniyang wika, napag-iingatan din nito ang katibayan ng kaniyang paglaya, katulad ng pagpapanatili ng isang tao sa kaniyang kasarinlan, upang mapanatili niya ang kaniyang sariling paraan ng pag-iisip. Ang wika ang pag-iisip ng bayan.”

Komentaryo:

Iniisip ko, anong uri ng pag-iisip kaya (o baka sila ay walang mga isip, puri at dangal) mayroon ang mga nilalang doon sa CHED kung bakit nila naisip at isinakatuparan ang kababuyan at kahayupang ito?

Anong uri sila ng mga hayop at malansang isda?

Paano mag-iisip ang Bayan kung wala na o patay na ang kanilang sariling wika?

Isang kahibangan at nutnutang kagaguhan ang nilalaman ng CHED memorandum Blg. 20.

Ayon sa komento ng isang Pilipinong matagal ng naninirahan sa Estados Unidos:

“It is stupidity to remove the Filipino language in High School or College. Even here in the States they are already English speaking country yet still English subjects, including English Literature are requirements to graduate. Likewise the Filipino students should be taught their own Filipino grammar and literature for them to have their own identity.”

Hindi mapapasubalian na ang ginawa ng CHED, ang pagpapalabas nila ng kanilang memo ay isang katrayduran at pagtataksil sa Bayan.

Sa puntong ito, ibig kong magpugay at ako ay lubhang sumasang-ayon sa ginagawang pagtutol at paglaban sa hakbang na ito ng gagong CHED ni Kalihim ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Pambansang Alagad ng Sining para sa Literatura, Virgilio Almario.

Katunayan, ako’y umaayon sa kanyang pagtingin at pahayag na ang usaping ito ay maaaring umabot sa Korte Suprema.

Tinukoy ko na kanina na ang memo ng gagong CHED ay hindi lamang immoral, kundi labag sa batas.

Para sa kabatiran ng lahat, narito ang eksaktong salita ng ating Saligang Batas hinggil sa ating wika o lengguwahe na matatagpuan sa Artikulo XIV, Seksyon 6 hanggang 9:

LANGUAGE

Section 6. The national language of the Philippines is Filipino. As it evolves, it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages.

Subject to provisions of law and as the Congress may deem appropriate, the Government shall take steps to initiate and sustain the use of Filipino as a medium of official communication and as language of instruction in the educational system.

Section 7. For purposes of communication and instruction, the official languages of the Philippines are Filipino and, until otherwise provided by law, English.

The regional languages are the auxiliary official languages in the regions and shall serve as auxiliary media of instruction therein.

Spanish and Arabic shall be promoted on a voluntary and optional basis.

Section 8. This Constitution shall be promulgated in Filipino and English and shall be translated into major regional languages, Arabic, and Spanish.

Section 9. The Congress shall establish a national language commission composed of representatives of various regions and disciplines which shall undertake, coordinate, and promote researches for the development, propagation, and preservation of Filipino and other languages.

Komentaryo:

Maliwanag sa probisyon ng Seksyon 6 na ang Pambansang Wika ng Republika ng Pilipinas ay Filipino.

Ngayon, ano ang karapatan o kapangyarihan ng mga putang-inang bobong traydor na mga nilalang doon sa tarantadong CHED na tanggalin ang Filipino bilang asignatura sa ating sistema ng edukasyon?

Isinasaad din ng Konstitusyon ng nasabi pa ding probisyon na: habang nagbabago ang ating wika, ito ay lalo pang pauunlarin at pagyayamanin.

Tanong:

Paano payayamanin, payayabungin at pauunlarin ang ating Pambansang Wika kung ang mga asignatura na itinuturo sa Filipino ay tatanggalin o papatayin?

Maliwanag sa lahat ng mga Seksyong sinipi sa itaas na lubhang pinapaboran ng Konstitusyon ang Filipino kesa sa wikang Ingles (kahit pa nga nasusulat ang batas sa nasabing wika).

Epekto o Resulta ng punyetang K-12?

Ang bagay na ito ay direktang resulta ng K-12 kurikulum na ayon sa CHED: ang dating mga “college-level general education subjects” na kung saan kabilang ang Filipino ay ililipat sa kurikulum ng K-12.

Komentaryo:

Anong katarantaduhan ito?

