Tag Archives: CPR

[Statement] Isulong ang Karapatang Pantao, Bagong Pulitika, Bagong Ekonomiya, Bagong Sistema -FDC/PAHRA/KonTRAPOrk

Pahayag sa Okasyon ng 2014 State of the Nation Address (SONA) ni Presidente Benigno Aquin0 III.

Isulong ang Karapatang Pantao, Bagong Pulitika, Bagong Ekonomiya, Bagong Sistema
Bulok at Huwad ang “Tuwid na Daan”

SONA 2014. Photo by FDC

SONA 2014. Photo by FDC

Muling nagigising ang buong bayan samapanlinlang na panunungkulan ng gobyernong Aquino. Bulok at huwad ang “Tuwid na Daan.”Bigo ang masang Pilipinong makaahon mula sa gutom at kahirapan.Mula kay Cory na nangako ng tunay na demokrasya pagkabagsak ng diktadura,walang natupad sa mga pangako ng lahat ng mga administrasyong umupo sa Malacañang.Nananatiling pangarap ang pagtatamo ng kaginhawaan at katarungang panlipunan na nagtutulak sa mamamayan upang paigtingin ang pakikibaka para sa tunay na pagbabago sa pulitika, ekonomiya at sistemang panlipunan.

Ang Pangulong Noynoy (PNoy) na mismo ang sumira sa kanyang “Social Contract” sa taumbayan. Nabugok ang pangakong mabilis na pagpapatupad ng hustisya, trabaho para sa lahat at mga serbisyong panlipunan na magpapalaya sa madla mula sa kahirapan at inekwalidad. Umaalingasaw ngayon ang gobyerno sa iskandalo ng pangungulimbat at pandarambong sa pera ng bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Nitong huli, sa deklarasyon nitong ilegal ang Disbursement Acceleration Program (DAP) ni Aquino at Abad, ang Korte Suprema na ang naglantad sa tunay na anyo ng administrasyong Aquino bilang bulok, abusado, elitista at trapo.

Walang makabuluhang reporma at kaginhawaang natamo ang sambayanan sa ilalim ng gobyernong Aquino. Pinapasasaan ng iilan ang ekonomiya, bagsak ang mga sektor ng agrikultura at industriya, kakaunti ang mapagkukunan ng trabaho at kabuhayan, palpak ang reporma sa agraryo, laganap ang kagutuman at kahirapan, matindi ang inekwalidad, tumitingkad ang imperyalistang panghihimasok sa bansa, patuloy ang karahasan at paglabag sa karapatangpantao, lumalala ang pagkasira ng kalikasanat krisis sa klima. Ang epekto ng lahat ng ito ay lalong pinabigat ng malawakan at iskandalosong pandarambong sa pera ng bayan dulot ng grabeng katiwalian sa lahat ng antas ng pamahalaan.

Itinuloy ang Mapang-aping Neoliberal naKalakaran, Ekonomiya’yPinapakinabangan ng Iilan,
Karapatang Pantao ay Tinatamaan

Patuloy naibinukas ng administrasyong Aquino ang ekonomiya ng bansa sa kontrol ng mga dambuhalang korporasyon na ang pangunahing layunin ay pagkakitaan ng husto ang pagbebenta ng mga produkto at serbisyo sa mamamayan. Limampu’t pito (57) pang proyekto ang nakasalang sa programang Public-Private Partnership at kasama rito ang sektor ng serbisyo sa tubig, kuryente at transportasyon. Kaya, lumalago raw ang ekonomiyapero abot-langitang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa tubig, kuryente, kalusugan, edukasyon at pampublikong transportasyon. Samantala, sagad-lupa ang sweldo at laganap ang kontraktwalisasyon at kawalan ng trabaho.At dahil nakaasa sa mga malalaking pribadong korporasyon, hanggang ngayon ay hindi naglalaan si PNoy ng sapat na pondo para sa mga pinsala sa buhay at kabuhayan ng mamamayang biktima ng mga kalamidad na tulad ng superbagyong Yolanda.

Sa halip na paunlarin ang sektor ng industriya at agrikultura na pangunahing nagpapa-usbong ng bago o dagdag na yaman at trabaho, tila umaasa na lang ang administrasyong Aquino sa pagdagsa ng mga call centers, sa bilyun-bilyong dolyar na padala ng mga Overseas Filipino Worker (OFW) at sa paulit-ulit na pangungutang upangtakpan ang kakapusan nito sa pera para sa taunang pambansang budget.Kaya, mula 2010 hanggang 2013, lumobo ng 20.41 porsyento at umabot sa P7.5 trilyon ang utang ng Pilipinas. Ang perang inutang, kasama ang buwis ng mamamayan, bukod sa ipinambayad sa mga dating utang na hindi napakinabangan ng bayan, ay ginamit pang pangsuhol at ninakaw ng mga tiwaling opisyaltulad ng nangyari sa pamamagitan ng DAP at ni Napoles.Kakarampot at tira-tirang pondo ang napupunta para sa mga serbisyong panlipunan at pang-ekonomiya. Nitong huli, sa halip na manindigan ang administrasyong Aquino na kanselahin ang napakabigat na utang ng Pilipinas para sana ibuhos ang pampublikong pondo para sa rehabilitasyon ng mga sinalanta ni Yolanda, nangutang itong muli ng halos US$ 2 bilyon para sa mga proyektong hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ng mga biktima ng superbagyo.

Sinasalamin ng mga opisyal na datos ang mapait na katotohanang hinaharap ng mga mamamayan:

• Lugmok ang sektor ng agrikultura dahil sa kawalan ng suporta mula sa gobyerno. Ang kalagayang ito ay lalong pinalalala ng ampaw na pagpapatupad ng repormang agraryo at kawalan ng prayoridad sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-adaptasyon sa tumitinding epekto ng pagbabago ng klima (climate change). Nitong 2013, tinamo ng sektor ng agrikultura ang tinatayang 74 porsyento ng kabuoang pinsalang idinulot ng mga kalamidad. Mahigit 600,000 ektaryang sakahan ang nasirasapananalasa lang ng bagyong Yolanda. Hindi langkabuhayan ng mga magsasaka ang nawawasak, nanganganib din ang seguridad sa pagkain ng mamamayan.

• Tinatayang dalawa (2) sa bawat sampung mag-anak o 30 milyong katao ang mahirap batay sa sukatan ng gobyerno na kinakailangan ng P16,841 taunang sahod para matustusan ng pamilya ang mga pangangailangan nito (poverty threshold). Napakababa na ng sukatang ito. Iginigiit ng Partido ng Manggagawa na kailangan ngayon ang P1,200 arawang sweldo para mabuhay ng sapat at may dignidad ang bawat pamilyang Pilipino. Samantala, walang trabaho ang apat (4) sa bawat 10 Pilipinong kabilang sa lakas-paggawa at mahigit pitong (7) milyon ang underemployed. Umabot na sa 2.2 milyon noong 2012 ang nakipagsapalaran sa labas ng bansa, na nadagdagan pa ng 157,681 OFW mula Enero hanggang Marso nitong taon.

• Papatindi ang inekwalidad sa ating lipunan. Napunta ang 60 porsyentong paglago sa ekonomiya noong 2013 sa iilang pamilyang bumubuo ng 15 porsyento ng buong populasyon ng Pilipinas. Kumikita ang mayayamang pamilyang ito ng mahigit sa 10 beses ng halaga ng poverty threshold.

• Nananatiling lubhang mababa sa itinakdangpandaigdigang pamantayan ang pondong inilalaan para sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan (6 porsyento ng GNP dapat para sa edukasyon at 5 porsyento ng GDP para sa kalusugan).Kaya,nanatiling 60 porsyento lamang ng kababayan natin ang nakakatapos sa mataas na paaralan at mahigit 50 porsyento ng gastos sa serbisyong pangkalusugan ay nanggagaling sa bulsa ng mamamayan.

• Itinuloy at pinalawak pa ni PNoy ang Pantawid Pamilyang Pilipino (4Ps o CCT) ni Arroyo upang diumano’y makatapos sa mataas na paaralan ang mga batang kasama sa programang ito. Maliban sainutang ang pondo para rito, nagtipid na naman ang gobyerno sa halip na magtakda ng porsyento mula sa GDP na sasapat para palakasin ang kapasidad ng mamamayan na makaahon sa kahirapan. Wala rin garantiyang makakahanap ng trabaho at matatag nakabuhayan ang mga pamilyang umaasa rito.

Hindi lang karapatan sa buhay na may dignidad ang nilalabag ng administrasyong Aquino, laganap pa rin ang pagyurak sa karapatang sibil at pulitikal.

• Tatlong taong pinaghirapan ng mga organisasyong nagtataguyod ng karapatang pantao ang National Human Rights Action Plan ngunit ibinasura ito ng pamahalaanat hindi sinuportahan ng Commission on Human Rights.
• Naipasa ang batas naAnti-Enforced or Involuntary Disappearance noong 2012 ngunit umaabot na sa 27 ang desaparecidos sa panahon ni PNoy.
• Naipasa angAnti-Torture Law noong 2010 ngunit patuloy ang mga insidente nito. Sa kalahatian pa lamang ng taong 2014 , 40 na ang torure cases sa Region IV pa lamang kasama ang 26 na biktima ng “Wheel of Torture” sa Laguna
• Mayroong batas para sa kumpensasyon ng mga biktima ng Martial Law ni Marcos ngunit ang itinalaga sa pamunuan ng Compensation Board ay isang heneral mula sa kapulisan at wala ring suporta ang gobyerno para sa pag-aasikaso ng mga kaso at dokumentasyon ng mga biktima.
• Hindibababa sa 10 ang mga Human Rights Defenders na nagtataguyod sa yaman ng kalikasan kasama na ang lumalaban sa malawakan at mapanirang pagmimina ang pinatay, kasama dito ang mga katutubo at mga misyonaryo ng simbahan

Mga Proyekto at Planong Itinago sa Publiko

Una, palihim na pumasok sa negosasyon at pinirmahan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na nagbigay ng legal na permiso para sa itayo sa buong Pilipinasang base militar ng mga Amerikano. Ito ay taliwas sa nakasaad sa Saligang Batas/Konstitusyon na nagbabawal sa pananatili sa bansa ng mga banyagang tropang militar at sa pagdadala at paggamit dito ng kanilang mga armas o sandatang pangdigma at nukleyar.

