[Statement] Pagtutol ng Task Force Sierra Madre sa Kanan hydropower project

Kaming mga kasapi ng Task Force Sierra Madre, isang samahan sa Northern Quezon (Real, Infanta at Heneral Nakar) na ang pangunahing adhikain at pananagutan ay ang pangalagaan at ipagtanggol ang Inang Kalikasan at ang kanyang mga likas na yaman ay mariing nagpapahayag ng pagtutol sa Kanan Hydropower Project ng Kanan Hydroelectric Power Corporation na sinang-ayunan ng lokal na pamahalaan ng Heneral Nakar noong Agosto, 2009.

Una sa lahat, naniniwala ang aming samahan na ang proyektong ito na magtatayo ng isang dam na may taas na 91.4 metro at haba na 206.7 metro ay di makakalikasan. Sisirain nito ang kagubatan at tubig kanlungan at maaapektuhan nito ang buong sistemang ekolohikal o ecosystem. Alam nating ang kasiraan sa taas na bahagi ng sistemang ekolohikal ay magsasanhi din ng kasiraan sa ibabang bahagi nito. Sa pagkasira ng nasa itaas kung saan ilalagay ang dam, mawawalan ng tahanan ang samu’t saring anyo ng buhay na doon ay naninirahan at sa gawing ibaba naman ay makakaranas ng kakulangan ng kakailanganing nutrisyon ang mga samu’t saring buhay namang dito ay naninirahan. Dagdag pa dito, ayon sa mga eksperto, ang mga power stations ang pinanggagalingan ng pinakamalaking porsyento ng greenhouse gases lalo na ng carbon dioxide na naiipon sa himpapawid at siyang pangunahing sanhi ng patuloy na pagtaas ng temperatura at di normal na pagbabagu-bago ng klima sa mundo na nagsasanhi naman ng pagkasira ng kalikasan at pagkasawi ng maraming buhay na masidhi nang nararanasan na sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

Pangalawa, naninindigan ang aming samahan na ang proyektong ito ay hindi para sa tunay na kaunlaran. Ang tunay na kaunlaran ay kinakailangang sustenable, ibig sabihin hindi lamang nito isinasaalang-alang ang pagtugon sa pangangailangan sa kasalukuyan kundi pati ang kapakanan at kinabukasan ng susunod na mga henerasyon. Ang pagkasira ng kapaligiran at mga likas-yaman ay hindi kailanman magdudulot ng sustenableng kaunlaran dahil nakaugat ang ating buhay at ang buhay ng mga susunod na henerasyon sa isang balanseng ekolohiya, sa malinis na kapaligiran at maayos na mga likas yaman.

Karamihan sa aming mga kasapi ng Task Force Sierra Madre ay mga magulang, mga lolo at lola na nangangarap ng magandang bukas para sa aming mga anak at mga apo at para sa lahat ng kabataan. Bukod sa natatanaw naming pagkasira ng kapaligiran at mga likas na yaman, ang walang kasiguruhang katatagan ng itatayong dam na ito ay labis na bumabagabag din sa amin. Sa nangyaring trahedya sa bansang Hapon kamakailan lamang, isang bansang may mga teknolohiyang akala natin ay may sapat na kakayahan para maiwasan ang mga ganoong trahedya, kapanga-pangamba na maranasan muli dito sa aming lugar ang naranasan naming trahedya noong Nobyembre 29, 2004. Hindi kaila sa amin na ang dam na itatayo ay malapit sa Infanta-Marikina fault line. Bagamat hindi natin ninanais, paano kung magkaroon ng malakas na paglindol? Maaaring mas malagim pa sa nangyari noong Nobyembre 29, 2004 ang trahedyang mangyayari kung sa pagkakataong iyon ay naitayo na ang dam na ito. Hindi bale na kaming marahil ay ilang taon na lamang ang nalalabing buhay. Ngunit paano ang aming mga anak at apo at mga kabataang ating tinataguriang pag-asa ng bayan?!

Ikatlo, mariin din naming inihahayag na ang proyektong ito ay hindi ginagalang ang buhay, kultura at karapatan ng mga kapatid nating katutubo. Ang sustenableng kaunlaran ay isinasaalang-alang din ang likas na ugnayan ng ekolohiya at kultura o eco-cultural landscape. Samakatuwid, ang anumang proyekto sa lugar na kung saan may mga katutubong naninirahan, napakahalaga na isinasaalang-alang nito ang kanilang buhay, kultura at karapatan. Sinasakop ng lupang pagtatayuan ng dam ang mga lupaing ninuno. Para sa mga kapatid nating katutubo, ang lupa ay buhay. Ang kanilang kultura at buhay ay nakaugat sa lupa. Kapag sinira natin ito, para na rin nating pinatay ang kanilang kultura at kinitlan sila ng buhay. Kung kaya’t kinakailangan ang kanilang malayang pagsang-ayon o free and prior informed consent sa anumang proyektong sasakupin ang kanilang lupaing ninuno. Ito ay napapaloob sa batas IPRA o Indigenous People’s Rights Act. Ayon sa mga katutubong kasapi ng Task Force Sierra Madre, walang nangyaring malayang pagsang-ayon o free and prior informed consent hinggil sa proyektong ito.

Sa pangkalahatan, binibigyang diin ng aming samahan na ang Kanan Hydropower Project na aming mariing tinututulan ay hindi makaBUHAY! Nilalagay nito sa panganib ang buhay ng mga katutubo at ng lahat ng mamamayan at samu’t saring buhay na naninirahan sa mga bayan ng Real, Infanta at Heneral Nakar at maging ng mga karatig na bayan.

Ang lahat ay magkakaugnay. Ang anumang gagawin natin sa isang bahagi ng Kalikasan ay makakaapekto sa pangkabuuan. Ang pagsira sa isang bahagi ay pagkasira ng kabuuan. Ang pangangalaga at pagpapanatili ng kagandahan at buhay sa isang bahagi ay pangangalaga at pagpapanatili ng kagandahan at buhay ng kabuuan…

TUTULAN ANG KANAN HYDROPOWER PROJECT!

PANGALAGAAN AT IPAGTANGGOL ANG BUHAY NG
INANG KALIKASAN AT NG SAMU’T SARING BUHAY!

ITAGUYOD ANG TUNAY AT SUSTENABLENG KAUNLARAN AT BIGYANG SEGURIDAD ANG BUHAY AT KINABUKASAN NG MGA SUSUNOD NA HENERASYON!

IGALANG ANG BUHAY, KULTURA AT KARAPATAN NG MGA KAPATID NATING KATUTUBO!

IGALANG, PANGALAGAAN AT KALINGAIN ANG BUHAY NA HANDOG NG DIYOS SA SANGKATAUHAN AT SA BUONG SANGKALIKASAN!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.