Bukod sa pinakamahalagang usapin ng pagkakaroon at lalo pang pagbubuo ng kaluluwa ng ating bansa, na kung saan ang wika ay isa sa pinakabatayang haligi at hindi maikakatwang pangunahing instrumento, ibig kong malaman, ano ang mangyayari sa mga guro at propesor na nagtuturo ng Filipino sa kolehiyo?

Silang mga guro at propesor na nag-aral at nagsunog ng kilay at nagpakadalubhasa sa kanilang asignatura, saan sila dadalhin? Anong mangyayari sa kanila?

Batid kaya ng mga hunghang at talipandas na mga eng-eng na nilalang sa CHED ang karimarimarim at kahindik-hindik na konsekuwensya o epekto o resulta ng kanilang estupido at tarantadong atas o regulasyon na bunsod ng kanilang kupal na memo?

Ilang daan o libong guro at propesor sa pribado at pampublikong paaralan at mga pamantasan sa buong bansa kaya ang maaapektuhan ng kanilang kawalanghiyaan?

Samantala, sinabi ni kalihim Coloma ng Malakanyang na hindi daw dapat mangamba ang mga guro na maaapektuhan ng “pagbabagong” ito bunsod ng nasabing gagong memo ng tarantadong CHED. Ang bagay daw na ito ay kinakailangan para sa “rationalization”.

Sinabi pa ng nasabing kalihim na ginagawa daw nila (ano kaya ang mga yon?) ang lahat upang hindi umabot sa mass unemployment ng mga guro at propesor ng Filipino ang pangyayaring ito.
Komentaryo:

Akala ko, yung CHED lang ang gago at tarantado, iyon pala, mas gago at mas tarantado’t mas estupido itong kalihim daw na ito.

Paano mo idedepensa o ija-justify ang kahibangang ito? Biruin mong idinedensa noong kupal na kalihim daw na yon! Anak ng teteng naman oh!

Tanong sa nasabing kalihim daw:

Una, bakit ninyo nasabi na hindi dapat mangamba ang mga guro at propesor ng apektado ng gago at tarantadong memo ng CHED ninyo? Gayong maliwanag doon na tinatanggalan na ninyo sila ng trabaho at wala naman kayong maliwanag na programa at komprehensibong proyekto para sa kanila na pininsala ng inyong kolektibong kagaguhan at kawalanghiyaan?

Ikalawa, sa espisipiko hong punto, ano ho ang ginagawa ninyo para hindi mawalan ng hanap-buhay ang mga nasabing guro at propesor?

Ikatlo: ano ho ba ang ibig ninyong sabihin o ipakahulugan sa salitang “rationalization”? Rasyonal ho ba ang tarantadong memo ng CHED? Kayo ho ba mismo ay rasyonal, gayong gago nga ang memo ng CHED ay nagawa pa ninyong depensahan? Paano ho naging o magiging rasyonal sa pangkalahatang sistema ng ating edukasyon ang pagkitil at pagpatay ninyo sa asignaturang Filipino?

Para kay kupal na Coloma at sa tarantadong CHED, ibig kong iwan sa inyo ang mga pananalita na ito ni Dr. Jose Rizal na muli ay aking sinipi buhat sa kanyang nobelang EL Filibusterismo:

“Kapag may mga uban na po akong tulad ng sa inyo at ginugunita ang nakaraan at makita kong gumawa ako alang-alang sa sarili lamang, hindi ginhawa ang magagawa’t nararapat gawin ukol sa bayang nagbigay sa akin ng lahat, ukol sa mga mamamayang tumutulong sa aking mabuhay, kapag nagkagayon po, magiging tinik sa akin ang bawat uban, at sa halip na ikaliwalhati ko’y dapat kong ikahiya.”

Pangwakas, sa lahat ng mga may kinalaman sa kababuyan, kataksilan at kawalanghiyaang ito, mga putang-ina ninyong lahat, mga hayop, mga walang utang na loob, mga dayukdok, mga taksil at linsil — SUMPAIN KAYO NG LANGIT; DUSTAIN KAYO NG KASAYSAYAN, PATAYIN NAWA KAYO NG BUONG BAYAN!!!

Jose Mario Dolor De Vega
Propesor ng Pilosopiya at Agham-Panlipunan
Unibersidad de Manila at Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.