Ikalawa, walang kamalay-malay ang publiko at maging ang Kongreso sa Disbursement Acceleration Program (DAP) na naglipat ng budgetng bayan mula sa dapat nitong alokasyon papunta sa ibang proyektong piniling pondohan ni PNoy, kasama na ang sinasabing isinuhol sa mga Kongresista para patalsikin ang dating punong mahistrado ng Korte Suprema.

Sa parehong pagkakataon, walang naganap na konsultasyon sa publiko kahit ang mga isyung ito ay may kinalaman sa pangkalahatang interes ng mamamayan. Maliwanag angpanloloko at pang-aabuso sa kapangyarihan.Ano pa kaya ang mabahong bombang itinatago ng administrasyong Aquino na bigla na lamang sasambulat sa kaawa-kaawang masang Pilipino?

Tama na, Sobra na ang Apat na Taong Huwad na “Tuwid na Daan”

Gumigising na ang mamamayan mula sa mahabang panahong panloloko ng mga ilusyong ibinenta ng mahusay na propaganda ni PNoy. Bistado na ang mga kasinungalingan at buladas. Sapat na ang apat na taong pagtitimpi, paninimbang at pag-asa sa mapagkunwaring ginintuang itlog ng “pagbabago.” Penoy pala, bugok at huwad.

Tuluyan nang iwaksi ang mga ilusyon. Panahon na ng pagbangon, pagkilos at pakikipagtuos. Walang maasahang manunubos kundi ang sama-samang pagkilos ng mamamayan upang muling angkinin angkatarungan, kalayaan at kaginhawaan para sa lahat.

Isulong ang bagong pulitika, bagong ekonomiya, bagong sistema!
Itakwil ang elitista, tiwali at trapong Gobyernong Aquino!
28 Hulyo 2014

Para sa Ugnayan: Don Pangan, Media Liaison Coordinator, +63932 872 6168

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[In the news] Voter gets pre-shaded ballot -RAPPLER.com

Voter gets pre-shaded ballot
By Patricia Evangelista, RAPPLER.com
May 13,2013

rappler_logoMANILA, Philippines – A first-time voter received his ballot with votes already blacked out.

“I saw it was filled out already,” said Raymond Ramirez of Bataan, Sta. Mesa in Manila. “It looks like there’s cheating. I wish they were fair so there are no problems,” he said in Filipino.

Ramirez voted in precinct 582 of Padre Burgos Elementary School, where mayoral candidate and former President Joseph Estrada cast his vote this morning. Over 13,000 are registered to vote.

Ramirez returned his ballot and was told as an explanation that it was probably a sample ballot.

Read full article @www.rappler.com

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[In the news] Activist youth leader bares alleged military surveillance, harassment -InterAksyon.com

Activist youth leader bares alleged military surveillance, harassment
InterAksyon.com
May 4, 2013

InterAksyon logo2MANILA, Philippines — The chairman of the activist youth group Anakbayan has raised the alarm over what he said were “several incidents of suspected military surveillance and harassment against me.”

In a blog entry in the Philippine Online Chronicles, Vencer Crisostomo said he was preparing to leave his Quezon City home to join Labor Day protests on May 1 when, “at around 9 in the morning, a neighbor reported that a blue van was spotted slowing down in front of our house … seemingly doing surveillance.”

“At least four men were inside the van. (The neighbor) said that at least one wore camouflage pants and military jackets were hanging at the back of the van, visible through the rearview mirror,” he added.

Crisostomo said the neighbor reported the van to security guards of their housing village who confirmed that the driver “identified himself as MSgt Federico Sagun Tambacao, Jr. and presented an military ID card.”

Read full article @interaksyon.com

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Statement] Corporate Rights vs Labor Rights – Can we handle it with care? -DEU

Corporate Rights vs Labor Rights – Can we handle it with care?

by DEU

Onthe matter of Digitel/PLDT’s conduct of its corporate rights

1. On Redundacy issue

DEU copyLets start on Mr. Pangan clarification where he said, “For one thing PLDT and its subsidiaries or affilliate companies have actually hired 388 employees from Digitel as regular, not contractual employees” …. this is something commendable but what he does not say is that Digitel employees need to apply for Early Retirement Program before they can be rehired. WHY NOT JUST LATERRALLY TRANSFER to PLDT subsidiaries and affilliates if there is no catch?

But there is a catch—they are contractual not regular, signing three months or six months contracts if they pass through the tedious ‘re-hire’ process.

We, the remaining 95 DEU members very well know that the job we hold still exists, contrary to the claims of Mr. Pangan… thats why we did not resign or apply for ERP. In fact even before March 15, the supposed last day of effectivity of redundancy, newly hired and rehired workers more than our number are already working with us side by side.

We challenge the Digitel PLDT to allow the DOLE and other pertinent institutions to conduct an investigation and what they see would be proof enough.

2. On the issue of end-of-life of Digitel facilities.

In connection to the issue of end life stage. If we will talk of the backbone maybe yes, but is this not the same backbone that Suncellular uses? This claim is questionable since there are areas, especially in Luzon where there are no PLDT facilities only Digitel’s. Will the company lay down new facilities or utilize what is there?

Second, if we talk about the Digitel lines from cabinet boxes to the consumers, the lines are very alive, and these are the jobs that belongs to us and what we have been doing for the past two decades.

We may agree that retiring the backbone of Digitel by its present owner (PLDT) is a company prerogative for it maybe be more economical to tap and use the PLDT backbone than to replace the old Digitel facility.

Nevertheless, the present owner of Digitel is duty bound to fulfill the terms under the franchising/ licensing agreement drawn up with the National Telecommunication Commission (NTC) that will expire on 2024. They must ensure that the facilities are still operational for a period of thirty years.

Again we are calling the Congress or the Senate – the only authorized body for issuing the franchise license to look into this concern.

3. No dispersal

Let the facts speak for themselves:

On April 21, Sunday, at 3am in the morning, while the street lights and the building lights were turned off, thirty workers who were then at the picket line,some of whom were sleeping, were rudely awakened by security forces who were tapping their shields with truncheon and sticks, hurrying to come between the picket area and the front of the building.

The security forces were a hundred in number ,armed with pliers and cutters,cutting down their makeshift structures to ward off the elements. The head of the group,Mr. Morato gave the workers two minutes to call on anyone who can help and did not even wait for the end of his two minutes before he proceeded to demolish the protesters make shift structures. After tearing down the makeshift structures, the guards threw out the materials by the sidewalk.

There was no order shown to justify the action of the security forces nor a semblance of negotation. Only power-tripping. The PLDT management did not treat them as workers with a labor dispute, but as criminals and lepers – only good enough to be driven away and hauled to jail.

If this was not enough, the three week old protest camp, now by the sidewalk is continously harrassed and intimidated by MACEA (Makati Commercial Estate Association ) headed by OIC Ed insisting that the pedestrian rails is ‘private property’ as well as the trees. From Day 1 PLDT has only showered the workers with intimidation, harrasment, and physical force. So much for improving lives.

4. On the issue of dealing with workers constitutionally guarranteed rights.

The line must be drawn in line with the government liberalization policy –it is not totally free of parameters, the parameters are set by law.

Just like management prerogatives – it has limitations when it goes contrary against the workers rights, like in this case .

We call on Digitel/PLDT not to ram your business prerogative down our throat especially if it will compromise or water down our constitutionally guaranteed right to security of tenure, to union and to bargain collectively.

The Supreme Court clearly DECIDED that DEU is Correct and the Digitel now owned by PLDT is wrong, not only wrong the Supreme Court further found Digitel of guilty of Unfair Labor Practice not for only one count but for three counts.

Deal with us with respect. You do not deserve more respect and us less just because you have money,influence and resources and we have not one-tenth of your net worth.

Are we asking for too much? We have recieved favorable decisions every step of the legal ladder yet you continue to squirm out of your obligation and duty to implement the Supreme Court decision.

But by just simply alleging that no more bargaining unit because Digitel PLDT had already “redundated” all its employee then rehired those who submit before you as “regular”. Why rehire those who already retired? Why not absorb us that still want to work? What the heck? For once, Digitel/PLDT heed and uphold our rights!

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[People] Revenge ,forgiveness and making peace by Fr. Shay Cullen

Revenge ,forgiveness and making peace
by Fr. Shay Cullen

325-fr-shay-cullenThe terrible crimes we witness against women and children, bombings against the innocent people in Boston, Iraq, Syria and elsewhere cause us to feel not only pity, but compassion with the victims and their families. Many people feel anger that cries out for revenge and vengeance. The perpetrators are acting out of the same desire for revenge against the perceived injustice and crimes they experienced. One act of revenge calls for another in retaliation. It becomes a sickening and maddening cycle of violence, one attack followed by another that seems to go on without end. In this Tsunami of hate and revenge seeking, peace doesn’t have a chance. In the Philippines this cycle of hatred between warning factions needs a new approach. Killings of social workers,justice advocates, and community organizers, branded as enemy combatants must stop. Rebels with or without a cause must review their positions and end revenge killings and make peace.

Revenge or “Honor” killings are a horrific crimes and is increasing around the world especially in the United Kingdom 47 percent increase in 2011. Family “Honor”, is difficult to define, but for some it is a family’s prestige, worth, and status. To violate that “honor” ,in there misguided view , damages the family name and the value of the members. The member who “betrays’ the family is the enemy. This leads to mutilation,abuse and the murder of daughters by their own families.

So too in the wider world where one religious sect or political rebel group, like a family, it feels its “honor”, sacred identity and cause for national honor and sovereignty is being lost by the betrayal by government or another group and wages violent resistance. In the name of survival,they call for continued military action, revenge and in some places a holy .

The Syrian protests began two years ago as a result of a terrible revenge attack by government forces against teenage boys. Their crime was to spray paint graffiti slogans on their school walls calling for an end to the government of President Bashar al-Assad. The government retaliated revengefully against the children with terrible vengeance and severe violence. They arrested them and subjected them to brutal torture and execution. This sparked the street protests that led to further repression and ignited the civil war that is still raging. An estimated 70,000 have been killed and 2 million are refugees in neighboring countries. Revenge seeking has now escalated into a sectarian civil war.

