[Tula] Pandemya -Tula Ni Pinong

Tumigil ang mundo
At natakot ang lahat
Nawalan ng halaga ang pera
Ang kapangyarihan ay nawalan ng pangil
Ang mga armas ay nawalan ng silbi para mangikil
At naningil ang mundo
Pilit nating pinakitunguhan ang moralidad na tila matagal na ring namamahay sa ating tahanan, hindi lamang natin napapansin
Alam nito ang bawat sulok ng ating bahay
Ang bawat lamok at gagambang kasama nyang nanirahan sa agiw
At ang mga librong nagtuturo at naghuhubog sa kawastuhan at pagpapakatao
Napapagpagan na ng alikabok at binabasa
Sa pagkainip
Sa pagkasawa sa paglalaro ng baraha
Ng pera
Ng barya
Na nawalan ng halaga
Panahon ng takot
Sa sakit na walang gamot
Naghari ang mga ibon
Nakakapaglaro na sila sa mga kalsada
Tuka rito tuka roon
Talon dito talon duon
Wala na ang mga namamasadang gumagambala sa kanila
Wala na ang nakakalasong usok na paboritong langhapin ng mga tao
Ang alulong ng aso sa gabi
Ay banta ng panibagong biktima
At natuto tayong magdasal
Mangumpisal
Magnilay…
– Tula Ni Pinong
Abirl 10, 2020 –

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.