In the Philippines ,dialog ,negotiation is under way with the Muslim Communities but the longest running communist rebel group ,the national People’s Ary(NPA) is as yet in conflict with the government. More must be done to make peace.

There are those voices of moderation that call for an end to violence and say that peace can only be found through forgiveness and amnesty. While these virtues and acts of mercy,understanding and forgiveness are essential to peace something is still missing.

The most essential need of all is social and personal justice. Anyone of us who have been hurt ,deprived or wronged feels it as a blow against one’s dignity and self worth and value as a human person. We naturally desire and long for that wrong to be righted. A group or nation that has suffered injustice desires that a wrong be righted, the pain, emotional or physical, must be acknowledged,apologized for and victims compensated, justice must be guaranteed to be done,only then is peace possible.

When it is proven that there has been injustice,then Justice demands the person or group who did the hurtful act must accept guilt, repent, and receive a just punishment for the crime committed and make restitution. Compromises many have to be made ,but not with the granting of basic justice.

However, the complaint and demand in all cases must be proven to be true, right, and proper. Not a fake contrived complaint that is for personal monetary gain. Those complainants making false money-seeking demands are abusing justice for self-enrichment.

Without real justice for proven wrongdoing peace and reconciliation, mutual respect and happy coexistence will not come to be. The warring parties have to end hostilities, stop the cycle of revenge with a cease fire and move to a non-violent sage of discussion and mediation by neutral respected third parties. This ought to focus on the causes of injustice and seek ways to put it right. Later, when justice is restored, then there can be forgiveness. It’s the only way to restore true honor in the family of nations and communities and bring about peaceful coexistence.

(Fr. Shay’s columns are published in The Manila Times, in publications in Ireland, the UK, Hong Kong, and on-line.)

Email: shaycullen@preda.org; http://www.predafairtrade.net

Need Help? Contact: predainfo@preda.org

Privacy Policy:

We will never share, sell, or rent individual personal information with anyone without your advance permission or unless ordered by a court of law. Information submitted to us is only available to employees managing this information for purposes of contacting you or sending you emails based on your request for information and to contracted service providers for purposes of providing services relating to our communications with you.

Physical Address:

CONTACT US:

PREDA Foundation, Inc.
P.O Box 68
Olongapo City 2200

Preda Main Center
Upper Kalaklan, Subic Bay
Olongapo City 2200 Philippines

Information Officer: emmanueldrewery@preda.org

TO SUPPORT THE WORK OF PREDA you may freely pass on the article or republish and send a donation via mail or PAYPAL at our website http://www.preda.org or through the Columban Missionary Society.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Blog] To the Filipino Electorate by Rod Rivera

To the Filipino Electorate
By Rod Rivera, DEKONZTRUKTSCHON
May 1, 2013

rodYou are empowered by the Philippine Constitution, under democratic principles, to run to any position you might like in the Government. Otherwise, you are empowered to put into positions of power anyone you might like among the candidates this coming election. Your vote is your power to change people in the government and to bring change to this country.

In this election, every candidate would like to win your favor. But the election is not like facebook post, that you could click because you feel good with it. Every election time, you will hear vote wisely. Wisely is not a candidate, if he is he would have won the change we all wanted.

You want this country to progress, to be back as an economic leader in Asia, to eradicate poverty, to have peace and justice, to be glorious and looked upon by other nations. Yet you keep on entrusting governance to those whose hearts are callous and whose minds are impiously corrupt.

Read full article @rodrigo75.wordpress.com

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Urgent Appeal] Harassment of Protesting Workers of a Telecommunications Company -TFDP

Urgent Appeal
May 2, 2013

(PHILIPPINES) Harassment of Protesting Workers of a Telecommunications Company

ISSUES: Harassment and Intimidation; Unfair Labor Practice; Human Rights Defenders; Freedom of Expression and Right to Organize

Dear friends,

TFDP logo smallThe Task Force Detainees of the Philippines (TFDP) is forwarding to you an appeal regarding the harassment and intimidation against leaders and members of the Digitel Employees Union currently on labor strike, and is seeking your help to anticipate possible violence that may occur due to their continuous protest actions.

If you wish to make any inquiries please contact the Research, Documentation and Information Program of TFDP at: 45 St. Mary Street, Cubao, Quezon City, Philippines 1109; or call: +632 4378054, or visit http://digitelemployeesunion.wordpress.com/, for further details.
______________________________________________________________

Case Title: Harassment of Digitel Workers
Case: Harassment
Name of Victim: Digitel Employees Union headed by Mr. Alan Licardo — President
Date of Incident: April 27, 2013
Place of Incident: at the grounds of Ramon Cojuangco building (PLDT), Makati City
Alleged Perpetrators: Makati Commercial Estate Association (MACEA) personnel led by Mr. Eduardo Balagot
Motive: Alleged Obstruction produced by the camp-out/protest actions of workers

Account of the Incident:

Digitel Workers are being harassed by personnel ofthe Makati Commercial Estate Association (MACEA), during their picket protest and camp-out outside the Ramon Cojuangco building located within Legaspi and Salcedo Village.

On April 27, 2013 at 10:00am, police officer Dexter Castor along with two other police inspected the area where the picket line is installed by the Digitel Employees Union (DEU) along Makati Avenue. During that time, there were several union members undergoing hunger strike to express their grievances to the management of Digitel Telecommunications Philippines Inc. Moments later, two police patrol cars parked near the camp-out area. Later on the police left the place.

At 10:05am, personnel from the Makati Public Safety Authority (MAPSA) went to the site apparently checking the peace and order situation in the area. Since the workers were conducting the protest peacefully and orderly, they left the scene.

After twenty minutes, personnel from the Infra security agency came and presented a written order from MACEA. The directive stated that workers must remove their installed streamers and posters, and must immediately vacate the place. The order was relayed and presented by Mr. Eduardo Balagot, officer-in-charge of the MACEA. With him were five security personnel namely: 1) Agapito J.Z.; 2) Avina R.R.; 3) Novaza J.G.; 4) Lambayong R.G.; and, 5) name unidentified.

The workers negotiated with the said persons from 10:50am to 11:20am. During their dialogue workers told them not to remove their campaign materials and asserted their right to freedom of expression and assembly.

At this point a heated argument took place. The supposed negotiation became confrontational. Mr. Balagot told the workers that ‘if you want this to be forceful, then we will.’ The MACEA personnel started to remove the streamers and placards while some police seemingly acted only as onlookers. To avoid violence, the workers conceded and chose not to fight back against the MACEA personnel.

According to the workers, this is not the only encounter where they were harassed and intimidated. On April 21, 2013, at 3:00am, around 100 security personnel of the building pushed them away from their camp to the sidewalk.

The workers are currently confronting the latest move of Digitel for its supposed ‘permanent closure’, but allowing integration with Philippine Long Distance Telephone company (PLDT). On January 21, 2013, the Supreme Court already issued its decision with finality, that it has affirmed the directives of the Secretary of the Department of Labor and Employment (DOLE) and the National Labor Relations Commission as follows; 1) For Digitel to commence a collective bargaining with the DEU; 2) Reinstate affected workers with full back wages; 3)Pay each affected employees P10,000 moral damages and P5,000 exemplary damages for finding Digitel guilty of unfair labor practice such as: a) The closure of its affiliate Digiserve and replaced it with i-tech; b) dismissal of employees mostly union members and officers; and, c) in violation of the Assumption Jurisdiction order.

At present, Digitel Telecommunications Philippines Inc. made a manifestation before DOLE Secretary’s office that it will not negotiate as the court’s decision has already been superseded by supposed turn of events—closure and integration of operations to PLDT.

Suggested Action:

A. Call upon competent authorities to intervene, observe, uphold and carry out the earlier decision of the Supreme Court and DOLE in favor of the workers represented by the DEU;
B. Facilitate a dialogue between the Digitel management and the labor union to come up with an acceptable and justifiable resolution of the case;
C. To provide immediate protection of the DEU leaders and members against possible physical and emotional harm;
D. Guarantee the means for the victims to express and act freely in conformity with the bill of rights and freedoms stated in the Philippine Constitution;
E. Guarantee the respect of human rights and the fundamental freedoms in accordance with international human rights standards.

Please send your letters to:

1. His Excellency Benigno Simeon Aquino III
President
Republic of the Philippines
Malacanang Palace
JP Laurel Street, San Miguel
Manila 1005
Philippines
Fax: +63 2 736 1010
Tel: +63 2 735 6201 / 564 1451 to 80
Email: corres@op.gov.ph /opnet@ops.gov.ph

2. Secretary Rosalinda Dimapilis-Baldoz
Department of Labor and Employment (DOLE)
Building, Muralla Wing cor. General Luna St., Intramuros,
City of Manila, 1002
Philippines
Tel No: 527-3000 loc. 701, 703, 704, 706, 707
Fax No: 336-8182
Email: secrdb@dole.gov.ph

3. Chairperson Loretta Ann P. Rosales
Commission on Human Rights (CHR)
SAAC Bldg., Commonwealth Avenue
U.P. Complex, Diliman
Quezon City
Philippines
Tel: +63 2 928 5655, +63 2 926 6188
Fax: +63 2929 0102
Email: rosales.chr@gmail.com

4. Police Director General Alan LA Madrid Purisima
Chief, Philippine National Police
Camp General Rafael Crame
Quezon City, Philippines
Fax: +63 2 724 8763/ +63 2 723 0401
Tel: + 63 2 726 4361/4366/8763
Email: feedback@pnp.gov.ph

5. Mr. David Balangue
President, Makati Commercial Estate Association (MACEA)
Legaspi Tower 100
Makati City
Philippines
Tel: 8103395

6. Bureau for Workers’ Activities
International Labor Organization (ILO)
Tel: +41 22 799 70 21
Fax: +41 22 799 65 70
Website: http://www.ilo.org/actrav
Email: actrav@ilo.org

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Press Release] KAMP joins Labor Day rally to demand jobs and living wage for informal labor

KAMP joins Labor Day rally to demand jobs and living wage for informal labor

KAMPThe Kampanya para sa Makataong Pamumuhay (KAMP) joined NAGKAISA! – the broadest labor coalition in the Philippines to date – to celebrate Labor Day yesterday. KAMP leaders and members assembled at the PLDT Bldg. along España Ave., Manila and marched to Mendiola.

Side-by-side NAGKAISA’s demand for job and employment security and labor rights for formal labor, “KAMP is pushing for employment facilitation at the local level, employment guarantees and employment generation. These are the demands of the vulnerable sectors of labor – the unemployed, underemployed, and unpaid family workers estimated to be 60% to 70% of the labor force,” explained KAMP Head Convenor Ana Maria R. Nemenzo.

“Workers in the informal sector need protection from government. That is why, besides jobs and a living wage, KAMP is also pushing for universal health care, and decent and affordable housing for the poor and marginalized,” Ms. Nemenzo added.

The activity is a start of KAMP’s campaign to push for policies and legislations versus “jobless growth” and poverty that continue to persist, firmly demonstrating that the conditional cash transfer is not sufficient. KAMP wants the government to develop and implement an economic strategy that prioritizes production for domestic needs and consumption, and at the same time is anchored on sound and equitable agricultural and industrial development to generate more jobs for the country’s growing labor force.

PRESS RELEASE
Kampanya para sa Makataong Pamumuhay (KAMP)
1 May 2013

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Statement] DEU Officers and Members soon to jail…to silence them and hide the truth!

DEU Officers and Members soon to jail…to silence them and hide the truth!

DEU copySome officers and members of the Digitel Employees Union (DEU) received summons from Makati RTC wherein they were each filed cases of illegal occupancy or trespassing. The said subpoenas were sent to their respective homes and received by their families.

Is this another wicked scheme by the PLDT/DIGITEL Management to cover up and hide something? Just like covering the DEU Protest Center with tall security guards and a big bus? This kind of attack to the members of DEU just goes to show the management’s disrespect of every worker’s rights, disrespect of human rights and disrespect of the Philippine Law. How could someone seek justice, when that someone doesn’t respect justice?

Is the management above the law? The Supreme Court Decision WITH FINALITY (G.R.No.184903-04, January 21, 2013) and the Department of Labor and Employment Order BE ENFORCED (Writ of Execution, March 20, 2013), stated therein to commence Collective Bargaining Agreement and Back to Work in favor of DEU.

In support of the DEU’s protest that started last April 10 and hunger strike that started last April 16, Mama Au, mother of a DEU member said,” I salute you, principled and brave men! I am sure that a thousand fold families of labor unions and workers are praying for your success in your great battle.”

Families of each DEU member are updated of what has been happening at the picket line and they fully support their love ones. They know the TRUTH and they understand what the DEU is fighting for is RIGHT.

God bless the righteous!J

Member of Manggagawa para sa Kalayaan ng Bayan (MAKABAYAN)
22-A Domingo Guevara Street, Highway Hills, Mandaluyong City
Telefax: (632) 717 3262 Blogsite: http://digitelemployeesunion.wordpress.com

DIGITEL EMPLOYEES UNION [DEU]
PRESS STATEMENT
April 17, 2013
REFERENCES: Allan Licardo – Union President – 09225375689
Fritz Alzuelo – Union Vice President – 09228958758
Picket Direct Landline – 345 5991

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Event/Campaign] Tao Muna-Hindi Mina! campaign

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

WHAT IS TAO MUNA-HINDI MINA! CAMPAIGN?

Members of Civil Society, Faith based organizations and Human Rights Defenders working against destructive mining in the country are launching a campaign dubbed “TAO MUNA HINDI MINA!”. It is a campaign to assert that government as duty bearer should uphold human rights and protect the environment, and should conduct its affairs consistent with human rights standards and principles.

The campaign will be highlighted by a 10 point Human Rights Agenda on Mining which will be popularized online and offline in order to generate the broadest possible support and endorsement by different sectors at the national and local levels.

This will also complement our advocacy for the enactment of the Alternative Minerals Management bill and the scrapping of the Philippine Mining Act of 1995 among the candidates and the voting public especially during the election campaign period this April.

We will be holding a nationally coordinated symbolic action on April 23 coined Tao Muna Hindi Mina-Miting de Avance for the 10 point HR Agenda on Mining to make it appropriate in time for the election and the earth day commemoration as well.

We invite everyone to join us in this campaign by affixing your signature for official endorsement of the 10 point HR Agenda on Mining.

The 10 point HR Agenda on Mining will also be used to raise awareness in the mining affected areas as voter’s platform to register the peoples’ aspiration for candidates to reckon with.

10 POINT HUMAN RIGHTS AGENDA ON MINING

Mining has been in the national agenda for more than a decade. The assumption into office of PNoy gave hope for a policy change in mining. Unfortunately, government continues to aggressively promote mining as revenue-generating industry despite continued and widespread protests by mining-affected communities as well as civil society.

The State has the fundamental obligation to respect, protect and fulfill human rights not only for the current generation but for future generations. These trinitarian obligations govern the conduct of the State in relation to its peoples and it is by these that States are weighed and judged for their sins of commission and omission.

As the electoral campaign period provides an opportunity to propagate the peoples issues and concerns on Mining; human rights, environmental, indigenous peoples and women’s’ groups have come together and developed a 10 Point Human Rights Agenda on Mining. It is a platform to unite all anti-mining groups and individuals during the electoral period. It is an agenda to challenge all candidates to take up and respond to the call for an end to large-scale mining.

1. SCRAP Mining Act of 1995! Enact AMMB.
2. Stop large scale mining.
3. Respect protect fulfill IP Rights, to self determination (FPIC).
4. Protect women human rights defenders and IP women in mining areas.
5. Stop exploitation of workers in Mining Sites.
6. Protect our environment and right to safe sound and balance ecology.
7. Stop killings! Protect human rights defenders!
8. Stop displacement of rural folks. Protect the right to food, water, housing and access to means of subsistence.
9. Stop militarization and Deployment of investment defense forces.
10. Justice for all victims of mining related HRVs. Stop development aggression!

Endorsed by:
Alyansa Tigil Mina (ATM)
Association of Major Religious Superiors in the Philippines (AMRSP)
Human Rights Defenders-Pilipinas (HRDP)
Legal Rights and Natural Resources Center-KSK-FOE
LILAK (Purple Action for Indigenous Women’s Rights)
Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
Philippine Human Rights Information Center (PhilRights)
Philippine Misereor Partnership, Inc. (PMPI)
SOS Yamang Bayan Network
Task Force Detainees of the Philippines (TFDP)
WAYS TO JOIN TAO MUNA- HINDI MINA! CAMPAIGN

Help us spread the word -Endorse the campaign online and offline

1. ENDORSE!- Endorse the 10pt Human Rights Agenda on Mining and invite your friends to sign up too. Register your support online and offline.
2. Help us SPREAD THE WORD! – Like and share TAO MUNA-HINDI MINA! Facebook page and all its posts. https://www.facebook.com/TaoMunaHindiMina
3. CONTRIBUTE PHOTO ENDORSEMENT!- Post photograph of yourself or your group holding the TAO MUNA-HINDI MINA slogan in your facebook account. Don’t forget to tag us or submit the photos to TAO MUNA-HINDI MINA! Facebook page. You may download and print the slogan-sign at our FB page or have your own TAO MUNA- HINDI MINA! Poster.
4. Use the campaign hashtags #HRAgendaonMining, #RightsAgenda #RightVote in twitter
5. CHANGE PROFILE PICTURE! on April 22, 2013 Earth Day- Use the TAO MUNA-HINDI MINA logo or your Photo-endorsement as your FB profile picture. https://www.facebook.com/TaoMunaHindiMina
6. Join TAO MUNA-HINDI MINA! Earth Day Miting De Avance that will be happening in different areas simultaneously on April 23 (to be announced). Pls contact us for details.

[Press Release] Rights groups launch Tao Muna-Hindi Mina campaign, urge candidates to prioritize human rights over mining

Rights groups launch Tao Muna-Hindi Mina campaign, urge candidates to prioritize human rights over mining

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Members of Civil Society, Faith based organizations and Human Rights Defenders working against destructive mining in the country launched a campaign dubbed as “TAO MUNA-HINDI MINA!” to challenge candidates to take up a 10 point Human Rights Agenda on Mining in time for the election campaign period.

The group aims to popularize the agenda online and offline using social networking sites in order to generate the broadest possible support and endorsement by different sectors at the national and local levels. (https://www.facebook.com/TaoMunaHindiMina)

“Mining has been in the national agenda for more than a decade. The assumption into office of PNoy gave hope for a policy change in mining. Unfortunately, government continues to aggressively promote mining as revenue-generating industry despite continued and widespread protests by mining-affected communities as well as civil society.” said Jaybee Garganera, National Coordinator of Alyansa Tigil Mina (ATM).

“As the electoral campaign period provides an opportunity to propagate the peoples issues and concerns on Mining; human rights, environmental, indigenous peoples and women’s’ groups have come together and developed a 10 Point Human Rights Agenda on Mining. It is a platform to unite all anti-mining groups and individuals during the electoral period. It is an agenda to challenge all candidates to take up and respond to the call for an end to large-scale destructive mining.” Emmanuel Amistad, Executive Director of the Task Force Detainees of the Philippines (TFDP).

“Besides urging candidates to commit to the 10 point HR Agenda on Mining, TAO MUNA-HINDI MINA! Campaign is basically an assertion that government as duty bearer should uphold human rights and protect the environment, and should conduct its affairs consistent with human rights standards and principles,” said Max De Mesa, Chairperson of the Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA).

“This will also complement our advocacy for the enactment of the Alternative Minerals Management bill and the scrapping of the Philippine Mining Act of 1995 among the candidates and the voting public especially at areas affected by mining where we will ask them to commit in making it as their priority,” the group added.

The group will hold a nationally coordinated symbolic action on April 23 coined as Tao Muna-Hindi Mina-Miting de Avance for the 10 point HR Agenda on Mining to make it appropriate in time for the election and the earth day commemoration as well.

The group will challenge all candidates to take up and respond to the following 10 point HR Agenda on Mining:

1. SCRAP Mining Act of 1995! Enact AMMB.
2. Stop large scale mining.
3. Respect protect fulfill IP Rights, to self determination (FPIC).
4. Protect women human rights defenders and IP women in mining areas.
5. Stop exploitation of workers in Mining Sites.
6. Protect our environment and right to safe sound and balance ecology.
7. Stop killings! Protect human rights defenders!
8. Stop displacement of rural folks. Protect the right to food, water, housing and access to means of subsistence.
9. Stop militarization and Deployment of investment defense forces.
10. Justice for all victims of mining related HRVs. Stop development aggression!

“The 10 point HR Agenda on Mining will be used to raise awareness in the mining affected areas as voter’s platform to register the peoples’ aspiration for candidates to reckon with,” the group concluded. ###

Initial list of groups endorsing the Agenda:
Alyansa Tigil Mina (ATM)
Association of Major Religious Superiors in the Philippines (AMRSP)
Coalition Against Trafficking In Women – Asia Pacific (CATW-AP)
Human Rights Defenders-Pilipinas (HRDP)
Legal Rights and Natural Resources Center-KSK-FOE
LILAK (Purple Action for Indigenous Women’s Rights)
Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
Philippine Human Rights Information Center (PhilRights)
Philippine Misereor Partnership, Inc. (PMPI)
SOS Yamang Bayan Network
Task Force Detainees of the Philippines (TFDP)

[Featured Article] Only the rich can compete: it’s all about capital by Jade Lopez

Only the rich can compete: it’s all about capital

This article was written by Jade Lopez for the community paper TULAY

“To win a national position… you need a capital of at the very least 200 million pesos,” Professor Felipe B. Miranda has been studying Philippine politics for 40 years, “do not start with a paper approach; counting the number of barangays and people who will vote for or against you… when you join elections, especially at the national level, you must think first of capital, how much money do you have to begin with.”

Professor Miranda knows the business of elections. Public opinion expert, co-founder of top Philippine survey firms Pulse Asia and Social Weather Stations, and Professor Emeritus of the University of the Philippines Political Science Department, he has also served as advisor to many an aspiring political candidate, some of whom have won seats at congress, senate and Malacanang.

“Awareness, is also part of the game. Known personalities have an advantage. 200 million pesos as base capital is ok as long as your name is known to the public. Without exposure, then you will need more money.” Professor Miranda adds, candidates should start their campaign at least 2 years ahead of elections to gain exposure and contacts, “that’s why old candidates have an advantage over new names, and why richer candidates have an advantage over those with less money.”

Political scientists call “exposure, “political capital.”

Why 200 million pesos as base capital? Professor Miranda calculates, “to win a national position, you need to win at least 40 per cent of the 50 million voters, or 20 million votes. You will need to spend at least P10 per voter, or a total of 200 million pesos. Actually, often times only about 80 percent of voters turn up, and with many candidates, votes are divided, so you only need to win from 12 to 14 million votes.”

But P200 million covers only the 90 day election campaign. What about the 2 years leading up to the election? “Yes, you will need more money, millions, to make a name, to build that ‘awareness’ among voters about yourself…It’s also connections, if the media like you or are betting on you, then you get free publicity. Same with surveys, they charge less if they like a candidate.”

But don’t expensive elections and campaigns imply that only the rich, or candidates of the rich have any chance at a political seat?

Professor Miranda agrees, “In rare cases, Philippine elections open possibilities for the betterment of the political system, of government. That’s why causes, candidates with causes, cause oriented groups, are important. 1987 for instance (EDSA People Power 1), was a time when people realized the need to put people in office who could work for the betterment of our society. But, for the most part, at the national level especially, it’s hard to sustain the argument that elections in the Philippines have worked to make conditions more democratic, conditions that allow none elite to make or take a national position. There is also very little evidence, historically, that shows that elections here have ever been democratic, honest, regular or fair… The process of selection allows only people with big resources to make it, only the rich can compete…. It’s not enough to say an election is successful just because it was less violent, that the count was honest, or that more people voted. It is just as important to make sure that elections are truly democratic, that they allow people from the majority, who truly represent the interests of the majority, a seat in government.”

No level playing field: COMELEC’s tape measure comes up short

“The law is clear,” adds the soft spoken Atty. Sittie Maimona Tawagon of the COMELEC’s Law Department, “candidates for president and vice president are allowed to spend only 10 pesos per voter… 3 pesos per voter for candidates for senator, congressman, governors, mayors and other local government officials who belong to a political party, and 5 pesos per voter for political parties, party list groups and candidates for senator, congressmen and local government posts who do not belong to a political party.”

That limits campaign expenses for President and Vice President to a little over 500 million pesos. Senators, congressmen without a political party or independents, political parties and party list groups to about 260 million pesos, and millions less for congressmen and other local government candidates running under the banner of a political party.

“The amounts specified for election spending include expenses for rallies, propaganda materials, political ads in television, radio and newspapers…yes travel, food, everything. Even if the rallies were sponsored by a supporter, or if the propaganda materials or ads were donated to the candidate’s campaign, they all should be priced and included in a candidates statement of expenses,” and Atty. Tawagon adds, in January of this year, the Commission on Elections (COMELEC) even passed a series of implementing rules and regulations that reiterate and clarify the laws on election spending and propaganda laid out by the Philippine’s laws on fair elections.

“The problem is not in the law, ” adds Atty. Nilda Concha, another lawyer at the COMELEC’s Law Department, “the problem is that we are not given enough people to monitor the candidates expenses, much less verify if all the documents, receipts and statements are correct.”

“The penalties for violation of these laws are a fine and, for repeat offenders, disqualification from government office… No candidate has ever been disqualified for spending more than what the law allows. Although we have fined some of them for not submitting their statement of expenses or for over spending,” however, Atty. Concha admits, the fines are ridiculously small, from 1,000 to 30,000 pesos for the first offense, and from 2,000 to 60,000 for the second offense.

In the 2010 presidential-national election, a coalition of non-government organizations for electoral reform and mass media, conducted a systematic nationwide survey on how much money candidates for president vice president and senators, actually spend for campaigns. (A Campaign Field Finance Monitoring in the 2010 Philippine and National and Local Elections, by Inst. for Political and Electoral Reform, Consortium on Electoral Reform, Pera at Pulitika, together with USAID and International Foundation for Electoral Sytems)

The survey not only confirms Professor Miranda’s estimates on election spending, but reveals that some candidates for national positions, particularly for President and Vice President, actually spent from a modest 400 million pesos to up to over 600 million pesos each, for just the 90-day official campaign period.

Likewise, AC Nielson Media Research which monitored political ads in 2010, estimates that candidates for president and vice president, spent a total of 4.3 billion pesos on political ads alone and that was only counting ads monitored during the 90 day election campaign period.

Just as damning, was the report on how 12 party list groups, affiliated with the Aquino-Roxas ticket, were found to have spent over 426 million pesos on television advertisements alone. And worse, that while their ads campaigned for Noynoy Aquino and Mar Roxas, neither candidate bothered to include the cost of these ads in their statement of expenses.

In particular, Akabayan, the party list to which Noynoy Aquino’s sisters contributed tens of millions of pesos, was monitored to have spent over 112 million pesos for their campaign. A clear violation of the election laws on campaign expenses, as party list groups only need 2 per cent of the total number of votes nationwide to win a seat or about 1,040,000 votes per seat. Meaning, they needed to spend only a little over 5 million pesos to win one seat, and 15 million pesos to win 3 seats at congress (party list groups are allowed up to 3 seats at the lower house, depending on the number of votes they can muster). Moreover, party list groups are supposed to represent the poorest less privileged sectors of Filipinos, and are expected to be more restrained, and serve as examples of less traditional less expensive forms of politics.

Incredibly, while all surveys agree that almost all candidates spent more than what was stated in their official election expenses statements, in short, broke the laws that limit election spending, the Commission on Elections did nothing more than chastise a few local candidates.

Atty. Ferdinand Rafanan, former Director of the Commission on Elections Law Department and now COMELEC Director for Planning, concurs with the survey findings, “The COMELEC is tasked to enforce laws that limit the amount of money spent on campaigns, and ensure that each candidate gets the same amount of time and space in broadcast and print media to reach out to the public… But you see, our lawmakers and even the Commission itself has made the laws almost impossible to enforce, they deliberately make the rules and procedures for enforcing the laws so ambiguous and convoluted, they emasculate the law.”

Adds Rafanan, “All these laws are just paper laws, because government and the COMELEC commissioners do not give the COMELEC lawyers teeth to enforce them properly. Imagine, the commissioners ruled that the hundreds of thousands of receipts, documents, and statements for expenses from all candidates nationwide, from President down to barangay chairman, have to be submitted to the Law Department for monitoring and verification! Then they assign only one or two lawyers to check on all these papers!”

Atty. Tawagon, just 3 years at the COMELEC is the only lawyer assigned to monitor election expenses for the 2013 elections, ” I will be working with a COMELEC Director, but that Director is also working on other tasks…. No, monitoring expenses is not my only assignment, I handle about 100 other cases… cases on candidates asking for exceptions from the gun ban or who have violated the gun ban, complaints against candidates who violate the law regulating poster sizes, many other cases..Yes, I am assigned one legal assistant, but that assistant is also assigned to so many other cases and tasks as well.”

“Realistically, all we have been able to do at every election is to make sure all candidates have submitted their statements of election expenses and contributions or SECE’s on time,” Atty. Concha points out that, “and while there are new laws asking the Bureau of Internal Revenue , the Anti Money Laundering Council to help us audit all these papers… it’s not exactly clear how they are supposed to help, and what sort of help they can give us. There are only a total of 15 lawyers assigned at the Law Department.”

Dynasties rule, the cost of costly elections

“The cost of costly elections is not simply a drain on the country’s finances, ” stresses Professor Miranda, “costly elections work to destroy a democracy. Even without violence, the way we conduct elections, denote the destruction of democracy.”

Miranda explains, “The dominant pattern of elections throughout our history has been that they are incredible, dishonest, opportunistic and elitist…” and that, “The system itself has been organized so that it is oligarchic, so that the elections themselves are contests among the oligarchs, and so that it creates and promotes political dynasties,” that is, ruling families monopolize government positions and use these positions to enrich their clans and perpetuate themselves in power… The Commission on Elections (COMELEC), which is supposed to guard the vote, has itself, across time, shown bias for or against candidates, and has itself violated the law.”

Atty. Rafanan adds, “Winners can control everything in their constituency, they monopolize the politics and use their power to control government finances and projects. Because more often than not, the very few very rich, or their favored candidate, can compete in elections, it is the very few who have also dominated politics throughout history. That’s why we have political dynasties….they put their wives, children and other relatives in government to gain more monopoly over power.”

As of last count, over 70% of congressmen are members of a political dynasty. That means over 6 out of 10 politicos in congress are from families who have ruled over a region, province or city for decades, and have relatives, wives, husbands, grandparents, parents, children and so on, in a position of power in government.

Rafanan, continues, “Dynasties destroy good governance because you cannot make these families accountable for whatever laws they break or what taxes they steal… the joke is on us, the voting public, because these families do not even spend their own money during elections. they use our money, tax payers money to fund their campaigns, because they have sat in power for so long, they have come to look upon our money as their money. Worse, if tax payer’s money is not enough to fund their campaign, they ask for money from rich friends and big businesses, and so for generations, these families have only served their own and their friends interests, and not that of the public… it’s a vicious cycle.”

How to break this vicious cycle? “Enforce the law,” says Rafanan, “force lawmakers to enforce the anti-dynasty clause in the Constitution…Prosecute those who violate all laws on fair elections.”

Miranda is less optimistic, “I think it will take 3 or more generations more for us to reform the electoral system. And only if we have by that time, a truly patriotic responsible leadership, leaders who sincerely want our people and this country to move forward, to develop, and not leaders who only think of their families, friends and business interests.”

(NOTE: Atty. Rafanan has spent 14 years at the Commission on Elections, trying to help reform the electoral system, and has paid the price for taking his job seriously. Twice kicked out as head of the COMELEC’s National Capital Region Office (covering Metro Manila) for exposing vote buying by administration candidates and anomalies within the Commission, removed as head of the Education and Information Department for “being too honest” with the media, and then again removed as head of the Law Department for “being uncontrollable” when he insisted on investigating COMELEC officials implicated in the purchase of overpriced election materials, Rafanan, has yet again and just before the 2013 elections, been kicked out and up to the “harmless” Planning and Programs Department.)

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Featured Story] Political Prisoner Longs for Freedom, The Story of Juanito Itaas (Part 1)- TFDP

Political Prisoner Longs for Freedom, The Story of Juanito Itaas (Part 1)
by Task Force Detainees of the Philippines

HRonlinePH.com published this article by TFDP in July 2011. We decided to reshare this article one more time in support of TFDP’s #FREEourDEFENDERS Campaign.

Juanito Itaas source: jezzdave.wordpress.com

Amidst the sound of merrymaking, Juanito Itaas addressed the visitors and his fellow inmates during the Paskuhan sa Kampo at the New Bilibid Prison (NBP) last year.  He called on President Benigno Simeon Aquino III to pay attention to the plight of all political prisoners and detainees and act for their immediate release.

After his speech, a calmer Juanito, more fondly known as Nitoy, approached some of the staff of Task Force Detainees of the Philippines (TFDP) to chat.  His zeal was still very evident, but there seemed to be a tinge of sadness in his eyes, which became more evident when he started to speak.  Christmas, after all, is just around the corner, and despite the joy brought about by the visit of relatives and friends during the Paskuhan sa Kampo, the fact remains that for more than two decades already, Nitoy has spent Christmas locked behind the cold bars of his prison cell.

He has been previously recommended for release.  But the wheels of fate did not turn in his favor.

Background

Nitoy is one of the ten children of Mamerto and Fausta Itaas of Barangay Sinuron, Sta. Cruz, Davao del Sur.  Nitoy’s family tended root crops, corn and coconut as their primary source of income.  Aside from farming, Nitoy’s father was a part-time pastor of the United Church of Christ in the Philippines (UCCP).

Those who knew Nitoy said that he has a big heart – helping those in need and standing up for the weak.   He also joined mass mobilizations and demanded land for the tillers. When Nitoy was 15 years old, he worked in a shoe factory where he stayed for two years.  After which, he sold tapes, radios and textiles in a mining site in Davao del Sur.  The idea of social justice was not lost in him as he witnessed the injustices experienced by the miners.  For every ten sacks of ore dug by the miners, only three remain with them.  Six went to the owner of the tunnel and one to the military positioned at the entrance.

In 1981, Nitoy became a full time organizer.  The death of his brother, a guerilla fighter, in 1982 all the more pushed him to continue with his involvement.

In 1984, Nitoy met Glenda, who later became his wife, in Tagum, Davao.  In 1986, they got married.  They continued to live in Tagum until one fateful day in 1989.

In the evening of August 27, 1989, Nitoy was with a companion and onboard a jeepney along Lizada Street corner Quezon Boulevard in Davao City, when a vehicle cut across their path.  Several men alighted from the vehicle and declared a hold up.  Nitoy’s companion, later identified in the newspapers as Constabulary 2nd Class Camilo Maglente, suddenly held his arms tight.  Nitoy resisted but there was another vehicle whose passengers pointed their guns at him.  His legs and arms were bound.  He was blindfolded and in a matter of seconds, he was thrown into the back of the van.  He was brought to an unidentified military barracks where he was held for questioning.  The many different questions thrown at him confused Nitoy.

Based on TFDP documents, Nitoy’s military captors under the Philippine Constabulary – Criminal Investigation Service (PC-CIS) and Regional Security Unit (RSU) headed by then Lt. Cesar Mancao were the ones who tortured him.

The next morning, the interrogation continued, but Nitoy did not provide any information.  The interrogators were not able to get any information from Nitoy.  Hence, when his arresting officers, Lt. Mancao and a certain Boy Erno of the RSU failed to get anything from him, he was turned over to two unidentified military men where his agonizing experience began.

Immediately after he was blindfolded, handcuffed at the back, and covered at the mouth with a masking tape, the men dragged him into a vehicle.  Inside, heavy blows reduced Nitoy into a shapeless heap.  His captors also used the “dry submarine”  on Nitoy.  He eventually blacked out.  After he regained consciousness and another round of punches, he admitted everything that was accused of him.  The men stopped hurting him.

Nitoy further related that he lost track of the time.  He was taken to several places and subjected to intense interrogation.  He then remembered that when his blindfold was removed, flash bulbs blinded his strained eyes.  He was presented to the media as the government’s prized catch.

A few minutes later, they went to a local airport and took a Manila-bound flight where he was accompanied by Gen. Ramon Montano, military escorts and a number of media.  That was Nitoy’s first time to go to Manila.  He was then committed at the Camp Crame in Quezon City where he was kept in solitary confinement for one week.

On September 1, 1989, charges of murder and frustrated murder docketed as Criminal Case Numbers Q-89-4843 and Q-89-4844 were filed before the Regional Trial Court (RTC) of Quezon City, Branch 88, for the killing of Col. James Rowe and the serious wounding of his driver, Joaquin Vinuya.  The two cases were filed without preliminary investigation.

On September 8, 1989, Gen. Montano talked to him about his alleged involvement in the Rowe killing.  Nitoy retracted the statements he made in Davao.  He said he was only forced to admit the accusations against him because of the severe pain that was inflicted on him.  Donato Continente, the other suspect in the Rowe killing, failed to identify Nitoy during a brief confrontation.

During the trial, nine witnesses were presented by the prosecution.  But only one, a certain Meriam Zulueta identified Nitoy as the gunman. On cross-examination however, Zulueta admitted that her eyewitness identification was based on a single fleeting glimpse of a stranger during a startling occurrence; and that she did not have an adequate opportunity to observe the gunman’s physical feature since he was in motion when she saw him, and was holding and firing a long firearm, thus preventing her from getting a good look at him.

Aside from the testimony of Zulueta, the only evidence presented against Nitoy was his alleged extra-judicial confession, in which he purportedly admitted that he was part of a New People’s Army (NPA) assassination team responsible for the Rowe killing.  The confession was signed in the presence of a lawyer, a certain Atty. Felimon Corpuz, who later admitted when he testified in court that he was a retired military lawyer and said he was summoned not by Nitoy but by the CIS to “represent” Nitoy.

Atty. Corpuz also revealed that he was not familiar with the rights of the accused when he was unable to enumerate such rights during cross-examination.

Despite the tenuous and unreliable testimony of Zulueta, the absence of a competent and independent counsel when Nitoy allegedly confessed, and Nitoy’s confession which was made under duress, the trial court rendered an unfavorable decision.

On February 27, 1991, Nitoy and his co-accused, Continente, were found guilty by Judge Tirso D. C. Velasco of RTC-Quezon City Branch 88.  They were sentenced to life imprisonment (reclusion perpetua) plus a minimum of ten (10) years and a maximum of 17 years, four months and one day for the frustrated murder.  Both appealed the RTC decision in 1993.

On August 25, 2000, the Supreme Court (G.R. Numbers 100801-02) affirmed the conviction of Nitoy and ruled that he was the lone principal in the killing of Rowe.  Continente’s case was modified to that of an accomplice.  His jail sentence was reduced to a minimum of 12 years to a maximum of 14 years and eight months for the Rowe killing and a minimum of six months and a maximum of two years and four months for the wounding of Vinuya.  Continente therefore had an aggregate sentence of 12 years and six months as minimum and a maximum of 16 years.  After serving his sentence, he was released on June 28, 2005.

On the other hand,  the life sentence of Nitoy was retained for the Rowe killing plus another six years as minimum to nine years and six months as maximum for the Vinuya wounding.

U.S. Army Colonel James Rowe

The United States government took a great interest in the case of Nitoy.  They kept a watchful eye from the time he was arrested to his incarceration and conviction.  And it was not difficult to figure out why.  Nitoy, after all, was accused, and later convicted for the murder of Rowe, considered to be an American hero.

James Nicholas “Nick” Rowe was a graduate of the West Point Military Academy.  He later became a decorated war veteran.  He joined the United States Army’s elite Green Beret Special Force and went to Vietnam in the early 1960s.  He was one of only 34 American Prisoners of War (POWs) to escape captivity during the Vietnam War.  Rowe was assigned as Executive Officer of Detachment A-23, 5th Special Forces Group, a 12-man “A-Team” in Vietnam in 1963.  On October 29, 1963, after only three short months in Vietnam, then Lieutenant Rowe was captured by Viet Cong guerillas, along with Capt. Humberto R. Versace and Sgt. Daniel L. Pitzer.  Separated from his comrades, Lt. Rowe spent 62 months in captivity with only brief encounters with fellow American POWs.  He escaped from his Vietnamese captors on December 31, 1968.  He authored the book, “Five Years to Freedom,” an account of his years as a prisoner of war.

Rowe retired from the United States Army in 1974.  In 1981, he was recalled to active duty to design and build a course based upon his experience as a POW.

“Survival, Evasion, Resistance, and Escape” (SERE) is now a requirement for graduation from the U.S. Army Special Forces Qualification Course.  SERE is taught at the Colonel James “Nick” Rowe Training Compound at Camp Mackall, North Carolina.

He was placed in command of the First Special Warfare Battalion at Fort Bragg in 1985.  In 1987, he was sent to the Philippines.  Rowe was assigned as Chief of the Army Division of the Joint RP – U.S. Military Advisory Group (JUSMAG).  He led a group who trained the Armed Forces of the Philippines (AFP) officers on counter insurgency.  He worked closely with the Central Intelligence Agency (CIA) on a strategy to infiltrate the ranks of the Communist Party of the Philippines (CPP) and the NPA.

By February 1989, Rowe acquired intelligence information that the communists were planning a major terrorist act.  He warned Washington that a high-profile figure was about to be assassinated and that he himself was second or third on the assassination list.

On April 21, 1989, while Rowe was on his way to the JUSMAG Compound, his car was ambushed at the corner of Tomas Morato Street and Timog Avenue in Quezon City.  Gunmen who were on board an old model Toyota Corolla car suddenly fired at his car.  Rowe was instantly killed while Vinuya, his driver, was seriously wounded.  The two were initially brought to the V. Luna Hospital in Quezon City.  They were later transferred to the Clark Air Base Hospital in Pampanga where Vinuya was confined for four days.  He sustained injuries in the head, shoulder and back portion of his left hand.

Rowe was buried on May 2, 1989 in Section 48 of the Arlington National Cemetery.  Reports said that he was the highest U.S. military officer killed in the Philippines, a feat “that the United States government can hardly stomach.”

Even though the NPA owned up to the assassination, Nitoy and Continente were still arrested.

[to be continued]

Iboto ang iyong #HRPinduterosChoice para sa HR NETWORKS POST.

Ang botohan ay magsisimula ngayon hanggang sa 11:59 ng Nov 15, 2013.

Ikaw para kanino ka pipindot? Simple lang bumoto:
• i-LIKE ang thumbnail/s ng iyong mga ibinoboto sa HRonlinePH facebook, i-share at
ikampanya.
• Bisitahin ang post sa HRonlinePH.com (links sa bawat thumbnail) at pindutin ang button sa
poll sa ilalim ng bawat nominadong post.
• Most number of the combined likes sa FB at sa poll buttons ang magiging 3rd HR Pinduteros
Choice na kikilalanin sa 2013 HR week celebration.

Makiisa sa pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa karapatang pantao. Pindot na!

WHAT IS 3RD HR PINDUTEROS CHOICE AWARDS? https://hronlineph.com/2013/10/01/3rd-human-rights-
pinduteros-choice-awards/

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Press Release] Anti-Epal Website Launched Against Epaliticians During Campaign Season -Dakila

Anti-Epal Website Launched Against Epaliticians During Campaign Season

dakila13 March 2013, Manila—The No More Epal Movement launched its website to help the Commission on Elections (COMELEC) monitor campaign violations, last March 14, Thursday, at De La Salle University Manila.

Similar to how people have submitted “epal” photos of politicians, the website encourages the public to submit photos of campaign violations by candidates. In January, COMELEC passed Resolution 9615 which “prohibits propaganda that include ‘any names, images, logos, brands, insignias, color motifs, initials, and other forms of identifiable graphical representations placed by incumbent officials on any public structures or places.’”

“Epalism goes beyond tarps and taking credit for projects funded by taxpayers’ money. We recognize that these are just symptoms of greater problems in our politics and society. It’s easy to talk about ‘epalitics’ because you see evidence of it on almost every street corner, especially now that the elections are drawing near,” Betty Romero, No More Epal’s spokesperson, said.

The website will also give the public a chance to go further than simply submitting photos of campaign violations. They will also be given a chance to file a case against a candidate and testify before the COMELEC. The nomoreepal.org website will make it more accessible for citizens to file their complaints.

“If we begin to question ‘epalism’ which has been accepted as normal for so many years, than we can begin to question the different ways politics and elections are done in our nation and demand something better for our future. We are, at the core, a movement to empower the Filipino people to question and challenge things as they are, and then bring about needed change,” Romero added.

Additionally, the No More Epal website will be able to organize all the epal photos that were submitted to the organization’s facebook page. It will sort the photos by name, number of epal activities, date submitted, region, town, or province.

“Aside from hoping nomoreepal.org will do the job it is designed for, I am also hoping that the website serves as a call to other geeks like myself to volunteer their skills to movements they believe in, and finally, become a showcase as to how easily available open source technology can be used to help worthwhile grassroots efforts such as this,” Gary Mercado, nomoreepal.org’s website developer, said.

The launch was attended by artist/activist Mae Paner as her alter ego Congresswoman Juana Change, running for re-election in May, the No More Epal group, Comelec’s Education and Information Director James Jimenez, as well as different members of the DLSU community.

On their part, De La Salle University partnered with the No More Epal group to start forging a culture of vigilance among their students, which in turn will cause greater accountability and transparency among people in positions of power.

“Kung daig ng maagap ang masipag, daig ng Lasalyanong mapagbantay ang gumawa lang at naghihintay!,” Arnel Galgo, Advocacy Officer of COSCA in DLSU, said.

The No More Epal campaign was started in May 2012 by the No More Epal group, which consists of private citizens, individuals, and organizations like Dakila and the People Power Institute.

For more information contact: Betty Romero (“No More Epal) 0917 821 7227

Ayeen Karunungan (Dakila) 09175057055

Visit http://nomoreepal.org; email info@nomoreepal.org; visit http://facebook.com/nomoreepal
http://nomoreepal.org/rss
http://www.nomoreepal.org

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Event] The Emergent Rights of Peoples and Individuals to International Solidarity: a Consultative Forum Towards a Declaration -CHR

INVITATION TO CSOs and HRDs

The Emergent Rights of Peoples and Individuals to International Solidarity:
a Consultative Forum Towards a Declaration

CHR logoMarch 18, 2013
12:00 noon – 5:00 pm
CHR Multipurpose Hall

main resource speaker:
Prof. Virginia B. Dandan
Independent Expert on Human Rights and International Solidarity

Please refer to attached documents for reference.
Will appreciate RSVP to:

Ms. Tess Antazo of CHR Gov-Link : tessantazo@yahoo.com and
cc: pahra@philippinehumanrights.org

[Statement] Women say YES to Development! Women say NO to Corporate Mining!

Women say YES to Development! Women say NO to Corporate Mining!

March 8 2013 Women say No to mining from HRD FB

International Women’s Day. 08 March 2013. Today, we celebrate our hopes, our rights, our voices, our movements as we continue to work towards the elimination of violence and discrimination, our right to self-determination, our right to decide on our bodies, communities and natural resources. We voice out the development we want. We move towards equality and justice. We dance until we are all free.

As we celebrate this day we stand firm against those who dare to violate our hopes, our rights, our voices, and our movements. We stand firm against those who dare to destroy the lives we choose to live and the future we dream for our children. WE STAND FIRM AGAINST CORPORATE MINING, for mining companies dared to poison us, kill us, displace us, prostitute us, exploit us.

MINING POISONS our food and waters – mine tailings seeping through the water system, backhoes excavating our rice fields, coastal areas and mountains. Women toil more than twelve hours a day to produce and secure food for their families, to bring water to their homes, to gather medicines from their forests. Women regard the land and water as source of life; but yes, mining corporations easily disregard the value of life.

MINING DISPLACES rural women – away from their homes, their farms, their municipal waters, their forests. With diminishing sources of income due to degradation of their natural resources, rural women have to find work in the cities or abroad, with the risk of falling prey to trafficking and prostitution. Women are driven away from their families and communities; but yes, mining corporations easily disregard the value of family and community.

MINING WORSENS prostitution – peddling entertainment to investors and their male workers, peddling women next to the produce of the mines. Young women get attracted to jobs near the mining areas, many fall victims to empty promises of better incomes at the cost of their bodies and dignity; but yes, mining corporations easily disregard a person’s dignity.

MINING EXPLOITS workers – subjecting them to inhuman conditions and various risks to health and danger without any occupational safety hazards, without security of tenure, without decent pay. The government promotes mining for job creation but it has not delivered any impact on employment; but yes, mining corporations easily disregard the dignity of work.

MINING KILLS indigenous women – Juvy Capion’s and Cheryl Ananayo’s children sleep at night grieving the loss of their mothers, whose last cries were for their ancestral domains. Indigenous women laid their lives for their ancestral lands not because they wanted to merely benefit or profit from it, but because they wanted to protect the ties that bind them as a people, their cultural identity and integrity. This is the reason why there is the free prior informed consent (FPIC) that would protect indigenous communities from threats of encroachment; but yes, mining corporations easily disregard the right to self-determination, and bastardize the very spirit of FPIC.

With all its dominance and violence, corporate mining perpetuates patriarchy. It has deprived women’s voice to be heard in the communities. It has justified militarization in the country side. With all its capitalist greed, multinational mining corporations perpetuate wanton exploitation of the environment, and undermines national sovereignty. It has worsened impacts of climate change. It has threatened food sovereignty and national patrimony. But mining corporations cannot do it by themselves; but yes, government has long been by their side.

Today, in one voice, women from different communities, and languages, say –

Mining poisons our food and water.

Mining kills indigenous women.

Mining exploits workers.

Mining displaces rural women.

Mining worsens prostitution.

Protect women human rights defenders in mining areas.

STOP corporate mining!

Pursue a development path that uplifts the dignity and lives of the Filipino communities, nurtures the natural resources and environment, and eliminates all forms of violence against women.

Akbayan–Youth • Alliance of Progressive Labor • Amnesty International • Alyansa Tigil Mina (ATM) • Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) • Asian Circle 1325 • Bagong Kamalayan • BATIS • Batis-AWARE • Buklod • Bukluran ng Manggagawang Pilipino – Kababaihan • CATW-AP • Center for Migrant Advocacy (CMA) • Children’s Legal Rights and Development Center, Inc • DAKILA Palawan Collective • Development Action for Women Network • Filipino Deaf Women Health and Crisis Center (FDWHCC) • Focus on the Global South • Free Burma Coalition • Freedom from Debt Coalition • Initiatives for International Dialogue • Kababaihan-Pilipinas • KAISA-KA • KAMP • Kasibulan • Legal Rights and Natural Resources Center (LRC-KsK/Friends of the Earth-Phils) • LILAK (Purple Action for Women’s Rights) • Medical Action Group • MFA • Partido Lakas ng Masa • Partido ng Manggagawa • PAHRA • PEACE • Philrights • Piglas Kababaihan • PKKK • PREDA • RENEW • Rice Watch and Action Network (R1) • SARILAYA • Transform Asia • Unlad Kabayan • WEDPRO • WomanHealth Phils. • Women’s Legal and Human Rights Bureau • Welga ng Kababaihan • Women’s Crisis Center • Youth and Students Advancing Gender Equality (YSAGE) • World March of Women – Pilipinas • numerous courageous individuals who joined through the event’s facebook page

Jean Enriquez
Executive Director, CATW-AP
Tel: 63-2-4342149
http://www.catw-ap.org

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[From the web] Bragging Rights -InterAksyon.com

MARIE YUVIENCO: Bragging Rights
By Marie Yuvienco, InterAksyon.com
February 9, 2013

InterAksyon logo2To some extent, members of the House of Representatives have every reason to pat themselves on the head for enacting “historic and game-changing” laws.

The 15th Congress, before it adjourned for the campaign period, did pass a number of statutes significant for, first, the amount of opposition they garnered, and second, their controversial subject matter.

On top of the list is Republic Act No. 10354, the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, which squeaked by the halls of Congress despite massive opposition from the Roman Catholic Church.

Also contentious was Republic Act No. 10351, the Sin Tax Reform law, which was passed despite massive opposition from tobacco lobbyists and pro-smoking advocates.

And perhaps most poignantly, the Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013 hurdled massive indifference brought by a short memory and the passage of years to give justice to the untold number of victims of martial law.

In all, since Noynoy Aquino assumed the presidency in June 2010 until this month, Congress passed 219 laws, but this achievement dims in light of one abysmal failure: the failure to pass the Freedom of Information bill.

Read full article @www.interaksyon.com

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Press Release] Pols challenged to put workers concerns on platform -PM

Pols challenged to put workers concerns on platform

pmLogo1The militant Partido ng Manggagawa (PM) asked candidates running in the elections to make workers demands part of their platform. PM issued the dare with two days to go before the start of the campaign of national candidates and as part of its electoral advocacy.

“If our so-called democracy is not just all form but has some substance, then the demands of the majority of the people must be met by those seeking the mandate of the voters. The electoral air war is already heating up even before February 12 with wannabes senators maximizing the loophole of the law by flooding television and radio with pre-campaign political ads. Yet we have to see any of them respond to the urgent demands of the workers and poor aside from motherhood statements,” declared Judy Ann Miranda, secretary general of PM.

As a kickoff for labor’s campaign around issues, last Friday some 300 workers bannered the demand “Manggagawa Naman!” as a challenge to senatorial and other candidates. “The torch parade around the airport area is the herald of the ‘Manggagawa Naman Movement’ which seeks to highlight labor issues in this election,” Miranda explained.

The workers pushed for a set of demands which they called “Apat na Dapat”:

1. Regular jobs

2. Affordable housing

3. Health and education for all

4. Cheap food, electricity and water.

In the Friday mass action, members of members of PM, the Philippine Airlines Employees’ Association (PALEA), United Cavite Workers Association, Samahan ng Manggagawa sa Paranaque, Samahan ng Manggagawa sa Antipolo, Zone One Tondo Organization and Alyansa ng Maralitang Pilipino marched from the PALEA protest camp to the Our Lady of Airways Parish in Pasay and then back several times. The scores of torches lit the night and highlighted the placards emblazoned with the slogan “Manggagawa Naman!”

Before the torch parade, the workers celebrated the 13th founding anniversary of PM and commemorated the first year of the group PM Coalition with an afternoon-long program of speeches, presentations and cultural numbers at the PALEA picketline. The workers also paid homage to Filemon “Ka Popoy” Lagman who was assassinated on February 6, 2001 in the University of the Philippines. Lagman was the brain child behind the formation of PM as a labor party. ###

Photos @ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501047243270770.103028.100000964954343&type=1

Press Release
February 10, 2013
Partido ng Manggagawa
Contact Judy Ann Miranda @ 09228677522, 09175570777

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Press Release] Summit on Credible Cebu Elections 2013 to Propose Concrete Actions for Electoral Reforms -Visayas Clergy Discernment Group

Summit on Credible Cebu Elections 2013
to Propose Concrete Actions for Electoral Reforms

Bp Gerardo Alminaza croppedThe Cebu Archdiocese through the Office of the Archbishop, in partnership with the Comelec-7 and DepED-7, will launch a summit to explore concrete actions in addressing election issues in Cebu.

The “Summit on Credible Cebu Elections 2013:Addressing the Most Challenging Election Issues” will be on February 23, 2013, from 8:00 a.m. to 5 p.m., at the Cebu Mariners’ Court, Pier 1, Cebu City.

Around 1,000 individuals are expected to participate in the Summit, namely: COMELEC Election Officers, DepED Supervisors, Cebu Clergy, NGO’s/PO’s representatives, Universities and Colleges Representatives (Administrators/Faculty), Youth Leaders, PNP (Regional, Province, City) Directors, representatives from media, political parties, LGUs, business, and religious/faith-based communities/councils.

Cebu Archbishop Most Rev. Jose S. Palma in his invitation to different groups said that the Summit will “endeavor to forge maximum unity in embracing electoral advocacy and in implementing the needed concrete strategies for electoral reforms.”

During the Summit, there will be workshops on the following concerns: 1. Vote-buying, 2. Electoral Rules Violations/Irregularities, 3. Political Dynasty, 4. Sectoral Agenda.

The workshop on the Sectoral Agenda are for the following sectors– farmers, fisherfolk, urban poor (informal settlers, vendors, drivers), workers, women, youth, elderly and persons with disabilities.

To prepare for the summit, some law schools in Cebu are studying the said election issues and will propose policy reforms.

Speakers during the Summit are Cebu Archbishop Jose S. Palma, Visayas Clergy Discernment Group Head Convenor Bishop Gerardo A. Alminaza, Secretary of Education Bro. Armin A. Luistro, FSC, and Comelec 7 Regional Director Temie Lambino.

Registration fee is P250.00 per participant to cover for lunch, snacks and handouts. For inquiries, please contact the Archdiocesan Discernment Group Secretariat (Dottie) at Telephone No. (032) 255-2743.

For Reference:
MSGR. ROMUALDO G. KINTANAR
Convenor, Archdiocesan Discernment Group
Tel. No. (032) 272-8091

February 2, 2013
Press Release

Iboto ang iyong #HRPinduterosChoice para sa HR NETWORKS POST.

Ang botohan ay magsisimula ngayon hanggang sa 11:59 ng Nov 15, 2013.

Ikaw para kanino ka pipindot? Simple lang bumoto:
• i-LIKE ang thumbnail/s ng iyong mga ibinoboto sa HRonlinePH facebook, i-share at
ikampanya.
• Bisitahin ang post sa HRonlinePH.com (links sa bawat thumbnail) at pindutin ang button sa
poll sa ilalim ng bawat nominadong post.
• Most number of the combined likes sa FB at sa poll buttons ang magiging 3rd HR Pinduteros
Choice na kikilalanin sa 2013 HR week celebration.

Makiisa sa pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa karapatang pantao. Pindot na!

WHAT IS 3RD HR PINDUTEROS CHOICE AWARDS? https://hronlineph.com/2013/10/01/3rd-human-rights-
pinduteros-choice-awards/

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Statement] AMRSP statement on the Tampakan massacre -AMRSP

AMRSP statement on the Tampakan massacre

“Who has appointed you ruler and judge over us…? (Exodus 2:14)”

We, the Association of Major Religious Superiors in the Philippines condemned the treacherous killing of Family members of a B’laan tribe leader opposed to the entry of Sagittarius Mines Incorporated (SMI) in their ancestral domain area during a raid conducted by the military at their farm house. Three (3) members of Capion family died while the youngest daughter was wounded. The massacre on October 18, 2012 at about 6:30 in the morning in Sitio Fayahlob, Barangay Datal Aliong, Kiblawan, Davao del Sur, is a manifestation of heartlessness and ruthlessness on the part of the perpetrators and criminals in uniform who were members of 27th Infantry Battalion of the Philippine Army.

AMRSP denounces this massacre for no one has the right to deprive anyone of the gift of life through an unjust and inhuman way. We demand justice for the members of Capion family who were brutally murdered. The voice of the woman victim who was pregnant and her children who were helplessly killed while still in bed shouted for justice to the heavens! We cannot simply be silent with this show of impunity for aside from the fact that the victims were defenseless; a mother and her children, their only sin is to stand for what they think is truthful and just!

We call on the present government to order an immediate and thorough investigation to ensure that justice be served. The residents in the area testified that they did not hear any exchanges of gunfire; they only heard two bursts of gunfire, which would be validated according to the detailed account of the witness who was interviewed. The witness claimed that the 2nd strafing of the military was done 20-25 meters away from the house where the mother and her child lay wounded, so the claim of the military that the victims were caught in a crossfire was false and could not be substantiated. The excessive use of force by the military should be thoroughly investigated, because they have known that the people there were civilians as the place and the farm house is visible. We call on the Armed Forces of the Philippines to immediately pull out the military detachment in the area, as the community feared more violations may happen after the killing of Capion’s family.

May this occasion urge the government to seriously take action on behalf of the indigenous people and other sectors who are oppose to mining for this will wantonly damage the environment which we all hailed to be sacred and also damages the future resource for our children’s children.

AMRSP extends its sympathy to the surviving members of the Capion family and we assure them that the lives of their mother and their siblings will forever be remembered by all who work for justice and peace and the protection of Mother Earth!

May the God hear the cries of all victims of violence and may they obtain justice!
For Reference:

Fr. Marlon A. Lacal, O.Carm
AMRSP C0-EXECUTIVE SECRETARY

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

« Older Entries